Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology
Vítejte na stránkách Společnosti pro dějiny věd a techniky.
Společnost sdružuje badatele a zájemce o historii vědních oborů a techniky bez rozdílu jejich profesního působení. Byla založena v roce 1964, od roku 1968 vydává časopis Dějiny věd a techniky (History of Sciences and Technology).

Aktuality

Aktuality z oboru a plánované akce

Zpravodaj Společnosti pro dějiny věd a techniky (září 2020)

Zpravodaj informuje o uplynulém a aktuálním dění ve Společnosti v posledních měsících a avizuje volební členskou schůzi 12. listopadu 2020.

Zpravodaj SDVT (září 2020)


26th International Congress of History of Science and Technology

“Giants and Dwarfs in Science, Technology and Medicine”

July 25–31, 2021, Prague

Website of Congress

Deadline for submission of symposia proposals (including all individual abstracts within symposia): April 30, 2020

Logo


Stalo se

X. ročník leteckého historického semináře

Květen 1945 a jeho dozvuky
K 75. výročí konce 2. světové války v Evropě

28. dubna 2020, kinosál Národního technického muzea, Kostelní 42, 17078 Praha 7

Pozvánka a program

Pozvánka


Vyhlášení 8. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2019

Společnost pro dějiny věd a techniky vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2019 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2018 a 2019).

Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského autorům/autorkám, kteří v době uzávěrky podávání návrhů nepřesáhli věk 35 let. Práce přihlašují do soutěže jejich autoři nebo případně vedoucí či školitelé, náležitosti přihlášky jsou uvedeny v Hlavě II §4 statutu ceny. Výše odměny spojené s cenou za rok 2019 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2019 je 31. března 2020.

Bližší informace jsou na webu soutěže o Cenu Zdeňka Horského, příp. je poskytne tajemník ceny Zdeňka Horského doc. Karel Černý, karel.cerny(at)lf1.cuni.cz.


9. mezinárodní konference Evropské společnosti pro dějiny věd a techniky

s tématem „Visual, Material and Sensory Cultures of Science“ se bude konat 31. srpna—3. září 2020 v italské Boloni. Individuální přednášky lze přihlásit dle instrukcí na webu konference do 29. února 2020, registrace účastníků začíná 30. dubna 2020.


Einstein in Bohemia + workshop

Přednášku s názvem "Einstein in Bohemia", prosloví dne 19. září 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti Filosofického ústavu (Jilská 1, Praha 1) profesor Michael D. Gordin (Princeton University).
http://www.michaelgordin.com/
Twitter: @GordinMichael

Přidružený workshop proběhne na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (Viničná 7, Praha 2, přízemí) dne 20. září 2019 od 9 hod. Workshop bude tematicky otevřený také dalším badatelským zájmům prof. Gordina: věda a pseudověda, problém demarkace; vztah regionálních a obecných dějin vědy; věda v období studené války; věda a ideologie; věda na periferii. Podrobný program připravujeme.

Všichni zájemci jsou jsou srdečně zváni

Pozvánka


16th International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology
16. mezinárodní kongres o logice, metodologii a filosofii přírodních věd a technologie

August 5–10, 2019, Prague

Website of Congress

Logo


Vyhlášení 7. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2018

Společnost pro dějiny věd a techniky vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2018 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2017 a 2018). Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského autorům/autorkám, kteří v době uzávěrky podávání návrhů nepřesáhli věk 35 let.

Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce. Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2018 je 31. března 2019. Bližší informace jsou na webu soutěže o Cenu Zdeňka Horského, příp. je poskytne tajemník ceny Zdeňka Horského doc. Karel Černý, karel.cerny(at)lf1.cuni.cz.


Cyklus přednášek k dějinám lékařství na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

25. 6. 2019: Christina AAMODT (Thessaloniki): Health and Healing of Mycenaean Women

Pozvánka... (pdf)

11. 6. 2019: John RICHARDSON (New Zealand): 'Hygiene as handmaid of civilisation', 19th century reform of public health in colonial India

Pozvánka... (pdf)

29. 4. 2019: Matej GOGOLA (Bratislava): Existujú na Slovensku dejiny medicíny? Kontext, problémy a riešenia

Pozvánka... (pdf)

Workshop Role institucí v dějinách vědy 20. století

Brno, Masarykova univerzita, 13.—16. června 2019


Archiv aktualit

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Nahoru ↑ 

Časopis Dějiny věd a techniky

Nová citační pravidla

Na stránce Podrobné pokyny pro autory uvádíme odkaz na nová citační pravidla (doupravená verze duben 2020)

Z obsahu posledních čísel

DVT 52 (2019) č. 4

ČLÁNKY
167 Konkurz 1804: Bolzano a matematika v Českých zemích konce 18. století ● Jan Makovský
208 Epigeneze, nástup preformismu a recepce aristotelismu v raném novověku ● Tereza Liepoldová – Roman Figura

SDĚLENÍ
228 Jak jsem odhaloval periodickou geologickou časovou tabulku ● Radan Květ

Celý obsah...


DVT 52 (2019) č. 3

ČLÁNKY
107 Nová čistírna odpadních vod v Praze – srovnání přístupu meziválečného a poválečného ● Kryštof Drnek
121 Diachronní ženské databáze ve středoevropském prostoru se zřetelem k biografistice ● Markéta Křížová
133 Nejčastější řešení vodorovných nosných konstrukcí činžovních domů přelomu 19. a 20. století ● Klára Kroftová

Celý obsah...


DVT 52 (2019) č. 2

ČLÁNKY
53 Příběh designu Babetty ● Zdeno Kolesár
66 Baltasar Conrad (1599–1660) a jeho výzva evropským učencům ● Josef Smolka
79 Sociální a kulturní dějiny techniky: Ke konceptualizaci techniky v anglosaské historické vědě I. (do 1970) ● Jiří Janáč

Celý obsah...

On-line na ISSUU...


DVT 52 (2019) č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2019
3 Periodická soustava prvků: úspěchy i omyly ● Vladimír Karpenko
ČLÁNKY
14 Positivismusstreit jako spor o metodu (nejen) sociálních věd ● Jitka Paitlová
34 Století dějin farmacie v samostatném státu 1918–2018 ● Ladislav Svatoš
SDĚLENÍ
43 Staráme se opravdu méně o therapii? Odpověď internisty profesora MUDr. Ladislava Syllaby na pasáž o zdravotnictví v projevu prezidenta T. G. Masaryka 28. 10. 1928 k desátému výročí vzniku ČSR ● Ludmila Hlaváčková

Celý obsah...

On-line na ISSUU...

Obálka ročníku 52 / 2018

Obálka:
Sto padesát let periodické soustavy prvkůNahoru ↑