Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Přednáškový večer k 85. narozeninám RNDr. Z. Hanzlíčka

17. ledna 2007 9:30–16:00

v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2

Pořádají:
Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti
Společnost pro dějiny věd a techniky
České farmaceutické muzeum
Farmaceutická fakulta UK v Praze

Účast potvrdťe prosím některému z pořadatelů.


© M. Barvík 2004