190. pracovní schůze Společnosti pro dějiny věd a techniky (pobočka Olomouc)

spolu se Spolkem lékařů České lékařské společnosti J. E. P. v Olomouci a Sekcí dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci
se koná v pátek 9. prosince 2005 v 15. hodin v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouc, Nám. Republiky 5.

Na programu přednášky Josefa Petřeka (Historický a současný pohled na funkční asymetrii hemisfér mozkových), Kláry Marešové (O vzpomínkách očního lékaře Jana Vanýska) a Zdeňka Přikryla (O hanáckém léčení).
Koordinátor programu: Zdeněk Kojecký

Výstava Machina Mundi

Výstava Machina Mundi -- pozvánka -- kliknutím zvětšit

Zahájení v pondělí 7. listopadu 2005 v 18 hodin v Národním technickém muzeu v Praze.

Při příležitosti otevření výstavy převezme RNDr. Jaroslav Folta, CSc., vedoucí oddělení dějin techniky NTM, z rukou ministra kultury cenu Ministerstva kultury Za výzkum a vývoj.

Výstava je součástí Týdne vědy a techniky 2005. Je otevřena do 26. února 2006, út–pá 9–17, so–ne 10–18.

Pořádají Národní technické muzeum v Praze a Istituto e Museo di Storia della Scienza ve Florencii.


Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy

má svůj web

Program brněnské pobočky SDVT na II. pololetí 2005

  • 4. října 2005 XXI. Zapletalův-Vondrákův medicínsko-historický den (viz samostatná pozvánka )
  • 8. listopadu 2005 Ing. František Michele: Vývoj a výroba parních turbin v Brně Ing. Eva Staňková: Proměna Vaňkovky
  • 6. prosince 2005 PhDr. Jiří Merta: Experimentální tavby železa v historických pecích

Přednášky se budou konat v 16.00 v přednáškovém sále Technického muzea v Brně v Králově Poli (Purkyňova 105, konečná stanice tramvaje č. 13). Hlavní referáty budou doplňovány aktuálními zprávami a příspěvky, jejichž téma bude uvedeno na pozvánkách na jednotlivé akce; na prosincové schůzi proběhne volba nového výboru brněnské pobočky SDVT.

Podrobnosti (pdf)

XXI. Zapletalův-Vondrákův medicinsko-historický den

v úterý 4. října 2005 v 16. 00 v přednáškovém sále Technického muzea v Brně-Králově Poli

  • MUDr. Jarmila Celerová – MUDr. Jiřina Jedličková – doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.: K historii transfusní stanice a krevní banky v Brně
  • MUDr. Dana Galuszková, CSc.: Minulost a současnost transfusní medicíny v Olomouci
  • Doc. RNDr. Daniela Walterová, CSC: František Šantavý – vysokoškolský učitel a vědec

Podrobnosti (pdf)

Kronika akcí z oblasti dějin věd a techniky

Kronika akcí z oblasti dějin věd a techniky - aktualizováno a doplněno texty z časopisu

Členský příspěvek, předplatné a doručování časopisu DVT

Žádáme abonenty o vyrovnání členských příspěvků (předplatného) např. přiloženou složenkou. Abonentům, kteří mají v placení delší prodlevu, budeme nuceni zasílání časopisu pozastavit (mj. kvůli zhoršujícím se podmínkám České pošty).
Podrobnosti

Zasedání Společnosti pro dějiny věd a techniky ke 40 letům založení

Zasedání SDVT ke 40 letům jejího založení je svoláno do TM Brno, na pondělí 5. září 2005 v 9,30; motivem zasedání bude téma: Jak dál v perspektivách popularizace a propagace výsledků bádání v dějinách věd a techniky.
Pozvánku obdrželi členové SDVT spolu s letošním prvním číslem časopisu DVT.

Kabinet dějin lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

vedený MUDr. Pavlem Čechem, zahajuje svou činnost dvěma odpoledními akcemi ve svém sídle v Ruské ulici 87, Praha 10: Prvními hosty Kabinetu budou
23. května 2005 v 15:00 v Jonášově posluchárně prof. MUDr. Richard Jelínek, DrSc.
25. května 2005 v 15:45 v Burianově posluchárně prof. RNDr. Ing. PhMr. Zdeněk Bardoděj, DrSc.
Zájemci o činnost Kabinetu a o seznámení s oběma osobnostmi českého lékařství jsou srdečně zváni.

Koncentrační tábor Vojna (okres Příbram)

Československý komunistický koncentrační tábor Vojna Letecký snímek koncentračního tábora Vojna 1951--1961 (stav 1953). Viz Jiří Majer: Uran v českých dějinách, DVT 4 / 2001

Otevření Památníku Vojna u Příbrami (18. 5. 2005), Památník obětí komunismu tábor Vojna

Viz též český uran zde na webu (Vyhledávání: uran)

Koncentrační tábor Lety (okres Písek)

Pronásledování a genocida Romů v českých zemích, Koncentrační tábor v Letech, O Letech na semináři o menšinové politice v EU, Mimořádně nelidské podmínky

  (0505)

40 let Společnosti pro dějiny věd a techniky

Resumé příspěvků v prvním čísle DVT 2005 (anglicky)

České poštovní známky s náměty z dějin věd a techniky v roce 2005

Vyšlo : Světový rok fyziky 2005, Vila Tugendhat v Brně, Bohuslav Brauner (1855–1935), Vyjde : Historické traktory, Světový summit o informační společnosti.
Emisní plán poštovních známek na rok 2005

8. konferenci Klubu rozhlasové, filmové a televizní techniky

pořádá ve středu 11. května 2005 v budově NTM v Praze
v rámci Spolku přátel NTM Národní technické muzeum v Praze

Slavnostní setkání k 110. výročí úmrtí astronoma Theodora Brorsena

se koná v sobotu 30. dubna 2005 v Žamberku pod záštitou Jiřího Grygara od 13:30 do nočních hodin.
Pořádá Astronomická společnost v Hradci Králové, Společnost pro meziplanetární hmotu, Česká astronomická společnost, Astronomická společnost Pardubice, Hvězdárna a planetárium Hradec Králové, město Žamberk a jeho kulturní organizace, John M. Parish, J. Veselý a další.

Přístup do světových databází a objednávka kopií článků

Přístup do částí světových databází Springer Verlag, Elsevier Science, EBSCO a dalších, orientovaných na přírodní vědy a možnost ojednat si kopie vybraných článků nabízí informační středisko a knihovna Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického na adrese www.vugtk.cz/odis. (Computer 2005,8,86)

  (0504)

Světový rok fyziky 2005

informace na www.wyp2005.org nebo www.fzu.cz/ruzne/wyp2005

Speciální teorie relativity – Geometrický pohled na prostor a čas

přednáška Mgr. Pavla Krtouše, PhD.
Materiál k přednášce na http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/zizaly
Pobočka SDVT v Hradci Králové

Pracovní schůze v Olomouci k dějinám lékařství

Pátek 11. února 2005, 15 hodin, klubovna Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5. Přednášky:

  • Olga Císařová – Ladislav Srp: Z dějin olomouckého soudního lékařství
  • Ladislav Válka: Historický pohled na krevní tlak a jeho měření
  • Vlastimil Procházka:O vývoji endoskopických metod u chorob trávicího ústrojí
Zvou Spolek lékařů české lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci, Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, Společnost pro dějiny věd a techniky – pobočka v Olomouci
  (0502)

Osvětim (Oświęcim, Auschwitz)

Zpráva o činnosti Společnosti pro dějiny věd a techniky za rok 2004

Zpráva o činnosti (pdf)

Nabídkový seznam publikací Ústavu dějin UK-Archivu UK

Publikace vydané Archivem UK a tituly z řady Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis (AUC-HUCP).

Nabídkový seznam publikací (pdf)    Nabídkový seznam publikací (rtf)

22. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na pondělí a úterý 14. a 15. února 2005 jsme pro Vás v Národním technickém muzeu připravili 22. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách.
Seminář je určen pedagogům, studentům a badatelům se zájmem o dějinytechniky a přírodních a exaktních věd. Příspěvky by se měly soustředit zejména na komparaci českého a světového vývoje vědy a techniky, především v období od průmyslové revoluce do současnosti. (Vlastní příspěvek není podmínkou účasti na semináři.)
Předpokládáme začátek v 9 hodin v pondělí a konec, podle počtu přednášek, nejpozději kolem 16 hodin v úterý. Přihlášku zašlete poštou nebo e-mailem na níže uvedenou adresu.
Přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok a těšíme se na Vaši účast
Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
a Společnost pro dějiny věd a techniky
Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel.: 220 399 216
e-mail: jaroslav.folta@ntm.cz
www.ntm.cz
Společnost pro dějiny věd a techniky SDVT

Pozvánka (pdf)    Přihláška (rtf)    Předběžný program (pdf, 110 kB)Nahoru ↑