Úvodní stránka


Aktuality z oboru a plánované akce

Seminář Po stopách zdraví a nemoci zvířat VI.

Seminář Po stopách zdraví a nemoci zvířat VI. K historii a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky. 6.–7. září 2016, Brno

Pozvánka a program... (pdf),   Přihláška... (docx)

Mezinárodní vědecká konference k 450. výročí narození Jana Jesenského-Jessenia

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave​ ​ a ​Katedra všeobecných dejín FFUK v Bratislave ​pořádají Mezinárodní vědeckou konferenci k 450. výročí narození Jana Jesenského-Jessenia v Bratislavě 8. prosince 2016.

Pozvánka... (pdf),  Podrobné informace... (pdf),   Přihláška... (docx)

Pozvánka...

Stalo se

LXI. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2016

LXI. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2016 s tématem 20. výročí otevření Českého farmaceutického muzea veřejnosti.
30. dubna 2016 od 10:00 hodin, Hospital Kuks

Program... (pdf)

Seminář Z dějin technické a vědecké hračky a pomůcky a jejího uplatnění ve školách a muzeích

pořádá Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Českými centry v Praze 20. dubna 2016

Podrobný program... (pdf)
Pozvánka a program... (pdf),   Přihláška... (docx)

Seminář se uskuteční ve středu 20. dubna 2016 od 10 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42 v Praze. Prezence začíná v 9:30 hodin. Další zájemci jsou srdečně zváni.
Kudy do NTM

Stavebnice Merkur r. 1934

V případě, že budete mít zájem o zakoupení knihy Hravý a zábavný svět vědy a techniky aneb historické naučné technické hračky a školní pomůcky, napište své fakturační údaje na adresu ivana.lorencova@ntm.cz a budete mít již připravenou fakturu. Cena je 450 Kč.
Publikace

Hravý a zábavný svět...

Předání Ceny Zdeňka Horského za rok 2014

Cena Zdeňka Horského je vyhlašována a udělována Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti. Za rok 2014 byla udělena 9. října 2015 dvěma kandidátům za jejich disertační práce.

Diplomy byly předány 3. února 2016 Mgr. Václavu Grubhofferovi, Ph.D. za práci Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732—1914) a v zastoupení Mgr. Marco Stellovi, Ph.D. za práci Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit.

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Václava Grubhoffera

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Marco Stellu


Další podrobnosti k předání a fotoalbum na stránce Cena Zdeňka Horského...

Konferenční abstrakty

Ad 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny
26.—27. června 2015 Ústí nad Labem (Filozofická fakulta UJEP). Původní zpráva...

Konferenční abstrakty — seznam, plné znění... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2015

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2015 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2014–2015).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2015 je 29. února 2016.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Etický kodex

Etická pravidla publikování (pdf)

Interdisciplinary education of junior historians of mathematics mathematic

Úvodní přednáška k projektu.
23. listopadu 2015 ve 14:00, Brno, Masarykova univerzita, Kotlářská 2.

Pozvánka... (pdf)

LX. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny věnované 70. výročí zřízení studia farmacie v Brně

3. listopadu 2015, Brno

Pozvánka a přihláška... (doc)

Odborný seminář K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939)

29.—30. října 2015.
Místo konání: Technické muzeum v Brně – přednáškový sál, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.
Pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka a podrobné informace... (pdf), Přihláška... (doc)

Seminář K historii... III.

Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat V.

Dvoudenní odborný seminář, 15.—16. září 2015, Brno.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem NLK v Praze, Českým muzeem farmacie a SDVT

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny

26.—27. června 2015 Ústí nad Labem (Filozofická fakulta UJEP).

Konferenční abstrakty — seznam, plné znění... (pdf)

Pozvánka a další informace v 1. cirkuláři... (pdf)
Druhý cirkulář spojený se závaznou přihláškou -- pro vážné zájemce a autory zaslaných abstraktů... (doc)

Konference Gendering Science: Women and Men Producing Knowledge

4.—6. června 2015, Praha (Karolinum)

Podrobnosti...
Program... (pdf)

Vyhlášení 14.​ ročníku soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2015

Výbor ​Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) a výbor Pekařovy společnosti Českého ráje vyhlašují 14. ​ročník soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2015 ​pro mladé historičky a historiky do 35 let.
U​závěrka 31. května 2015.

Vyhlášení 14. ročníku soutěže... (pdf)
Statut ceny Josefa Pekaře... (pdf)

Konkurz v ÚSD AV ČR — Stalinský plán přetvoření přírody

Konkurzní řízení v Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. — projekt Stalinský plán​ ​přetvoření přírody v Československu (1948—1964) se specializací na československé/evropské dějiny a enviromentální dějiny (event. dějiny vědy ​a techniky).

Bl​ižší požadavky v příloze... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2013–2014).

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

5. zimní workshop z dějin matematiky: Matematika, matematici a válka

5. zimní workshop z dějin matematiky, tentokrát s dánskými přednášejícími na téma Matematika a válka (ta první, druhá i studená).
8.—11. ledna 2015, Tři Studně, Hotel U Loubů

Preliminary Programme... (pdf)


Archiv vybraných aktualit


Nahoru ↑ 

Časopis DVT

Obsah časopisu
Abstrakta článků

Obálka ročníku 2015 (150. výročí zveřejnění výzkumů Gregora Johanna Mendela)


DVT 3/2015 Z obsahu

ČLÁNKY

  • Valerian Magni (1586–1661) o vakuu ● TOMÁŠ NEJESCHEBA
  • Krátká zpráva Ottaviana Roveretiho (1556–1626), lékaře Rudolfa II ● BOHDANA DIVIŠOVÁ

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

DVT 2/2015 Z obsahu

ČLÁNKY

  • Idea vědecké filosofie u Franze Brentana ● Pavel Lomička
  • Proměna českého pivovarnictví v 19. století v obraze vývoje techniky, vědy a technologie a aplikování jeho výsledků v praxi ● Michal Horáček

SDĚLENÍ

  • Nově rozluštěný rukopis se zlomky antických pojednání o souhvězdích ze 6. století (Codex Climaci rescriptus) ● Alena Hadravová – Petr Hadrava

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

DVT 1/2015 Z obsahu

ÚVODEM DO ROKU 2015

  • 150 let od prezentace výsledků experimentálních výzkumů Gregora J. Mendela ● Michal Šimůnek

ČLÁNKY

  • Od medicíny k botanice: milník Zalužanský ● Lucie Čermáková – Jan Janko
  • Pýthagorova tabule v raném latinském středověku ● Marek Otisk

Obsah
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Úvodem, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Obsah časopisu
Abstrakta článků

Další informace

Cena Zdeňka Horského

Archiv vybraných informací

Technická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy nestandardně — bez zavináče.


Obálka

Časopis TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE
je vydáván Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Bližší informace...


Nahoru ↑