Pracovní schůze v Olomouci

Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci, Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci, Společnost pro dějiny věd při RVS, pobočka Olomouc, zvou na pracovní schůzi v pátek 5. prosince 2008 v 15 hodin v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci, náměstí Republiky 5.

Referáty: Doc. PhDr. Věra Linhartová, MVDr. Albín Kohoutek, MUDr. Šárka Fritscherová.

MENDEL FORUM 2008

Exkurze pořádaná Mendelianem MZM v Brně 1. října 2008.
Pozvánka... (pdf)

Profesor Mikuláš Teich se letos dožil 90 let...

...a odpověděl na několik otázek redakce časopisu DVT. Rozhovor s profesorem Mikulášem Teichem uveřejňujeme při příležitosti jeho devadesátých narozenin, k nimž redakce DVT přeje oslavenci pevné zdraví a neutuchající elán v bádání i v osobním životě. S manželi Alenou a Mikulášem Teichovými rozmlouval při jejich návštěvě Prahy a prohlídce Astronomické věže Klementina dne 4. června 2008 docent Martin Šolc, předseda SDVT.

Rozhovor... (pdf)

M. Teich a M. Šolc

Mikuláš Teich s předsedou SDVT Martinem Šolcem

M. Teich a A. Teichová

Mikuláš Teich s manželkou Alicí na astronomické věži pražského Klementina

M. Teich

Mikuláš Teich


XV. medzinárodný seminár dejín fyziky MESDEF 2008

Plzeň 4.–6. 9. 2008

Pozvánka na seminář (pdf)
Přihláška na seminář (doc)

Výsledky konference Evropské společnosti pro dějiny vědy

Výsledky konference Evropské společnosti pro dějiny vědy (European Society for the History of Science), Krakov 2006 jsou na internetu na adrese: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/proceedings.html

Redigovanou verzi příspěvků si lze pro potřeby osobní nebo knihoven stáhnout nebo vytisknout.

Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války

25. konference pro vyučující dějinám věd a techniky

25. konference SDVT

Jubilejní 25. konference se koná v roce stého výročí založení Národního technického muzea, 14.–15. října 2008, v prostorách nově rekonstruovaného kinosálu.

Cirkulář konference... (pdf)

Přihláška... (doc)

Schůze olomoucké pobočky SDVT

Olomoucká pobočka SDVT (spolu se Spolkem lékařů ČLS J. E. P v Olomouci a Sekcí dějin lékařství VSM v Olomouci) zve na pracovní schůzi v pátek 18. dubna 2008 v 15:00 v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci, Nám. Republiky 5.
Na programu referáty Jiřího Šantavého (30 let Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny v Olomouci), Vladimíra Lonského (Kardiochirurgie v Olomouci) a Borise Mrni (Prof. MUDr. Eugen Vencovský, DrSc. – 100 let o narození).

Jiří Majer

Zemřel Jiří Majer

PhDr. Jiří Majer, CSc., zemřel v neděli 3. února 2008.
Vzpomínka...

25. seminář na pomoc vyučujícím dějinám věd a techniky

Seminář na pomoc vyučujícím dějinám věd a techniky, který se pravidelně v Národním technickém muzeum konal v únoru, se letos překládá na podzim 2008. Jakmile budou k dispozici podrobnější údaje, zveřejníme je na těchto stránkách, případně v časopise DVT.

23. pobaltská mezinárodní konference z dějin věd

Riga, Lotyšsko, 9. a 10. říjen 2008

Konferenci organizuje Lotyšská společnost pro dějiny věd, Lotyšská akademie věd, Lékařské muzeum a tři rižské univerzity. Jednání bude rozděleno na plenární zasedání a jednání v sedmi sekcích; probíhat bude v angličtině. Termín pro přihlášení přednášek je 1. duben 2008.

Kontakty: Tajemník organizačního výboru A. Zigmunde, tel. +371 2986 9642, e-mail: azigmunde(at)web.de; pro lékařství a muzeologii M. Pozemkovska, tel. +371 2655 8616, e-mail: maija(at)mvm.lv

Math-his – Nové číslo elektronického časopisu

Na adrese http://www.jehps.net/decembre2007.html vyšlo nové číslo elektronického časopisu věnovaného historii teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Z obsahu:
Bohuslav HOSTINSKÝ : O činnosti Karla Vorovky ve filosofii matematiky (On Karel Vorovka’s contribution to the philosophy of mathematics) (Ruch Filo., VIII, 2, 1929)
Karel VOROVKA : Poznámka k problému ruinování hráčů (Observation on the problem of the gambler’s ruin ) (CPMF, 41, 1912)Nahoru ↑