Pracovní schůze v Olomouci k dějinám lékařství

Pátek 3. prosince 2004, 15 hodin, klubovna Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5. Referáty:

  • Jiří Řehák: Historie oční kliniky FN a LF UP v Olomouci
  • Martin Petřek: Půl století vývoje imunologie
  • Rudolf Kašpar: Prof. MUDr. Karel Amerling -- ke 40. výročí úmrtí
Na 186. (228.) schůzi zvou Spolek lékařství, Sekce dějin lékařství a Česká společnost pro DVT

Od mezinárodní hygienické výstavy k říšskému městu zdraví...

Obrazová příloha k článku M. Šimůnka v DVT 2004, 3, 159

15 let od pádu berlínské zdi

Berlin_002_.jpg, 3 kB

Pohled do východoberlínského pásma smrti ze Západního Berlína (okolí Check Point Charlie, září 1986)

Východoněmecká železná opona (English)

Berlínská zeď (Web Totalita)

Železná opona v obrazech (English)


The Max Planck Institute for the History of Science–four postdoctoral fellowships

The Max Planck Institute for the History of Science, Berlin, announces four postdoctoral fellowships (two years, with the possibility of a further one-year renewal) in conjunction with a research project on “The History of Scientific Observation”
(see www.mpiwg-berlin.mpg.de/DeptII_observation/DeptII_Da_observation.html for a description).

(pdf)

   Volně přístupné databáze z historie a archivnictví

Výroční členská schůze SDVT, 6. května 2004 v NTM

   Zápis ze schůze

   Zpráva o činnosti Společnosti pro dějiny věd a techniky v období 2001–2003

22. mezinárodní kongres pro dějiny vědy

pořádaný Mezinárodní unií pro dějiny vědy/Divizí pro dějiny vědy se koná ve dnech 24.–30. července 2005 v Pekingu, v Číně („ČLR“).

Jeho ústředním tématem je Globalizace a různorodost/Globalization and Diversity
Šíření vědy a techniky v dějinách/Diffusion of Science and Technology in the History

Základní informace o přípravě kongresu, 1. cirkulář a další v angličtině, francouzštině a v čínštině najdete na 2005bj.ihns.ac.cn/.

Ohlášená mezinárodní setkání historiků vědy a techniky v roce 2004 a 2005

   Podrobnosti a kontakt (pdf)

  (0405)

Výroční členská schůze, korespondenční volba nového výboru

   Pozvánka
  (0404)

Věda a armáda -- věda a válka (1914--2004)

Mezinárodní konference, 24. a 25. listopadu 2004, Historický ústav AV ČR. Pořádají VCDV, Masarykův ústav AV ČR a Ústav strategických studií VA v Brně. Z cyklu česká věda 20. století

   Podrobnosti a kontakt

  (0404)

Dějiny lékařství v českých zemích

Obálka publikace -- kliknutím zvětšit

Petr Svobodný -- Ludmila Hlaváčková
Triton, Praha 2004

Dějiny medicíny na území dnešního Česka. Zdravotní potíže našich předků, organizace zdravotní péče, vývoj medicíny jako vědy. Proměny ve výskytu nemocí, postup profesionalizace a specializace osob zabývajících se léčením, rozvoj medicínských institucí a disciplín v širším kontextu. Podrobný soupis literatury, bohatý obrazový doprovod.

Prezentace 29. 3. 2004 v 17:30
V Akademickém klubu 1. LF ve Faustově domě v Praze

Acta historiae rerum natrualium necnon technicarum. Prague Studies in the History of Science and Technology

   Obsah řady

Osudy pramenů a památek k dějinám vědy a techniky v ČR

Apel Českého národního komitétu pro dějiny věd a techniky a Společnosti pro dějiny věd a techniky na historiky dějin věd a techniky v ČR, aby upozorněním na jim známé případy ohrožení cenných historických pramenů či památníků z oboru dějin věd a techniky napomohli k jejich záchraně

   Plné znění

  (0403)

Rozesílání časopisu DVT v roce 2004

Aktualizujeme seznam abonentů pro rozesílání ročníku 2004. Ověřte si, prosím, zda máte vyrovnány členské příspěvky (předplatné) a sdělte nám případné změny ve svých adresních údajích.

   Další informace k rozesílání časopisu

  (0402)

21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

Program semináře (pdf)

  (0402)

21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách. Seminář je určen pedagogům, studentům a badatelům se zájmem o dějiny techniky a přírodních a exaktních věd.
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Pondělí a úterý 16. a 17. února 2004

Podrobná informace (pdf)    Přihláška poštou (pdf )    Přihláška e-mailem (xls)

  (0401)

Potěšte se s námi

PF 2004 Pavla Drábka -- kliknutím zvětšit PF 2004 Pavla Drábka, předsedy Společnosti

Nahoru ↑