Křest Studií o technice v českých zemích

Studie o technice v českých zemích 1945–1992, svazek 1.–3.
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Středa 17. prosince v 17 hodin

Pozvánka (pdf)    Podrobná informace o studii (pdf)

Science in contact at the beginning of the scientific revolution

Prague, Czechia, June 23—27, 2004
First Announcement (pdf)

První česká učebnice dějin techniky pro střední školy

Aktualizovaný odkaz na inovovanou webovou verzi Dějin techniky online Josefa Grubera
(0312)

O uchování českých a slovenských archiválií v Americe

Pracovní konference Společnosti pro vědy a umění, Washington, listopad 2003

Informace (pdf)

(0311)

Dějiny techniky v českých zemích
(od konce 2. světové války po vytvoření České republiky)

Na předvánočním knižním trhu 2003 se objeví tři svazky k vývoji techniky pod titulem
Studie o technice v českých zemích 1945–1992

Podrobná informace (pdf )

(0312)

Doplněk k článku v DVT

Alexandr Drbal – Václav Nejedlý: Historický přehled vývoje zeměměřictví a katastru na Zakarpatsku v období Rakouska-Uherska a Československa. DVT 2003, č. 1, s. 19

Prameny a literatura (pdf)

(0310)

Pozvánka na výjezdní zasedání Východočeské pobočky SDVT 29. října 2003

Vchod do komplexu Státního zdravotního ústavu Vchod do komplexu Státního zdravotního ústavu.
Obr. k článku B. Page


Konference VĚDA V EXILU

V rámci projektu Česká věda ve 20. století pořádá Výzkumné centrum pro dějin vědy ÚSD AV ČR a ÚD-A UK.

Konference se bude konat ve dnech 11. a 12. listopadu 2003 v budově Akademie věd ČR v Praze 1, Národní 3, počítá se i s tradičním setkáním ve vile Lanna.

Další informace: www.vcdv.cas.cz

Schůzka východočeské pobočky SDVT 18. 6. 2003

Mezinárodní konference PRESENTATION OF MATHEMATICS

9.–12. září 2003

Připravila Pedagogická fakulta TU v Liberci.

Kontakt a informace JAN.MACH@vslib.cz

Změny v práci a koncepcích Mezinárodní unie pro dějiny a filosofii vědy / Oddělení dějin věd (IUHPS/DHS)

Autorské čtení a beseda ke knize vzpomínek přední osobnosti našeho vědeckého a společenského života 20. století:
JIŘÍ KOSTA – ŽIVOT MEZI ÚZKOSTÍ A NADĚJÍ

Jiří Kosta - kliknutím zvětšit Alena Míšková uvádí Jiřího Kostu

Jiří Kosta (narozen roku 1921), který patřil k elitě československé a posléze i německé ekonomické vědy, na osudu své rodiny barvitě popisuje osudy židů v Čechách, atmosféru první republiky, tragédii holocaustu, persekuci 50. let, „Pražské jaro“ i nové začátky a uplatnění v emigraci.

Setkání se uskutečnilo 15. května 2003 od 17.00 hodin ve velkém sále Pedagogické fakulty UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1. Autora uvedla a diskusi moderovala Alena Míšková.

Autogramiáda

Akci uspořádala Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK ve spolupráci s Výzkumným centrem pro dějiny vědy ÚSD AV ČR a UK a s nakladatelstvím Paseka.

(Jiří Kosta – Život mezi úzkostí a nadějí, Paseka 2002)


Konference z dějin věd a techniky
u příležitosti 70. narozenin Dr. Jaroslava Folty, CSc.

14.–15. dubna 2003
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 178 70 Praha-Letná

Zvou Národní technické muzeum – Oddělení dějin techniky a exaktních věd a Společnost pro dějiny věd a techniky

Program konference

Výstava IDEA A POČÁTKY ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD V DOKUMENTECH

Publikace Archivu AV ČR

Archiv Akademie věd ČR připravil
v rámci akcí věnovaných 50. výročí ČSAV výstavu v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

25. 3.–18. 4. 2003

Průvodní slovo z bukletu k výstavě6. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny

se koná 24.–26. 6. 2003 v Košicích

Organizátoři a spoluorganizátoři: Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Odd. historie medicíny a zdravotnictví Ústavu sociálního lékařství a lékařské etiky LF UKom a Lékařská fakulta Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích Univerzita veterinárního lékařství v Košicích, Farmaceutická fakulta UK v Bratislavě, Slovenská společnost pro dějiny věd a techniky při SAV v Bratislavě, 1. lékařská fakulta UK v Praze, Lékařská fakulta UK v Plzni

Tematické okruhy: Dějiny a současnost medicíny, veterinární medicíny a farmacie, Zdravotnická zařízení na Slovensku, Různé

Vznik potravinářského vysokoškolského studia v Československu

Brněnská pobočka SDVT a Technické muzeum v Brně zvou na přednášku Prof. Ing. Dr. Vladimíra Kyzlinka, DrSc.

Přednáška se koná 1. dubna 2003 v 16:00 v přednáškovém sále Technického muzea v Brně

Separáty pro kolegy v Ostravě

Vážení kolegové,

Ostravská univerzita, katedra historie, by ráda získala separáty, ev. publikace z oblasti dějin věd a techniky. Pokud máte volné výtisky svých publikací nebo i publikací dalších kolegů, zašlete je, prosíme, na adresu Společnosti pro dějiny vědy a techniky, Kostelní 42, 170 78 Praha 7. Odtud budou pak hromadně dopraveny do Ostravy.

Děkujeme Vám, že šíříte výsledky své práce mezi mladými adepty historie.

Výbor SDVT

4. mezinárodní konference z dějin chemie

na téma „Komunikace v chemii v Evropě přes hranice zemí i generací“
se koná 3.–7. září 2003 v Budapešti.

Zájemci o další informace a účast se mohou obrátit na http://www.4hchem2003.mtesz.hu

Prezentace pamětí lékaře Vítězslava Horna

VCDV + Brněnská pobočka SDVT + Technické muzeum Brna.
Prezentace pamětí Vítězslava Horna: Jak jsem přežil – život českého lékaře.
Brno, 4. února 2003, 16 h, Přednáškový sál TM, Purkyňova 105

Nové odkazy

Brněnská pobočka SDVT

První česká učebnice dějin techniky pro střední školy

Internetové knihovny

Zpráva o činnosti Společnosti za rok 2002

Mezinárodní konference ŽENY BADATELKY A INSTITUCE

Praha, 8.–11. června 2003

Organizuje Komise Ženy ve vědě Mezinárodní unie dějin a filosofie vědy/Divize dějiny vědy (IUHPS/DHS) a Výzkumné centrum pro dějiny vědy, společné pracoviště ÚSD AV ČR a UK ve spolupráci a za podpory dalších institucí.

Kontakt: Mgr. Kateřina Mojsejevová, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Legerova 61, 120 00 Praha 2. Telefon: 221 990 617, FAX: 224 943 057. E-mail: mojsejevova@vcdv.cas.cz nebo katerinam@email.cz.

Semináře pro vyučující dějinám věd a techniky jdi na...    19. seminář

Semináře, určené pro vyučující dějinám věd a techniky na českých i slovenských vysokých a středních školách, se pořádají každoročně, kontakt: Jaroslav Folta, Společnost pro dějiny věd a techniky.


Nahoru ↑