Konference Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci (70.–90. léta 20. století)

22.–23. listopadu 2011 v Národním technickém muzeu v Praze

Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea pořádá ve spolupráci s Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Společností pro dějiny věd a techniky konferenci na téma Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci (70.–90. léta 20. století), která navazuje na úspěšné konference zabývající se historií vědy a techniky v českých zemích za 2. světové války (2008), v letech 1945–1960 (2009) a v letech šedesátých (2010).

Podrobné informace... (Scribd),    Přihláška... (Scribd)

Seminář z dějin hornictví a Seminář z dějin hutní výroby

9. a 10. listopadu 2011, Národní technické muzeum v Praze

Program... (pdf)

XXVII. Zapletalův–Wondrákův medicínsko-historický den v Brně

2. listopadu 2011 od 14:00 v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie ÚCJDVL VFU Brno, Palackého 1-3, budova č. 32 – podkroví.

Pozvánka... (pdf)

Nové domény pro náš web

Tento web je nyní dostupný i na adresách sdvt.cz a www.sdvt.cz (Společnost pro dějiny věd a techniky – SDVT). Dosavadní adresa dvt.hyperlink.cz platí i nadále.

XVIII. medzinárodný seminár dejín fyziky – MESDEF 2011

20.–22. října 2011 v Trnavě

Pozvánka... (Scribd),   Přihláška... (Scribd)

Konference Kubismus v české architektuře (Sto let poté)

Konferenci pořádá Národní technické muzeum / Muzeum architektury a stavitelství a Oddělení dějin vědy a techniky ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i., Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Galerií Jaroslava Fragnera 11. a 12. října 2011 v přednáškovém sále NTM.

Pozvánka... (Scribd),  Cirkulář... (Scribd),   Přihláška... (Scribd)

Seminář Vladimír List - osobnost české techniky

4. října 2011, Národní technické muzeum

Pozvánka... (Scribd),  Program... (Scribd),   Přihláška... (Scribd)

Conference UNIVERSITIES IN CENTRAL EUROPE – CROSSROADS OF SCHOLARS FROM ALL OVER THE WORLD

29 September 2011–1 October 2011, Charles University in Prague, Czech Republic

WEBSITE...   (Revised: 27 September 2011)

40. mezinárodní kongres pro dějiny farmacie

pořádají Mezinárodní společnost pro dějiny farmacie ve spolupráci s Německou společností pro dějiny farmacie 14. až 17. září 2011 v Berlíně. Hlavním tématem je „Farmacie a kniha“. Jednacími jazyky budou němčina, angličtina a francouzština. Vědecký sekretariát vede předseda Německé společnosti pro dějiny farmacie Prof. Dr. Christoph Friedrich, Institut für Geschichte der Pharmazie, Roter Graben 10, D-35032 Marburg, e-mail: igphmr(at)staff.uni-marburg.de. Přihlášky přijímá do 1. 6. 2011 Rotraud Mörschner, Niedstr. 35, D-12159 Berlin.

Více na http://www.40ichp.org/

Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I.

TM v Brně -- VFU v Brně -- ZM NLK v Praze -- ČMF FF UK v Hradci Králové -- SDVT v Praze pořádají dvoudenní seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat I.
21.–22. června 2011 v Brně

Pozvánka... (Scribd),  Přihláška... (doc)

Přednáškové odpoledne

Spolek lékařů ČLS J.E.P v Olomouci, Sekce dějin lékařství VSM v Olomouci a Pobočka v Olomouci SDVT zvou na své 218. (259.) přednáškové odpoledne v pátek 10. června 2011 o 15. hodině v malé posluchárně vpravo na Teoretických ústavech Lékařské fakulty UP. Na programu přednáška Jiřího Glonka o M. Remešovi (1867–1959), olomouckém lékaři a vědci.

Seminář Motorismus a šlechta v českých zemích 1894–1945

Národní technické muzeum a Národní památkový ústav pořádají mezioborový seminář na téma Motorismus a šlechta v českých zemích 1894–1945
19. dubna 2011 v budově NTM v Praze

AKTUÁLNÍ program... (Scribd),   Předběžný program... (Scribd)

JAROSLAV FOLTA ZEMŘEL

Jaroslav Folta

Dne 25. března 2011, krátce před svými 78. narozeninami, zemřel v Praze po dlouhé nemoci RNDr. Jaroslav Folta, CSc.

Byl členem Společnosti pro dějiny věd a techniky od jejího založení a od počátků také jedním z výkonných redaktorů časopisu Dějiny věd a techniky stejně jako členem jeho redakční rady. Po dlouholetém působení ve výboru přijal od roku 1989 funkci místopředsedy Společnosti. V roce 1999 byl zvolen do Rady vědeckých společností, k níž je SDVT přidružena, a působil tu za společenské vědy jako jeden z místopředsedů.

Nekrolog... (Scribd)

Pohřeb v pondělí 4. dubna 2011 ve 14.30 v Ústřední obřadní síni v Praze 3 na Olšanech (hlavní vchod).

Jaroslav Folta in Memoriam (Mila Rechcigl) (Scribd)


Eugen Strouhal 80

K osmdesátinám prof. MUDr. PhDr. Eugena Strouhala, DrSc., dlouholetého člena Společnosti pro dějiny věd a techniky a předsedy její sekce dějin lékařství

K životnímu jubileu Eugena Strouhala... (Přemysl Klír) (Scribd)

Přednáškové odpoledne

Spolek lékařů ČLS J.E.P. v Olomouci – Sekce dějin lékařství VSMO – pobočka v Olomouci SDVT zvou na přednáškové odpoledne 18. března 2011 v 15:00 v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci. Na programu přednáška Milana Ticháka o minulosti sekce dějin lékařství.

Přednáška Procházka po některých zdravotnických muzeích...

Lékařská sekce SDVT, Ústav dějin lékařství 1. LF UK a Ústav dějin a Archiv UK připravily přednášku P. Kohuta: Procházka po některých zdravotnických muzeích v Evropě a Střední Americe, 10. ledna 2011 ve 14:00 v badatelně ÚDL.
Pozvánka... (rtf)Nahoru ↑