Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Seminář František Link, život, dílo a gravitační čočky

František Link v r. 1937

Pořádá Společnost pro dějiny věd a techniky ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR a Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy ke 100. výročí narození Františka Linka (1906-1984), významného českého astrofyzika, prvního ředitele Astronomického ústavu ČSAV, badatele v problematice studia vysoké atmosféry, měsíčních zatmění, cykličnosti v klimatologii a v mnoha dalších oblastech až po obecnou teorii relativity.

29. 11. 2006 v posluchárně T1 v přízemí budovy A v areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 (stanice Kuchyňka za mostem Barikádníků, autobusy 102 a 210 ze stanice metra C Nádraží Holešovice)

Program:

Těšíme se na Vaši účast.
Doc. RNDr. M. Šolc, CSc. – předseda SDVT, Doc. RNDr. P. Heinzel, DrSc. – ředitel AsÚ AV ČR Prof. RNDr. P. Harmanec, DrSc. – ředitel AÚ UK


© M. Barvík 2004