Konference Věda a technika v českých zemích v letech 1945–1960 — 2. aktualizace

Národní technické muzeum pořádá ve dnech 20.–22. října 2009 spolu s Ústavem soudobých dějin AV ČR a Společností pro dějiny vědy a techniky ČR konferenci na téma Věda a technika v českých zemích 1945–1960, která navazuje na úspěšný seminář zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války, zorganizovaný v loňském roce.

Podrobný program konference(pdf)

Aktualizovaný cirkulář...(pdf)

Přihláška... (pdf)  (doc)

Konference Technology & East–West relations

European Science Foundation a Foundation for the History of Technology v Nizozemsku zvou na závěrečnou konferenci na téma Technology & East–West relations: Transfers, parallel histories, and the European laboratory.

17.–20. 6. 2010, Sofie, Bulharsko

Call for papers... (pdf)

XVI. mezinárodný seminár dejín fyziky – MESDEF 2009

Martin, Slovensko 3.–5. 9. 2009

Konference Věda a technika v českých zemích v letech 1945–1960 — 1. aktualizace

Aktualizovaný cirkulář...(pdf)

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KEPLERŮV ODKAZ V KOSMICKÉM VĚKU

INTERNATIONAL CONFERENCE KEPLER´S HERITAGE IN THE SPACE AGE

24.–27. 8. 2009, Národní technické muzeum v Praze

Program, pozvánky: tisková konference, zahájení, vernisáž.

Konference Věda a technika v českých zemích v letech 1945–1960

Národní technické muzeum pořádá ve dnech 20.–22. října 2009 spolu s Ústavem soudobých dějin AV ČR a Společností pro dějiny vědy a techniky ČR konferenci na téma Věda a technika v českých zemích 1945–1960, která navazuje na úspěšný seminář zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války, zorganizovaný v loňském roce.

Aktualizovaný cirkulář...(pdf)

Přihláška... (pdf)  (doc)

9. mezinárodní sympozium z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny

se koná ve dnech 18.–20. června 2009 v Brně

Pořadatelé: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství, Institut celoživotního vzdělávání a informatiky, Ústav aplikované farmacie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze (1. lékařskou fakultou, Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků, Ústavem dějin UK a Archivem UK v Praze), Archivem Masarykovy univerzity U Brno a Společností pro dějiny věd a techniky
Podrobné informace...

Diskuse
Diskutabilní hodnocení kvality časopisů v oboru dějin vědy a techniky

Dne 12. března 2009 se na mimořádné schůzce sešli zástupci Českého národního komitétu pro dějiny vědy a techniky, Společnosti pro dějiny vědy a techniky (SDVT) a časopisu Dějiny věd a techniky (DVT), aby se zabývali aktuálními otázkami hodnocení vědy a vědců i otázkami impaktního faktoru časopisů.

Účastníci schůzky považují za důležité seznámit členy SDVT a čtenáře DVT s iniciativou britské Royal Society, k níž se připojily i další evropské subjekty a která je namířena proti snahám redukovat hodnocení vědeckého bádání na kvantifikaci výsledků vědecké práce.

Vyzývají zájemce o problematiku, aby své případné připomínky, názory a postoje sdělili na adresu redakce.

Plné znění iniciativy...

Ivo Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Století elektřiny

Třetí svazek řady věnované fyzice od I. Krause je zaměřen na 19. století, označované také jako éra páry a elektřiny. Dvacet dva kapitol sleduje fyziku v kontaktech s dobovou technikou na osudech nejvýznamnějších jejich představitelů.
Lze objednat v Nakladatelství ČVUT – https://eobchod.cvut.cz/. (Ivo Kraus: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Století elektřiny. Praha, ČVUT, 2008, 256 s., 101 obr. ISBN 978-80-01-04052-2)

Sympozium o dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny

9. mezinárodní sympozium o dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny se koná ve dnech 18. až 20. června 2009 na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.
Podrobnosti...

Keplerův odkaz v kosmickém věku (400 let od publikace Keplerovy Astronomia Nova)– aktualizováno

Mezinárodní konference, Praha 24.–27. srpna 2009. Místo konání: Národní technické muzeum, případně další zařízení spojená s Keplerovým pražským působením. Pořadatel konference: Národní technické muzeum Praha, spolupořadatelé: Česká astronomická společnost, Společnost pro dějiny věd a techniky.

2. cirkulář konference... (pdf)

2nd circular... (pdf)

Přihláška / Registration form... (pdf)

(Předběžný) Cirkulář konference... (pdf)Nahoru ↑