Udělení Ceny Zdeňka Horského za rok 2013

Cena Zdeňka Horského vyhlašovaná a udělovaná Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti byla za rok 2013 udělena PhDr. Filipu Hrbkovi za obhájenou diplomovou práci Lékaři, „preláti“ a humanisté – morová nákaza v traktátech předbělohorské doby.

Předání Ceny

Cena byla předána ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve 14:30 v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v ulici U Nemocnice 4, Praha 2.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Předání ceny

Profesor Petr Svobodný předává cenu laureátovi za rok 2013 PhDr. Filipu Hrbkovi


Profesor Emil Starkenstein (1884–1942)

Kolokvium ke 130. výročí proběhlo 14. listopadu 2014

Program... (pdf)

KonferenceThe First Decades of the Prague University: Transforming Intellectual Space in the 14th-c. Central Europe

6.—7. listopadu 2014, Praha

Programme... (pdf)

Odborný seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. století do roku 1918

29.—30. října 2014
Pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

Seminář K historii... III.

Seminář Univerzity v ohrožení? Univerzity, vysoké školy a akademie věd v zemích střední a východní Evropy mezi konkurenčním bojem a spoluprací (50.–60. léta 20. století)

Pořádá Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Datum a místo konání: 10. října 2014; Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3–5, Praha 1
Deadline: 30. června 2014

Call for Papers... (pdf)

Seminář Proudné Labe, zlatá žíla. Plavba a obchod od počátků do industriální revoluce na území Čech

7. října 2014 pořádá historický seminář Národní technické muzeum a Společnost pro dějiny věd a techniky.
Návrhy na témata příspěvků do 30. června 2014

Pozvánka... (pdf)

Seminář Proudné Labe...

Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat IV.

Dvoudenní odborný seminář, 16.—17. září 2014, Brno.
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky.

Pozvánka... (pdf), Přihláška... (doc)

Seminář Po stopách... IV.

Sympozium Bolzano v Praze 2014

Mezinárodní sympozium o životě a díle Bernarda Bolzana
16.—19. červenec 2014, Praha

Pozvánka... (doc)

Seminář Chemie bez (m)učení

úterý 20. května 2014 v Národním technickém muzeu

Program... (pdf)

Workshop Contagium Between Prague and Vienna: Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty UK / Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine of Charles University in Prague
Společnost pro dějiny věd a techniky / (Society for History of Science and Technology)
Gabriele Possanner Institut für Interdisziplinäre Forschung (Gabriele Possanner Institute for Interdisciplinary Research)
zvou na seminář (invite you to a workshop)

ve studovně ÚDLCJ (U Nemocnice 4, Praha 2) ve středu 14. května 2014 od 13:00 / at the study room of the Institute (U Nemocnice 4, Prague 2), on Wednesday, May the 14th 2014 from 13:00.

Program... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2013

Podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Zimní seminář nejen k historii matematiky

​4. zimní seminář o historii matematiky, 16.—19. ledna 2014, Tři Studně-Vlachovice

Preliminary Programme... (pdf)


Nahoru ↑