Nová podoba webu sdvt.cz

Od 6. prosince 2013 postupně přecházíme na novou verzi webu sdvt.cz (dvt.hyperlink.cz). Umožňuje pohodlné zobrazení jak na počítačích, tak na tabletech a mobilech.

Slavnostní veřejné zasedání spojené s předáním Ceny Zdeňka Horského

Odpoledne úterý 3. prosince 2013 byla v Malé aule Karolina poprvé předána Cena Zdeňka Horského, vyhlašovaná Společností pro dějiny věd a techniky za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti.
Za rok 2012 byla oceněna Mgr. Michaela Havelková, Ph.D., za obhájenou disertační práci Ženy v české vědě za 2. světové války.

Pozvánka...

Podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Podzimní akce Národního technického muzea

Informace o podzimních akcích Národního technického muzea...

Pracovní setkání u příležitosti 150 let od narození vodohospodáře Emila Zimmlera

Ve středu dne 13. listopadu 2013 v kinosále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7 od 9,30 do 17 hodin.

Základní informace a pozvánka... (doc), Program... (pdf)

Seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Od konce 18. století do roku 1918

29.—30. října 2013
Pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc), Program... (pdf), Abstrakta přednášek... (pdf)

LVI. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny na téma Dějiny farmaceutické výroby

22. října 2013, 10.00–16.00, Praha

Pozvánka a přihláška... (doc)

Mezinárodní workshop Budování československé antropologie

Pořádají Ústav dějin UK a Archiv UK, Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK, Společnost pro dějiny věd a techniky a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Praha, 17. a 18. října 2013

Pozvánka a informace... (pdf)

Workshop The Building of Czechoslovak Anthropology

Science of Man in Czech Lands and Aleš Hrdlička (1869–1943)
Workshop, October 17, 2013

Invitation card... (pdf)

Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.

Seminář Po stopách... III.

Dvoudenní odborný seminář, 24.—25. září 2013, Brno.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra

Bohr

Přírodovědné, historické a filosofické kontexty Bohrova raného díla. Katedra filosofie Univerzity Pardubice ve spolupráci se studenty Universitas, 24. září 2013.

CALL FOR PAPERS
Více viz...

Konference PRŮMYSL — MĚSTO — ARCHIV

15. konference archivářů České republiky. Ostrava, 3.—5. června 2013.

Předběžná přihláška... (doc)

Konference Milníky techniky z pohledu chemika

Milníky - chemie

28.—29. května 2013 v Národním technickém muzeu u příležitosti otevření nové expozice Chemie všude kolem nás.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (pdf)

Přednáška Proč je pro právníka důležitá historie vztahu lékaře a pacienta

Lékařská sekce SDVT zve na přednášku JUDr. Tomáše Doležala, Ph.D. Proč je pro právníka důležitá historie vztahu lékaře a pacienta.
22. dubna 2013 v sídle Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

Pozvánka... (pdf)

Přednáška Filosofie a medicína v renesanci

Setkání s doc. PhDr. Tomášem Nejeschlebou – přednáška Filosofie a medicína v renesanci: Vybrané aspekty vzájemného vztahu, 18. března 2013.

Podrobnosti v pozvánce... (pdf)

Workshop Industriální architektura a prekiontrie

Pořádá SDVT, ÚDAUK a MÚA AV ČR, 18. ledna 2013 v sídle MúA, Gabčíkova 10, Praha 8

Podrobnosti... (doc)Nahoru ↑