225. přednáškové odpoledne

Spolek lékařů ČLS JEP v Olomouci Sekce dějiny lékařství VSM v Olomouci zvou na 225. přednáškové odpoledne 7. prosince 2012 v 15:00 v horní klubovně Vlastivědného muzea Olomouc.
Přednášejí Pavel Maňák a Pert Heinc.

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2012

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2012.

Další podrobnosti...

Seminář K historii průmyslu, techniky a exaktních věd na Moravě a ve Slezsku I. Od konce 18. století do roku 1918

30.—31. října 2012
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

Konference Věda, technika a umění v rudolfínské době

2. aktualizace

16.—17. října 2012

Konferenci pořádá Národní technické muzeum v Praze ve spolupráci s s Ústavem dějin umění AV ČR v.v.i., Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, Českou astronomickou společností a Společností pro dějiny věd a techniky.
Na řadu žádostí prodloužen termín pro přihlášení.

Program... (pdf), Pozvánka... (pdf), Cirkulář... (pdf), Přihláška... (doc)

XXVII. Zapletalův — Wondrákův medicinsko-historický den

Přednáškové odpoledne Spolku lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci a Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci.
Pátek 5. října 2012 v 15 hodin

    Na programu přednášky
  • Pavel Urbášek: Milníky Palackého univerzity
  • Ludmila Kolková: Jaroslav Durych (1886—1962) — spisovatel, lékař, voják

Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie

Dvoudenní odborný seminář, 11.—12. září 2012.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky.

Aktualizace: Uzávěrka přihlášky pro přednášející je prodloužena, nově do 28. srpna namísto dosavadního 21. srpna; termín uzávěrky pro účastníky bez příspěvku zůstává nezměněn (tj. 4. září 2012).

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

XVIII. MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Z DĚJIN FYZIKY — MESDEF 2012

Trnava, 30. 8.—1. 9. 2012.
Slovenská společnost pro dějiny věd a techniky při SAV a spoluorganizátoři.

Pozvánka... (doc), Přihláška... (doc)

Přednáška Michael Kramer: Was Einstein right? How cosmic time keepers in space probe Einstein's strange world

Středa 27. června 2012 od 20:00 ve Velké aule FF UK, Palachovo nám., Praha.

Podrobnosti... (pdf)

Zemřel Ján Tibenský

Dňa 11. 5. 2012 naše rady opustil PhDr. Ján Tibenský, DrSc., znamenitý historik, priekopník profesionálneho výskumu dejín vied a techniky na Slovensku. Patril k tým, ktorí budovali kontakty s českou historickou obcou, ktoré boli vždy podnetné pre slovenskú historiografiu...
Miroslav T. Morovics

Nekrológ na stránke SAV...

Časopis lékařů českých v totalitním a post-totalitním období

Lékařská sekce Společnosti pro dějiny věd a techniky ve spolupráci s Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK srdečně zvou na setkání s prof. MUDr. Janem Petráškem, DrSc. na téma Časopis lékařů českých v totalitním a post-totalitním období které se bude konat dne 15. května 2012 od 14:00 ve studovně Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, U Nemocnice 4, Praha 2.

Podrobnosti v pozvánce... (pdf)

Konference FENOMÉN ČESKOMORAVSKÁ-KOLBEN-DANĚK

uspořádaná Národním technickým muzeem ve spolupráci s Ústavem hospodářských a sociálních dějin FF UK v Praze a Katedrou ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL ČVUT v Praze 3.—4. října 2012

Pozvánka... (pdf), Text... (pdf)

Seminář Po stopách zdraví a nemoci zvířat II. K historii a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie

11.—12. září 2012 pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem a Střediskem vědeckých a knihovnických informací Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

Program... (pdf), Přihláška... (doc)

Jubilejní 10. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmácie a veterinární medicíny

28.—29. června 2012, Kongresový sál Ministerstva zdravotnictví SR v Bratislavě

Pozvánka... (pdf),   Přihláška... (doc)

Konference HISTORY OF SLAVIC SCIENCE — CULTURAL INTERFERENCES, HISTORICAL PERSPECTIVES, AND PERSONAL CONTRIBUTIONS

5. mezinárodní konference pořádaná Evropskou společností pro dějiny vědy se bude konat v Aténách 1.—3. listopadu 2012. Zájemci mohou poslat abstrakt přes stránky konference do 24. února 2012.

Pozvánka... (pdf)

LIV. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny k životnímu jubileu RNDr. Z. Hanzlíčka a RNDr. P. Drábka

Areál Psychiatrické léčebny Bohnice, 4. dubna 2012

Pozvánka... (pdf)

Setkání s Danielem Špeldou,

autorem knihy Proměny historiografie vědy
6. března 2012, Praha, U Nemocnice 4

Pozvánka... (pdf)

Pracovní seminář Návraty Zdeňka Horského

9. února 2012, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, Praha 2

Program... (pdf)



Nahoru ↑