Seminář František Link, život, dílo a gravitační čočky

František Link v r. 1937

Pořádá Společnost pro dějiny věd a techniky ve spolupráci s Astronomickým ústavem Akademie věd ČR a Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy ke 100. výročí narození Františka Linka (1906-1984), významného českého astrofyzika, prvního ředitele Astronomického ústavu ČSAV, badatele v problematice studia vysoké atmosféry, měsíčních zatmění, cykličnosti v klimatologii a v mnoha dalších oblastech až po obecnou teorii relativity.

29. 11. 2006 v posluchárně T1 v přízemí budovy A v areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 (stanice Kuchyňka za mostem Barikádníků, autobusy 102 a 210 ze stanice metra C Nádraží Holešovice)

Podrobnosti...

Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky

Informace na webu AV ČR

Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky v Masarykově ústavu – Archivu AV ČR. Dny otevřených dveří
Podrobnosti...

Bohumil Němec a současná experimentální biologie rostlin

Konference věnovaná památce profesora Bohumila Němce (1873–1966) a významu jeho osobnosti pro současné proudy experimentální biologie rostlin. Osobní vzpomínky na profesora Němce.
Ve čtvrtek 26. října 2006 v posluchárně „Fotochemie“ na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7, Praha 2.
Zve Katedra fyziologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Podrobněji (pozvánka s předběžným programem (pdf))

Pracovní schůze olomoucké pobočky

Olomoucká pobočka Společnosti pro dějiny věd a techniky ve spolupráci se Spolkem lékařů české lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci a sekcí dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci zvou na pracovní schůzi v pátek 16. června 2006 v 15 hodin v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5.
Referáty přednesou Prof. MUDr. Rostislav Koďousek, DrSc. (100 let oddělení patologie Zemské nemocnice Olomouc a 60 let Ústavu patologie LF UP Olomouc), Prof. MUDr. Jaroslav Bouček, CSc. – MUDr. Michal Kryl (Současný pohled na deprese)a Plk. MUDr. Josef Šváb (Známé a neznámé choroby císaře Josefa II).

Prezentace publikací k dějinám lékařství

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, Ústav dějin UK – Archiv UK a Nakladatelství Karolinum zvou na prezentaci tří publikací k dějinám lékařství:
Karel Černý – Petr Svobodný (edd.): Historia – Medicina – Cultura. Sborník k dějinám medicíny
Milada Říhová a kolektiv autorů: Kapitoly z dějin lékařství
Kateřina Bobková-Valentová: Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia
Prezentace se uskuteční 26. června 2006 v 16.30 hodin v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě, Karlovo náměstí 40, Praha 2.

Popularizace dějin věd a techniky nejen pro studenty

Josef Gruber – články s tématikou dějin techniky:
http://www.spstrplz.cz/osobnistranky/josef_gruber/clanky.htm

Aktualizované pokyny pro autory

Sdělení redakce autorům a čtenářům

Antonín Svoboda (1907–1980)

„Tak jako je Švýcarsko velmocí v hodinkách, mohlo by být Československo velmocí v počítačích.“ (1946)

Z odkazů:

Počítače z Loretánského náměstí (Vesmír 11/1999), odhalení pamětní desky v r. 1997
Symposium ke čtyřicátému výročí prvního českého počítače SAPO a k nedožitým 90. narozeninám profesora Antonína Svobody
Počátky kybernetiky a jejího pronikání do biomedicíny...
A short history of science in the Czech Lands
IEEE Annals of the History of Computing, October-December 1980 (Vol. 2, No. 4)
История вычислительной техники за рубежом

Vzpomínkové odpoledne k 80. výročí úmrtí Edwarda Babáka

31. května 2006 v 16 hodin ve velkém sále Kongresového centra Lékařské fakulty MU v Brně, Komenského nám. 2

Pořádá Veterinární a farmaceutická univerzita, Masarykova univerzita, Čs. biologická společnost, Česká fyziologická společnost, Společnost veterinárních lékařů, Společnost pro dějiny věd a techniky

Kontakt: braveny@med.muni.cz

Kongres k 300. výročí úmrtí G. J. Camela (1661–1706)

8.–10. 6. v Brně

Pozvánka s přihláškou a podrobnostmi (pdf, 652 kB)

Aktuální informace o kongresu: faf.vfu.cz/, www.cfs-cls.cz

Seznam vybraných prací Vítězslava Orla po roce 1992 k jeho osmdesátinám

Při příležitosti jeho 80. narozenin Mendelova veterinární a farmaceutická univerzita vydává seznam vybraných Orlových prací vydaných po roce 1992 a zaměřených především na osvětlení Mendelova objevu. Podrobněji...

Ptačí chřipka není problém. Problém jsou lidé, kteří se jí bojí

Stanovisko ČSOP k hysterii kolem ptačí chřipky

Zpráva o činnosti Společnosti pro DVT v roce 2005

Zprávy o činnosti SDVT


Od Hansy ke globálnímu pohybu zboží

15.–18. června 2006 se koná v Osnabrücku 25. rozprava o dějinách techniky 2006 na téma Od Hansy ke globálnímu pohybu zboží.

Je možné přihlásit přednášky: na dané téma – 20 minut, 10 minut k obecné problematice dějin techniky. Nabídky je třeba poslat do 17. února 2006 na e-mailovou adresu uwb..free.fr.

Akce z dějin techniky v Krakově

Evropská společnost dějin věd (ESHS) koná mezinárodní konferenci od 6. do 9. záři v Krakově. V jejím rámci je symposium E 1 History of science in education and training in Europe: which new perspectives? Abstrakta musí být zaslána kanceláři konference do 15. března 2006.

Na konferenci navazuje 25. symposium o vědeckých přístrojích 10–14.září v Muzeu Jagelonské university v Krakově.

Významné mezinárodní akce z dějin věd a techniky v roce 2006

Konference Tensions of Europe – k dějinám techniky, Finsko: www.lut.fi/eki/toe2006/index.html

Konference The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe, Polsko: www.2iceshs.cyfronet.pl

First European Chemistry Congress, Maďarsko: www.euchems-budapest2006.hu

Průvodce po technických stavbách a průmyslové architektuře Prahy

Pražský industriál. Jeden z výsledků projektu Registru průmyslového dědictví Česka. Vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví. Další informace na webu VCPD.

23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky 20. a 21. února 2006 v Národním technickém muzeu.

Pozvánka    Přihláška (pdf)

BOHEMIA JESUITICA 1556–2006

Ve dnech 25.–27. dubna 2006 se v Praze uskuteční mezinárodní konference, věnovaná připomínce příchodu prvních jezuitů do Čech a pořádaná Univerzitou Karlovou v Praze – Katolickou teologickou fakultou a Českou provincií Tovaryšstva Ježíšova.

Na konferenci, kde vystoupí referenti z mnoha evropských zemí, USA i Kanady, zazní mj. příspěvky věnované jezuitské spiritualitě, dějinám řádu, řádové teologii a filozofii, dějinám umění, literatury i školství, matematiky, astronomie a přírodních věd. Po slavnostním zahájení ve Velké aule Karolina se jednání bude odbývat v budově Katolické teologické fakulty. Konference je otevřena široké veřejnosti (konferenční poplatek činí 300 Kč, studenti poplatek neplatí).

Současně bude v Národní knihovně ČR zahájena výstava Jezuité a Klementinum.Nahoru ↑