Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

8. mezinárodní sympozium z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny

27.–29. června 2007

v Martině na Slovensku

Pořádají:
Univerzita Komenského (Jesseniova lékařská fakulta v Martině – ústavy cizích jazyků, ošetřovatelství a veřejného zdravotnictví, Lékařská fakulta v Bratislavě – Oddělení dějin medicíny a zdravotnictví Ústavu sociálního lékařství a lékařské etiky)
Univerzita Karlova v Praze (První lékařská fakulta – Ústav dějin lékařství a cizích jazyků)
Institut vzdělávání veterinárních lékařů, Košice
Slovenská společnost pro dějiny věd a techniky, Bratislava


© M. Barvík 2004