Mezinárodní vědecká konference k 450. výročí narození Jana Jesenského-Jessenia

Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK v Bratislave​ ​ a ​Katedra všeobecných dejín FFUK v Bratislave ​pořádají Mezinárodní vědeckou konferenci k 450. výročí narození Jana Jesenského-Jessenia v Bratislavě 8. prosince 2016.

Pozvánka... (pdf),  Podrobné informace... (pdf),   Přihláška... (docx)

Pozvánka...

Věda překonává hranice? Mezinárodní vědecké konference, sjezdy a kongresy ve 20. a 21. století

Pořádá Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve vile Lanna, Praha 24. a 25. listopadu 2016

Pozvánka a program... (pdf)

Konference Klementinum a jezuitská věda

Pořádá Národní knihovna ČR ve spolupráci s Astronomickým ústavem Univerzity Karlovy, Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy 9.—10. listopadu 2016 u příležitosti čtyřstého výročí privilegia císaře Matyáše pro druhou pražskou univerzitu (Universitas Ferdinandea 27. srpna 1616) a třístého výročí narození Josepha Steplinga (29. června 1716).

Pozvánka...

Tématem konference bude postavení Klementina ve světě rodící se moderní vědy a jeho role jako centra společenského, univerzitního a vědeckého života Prahy 17. a 18. století.

Pozvánka a program... (aktualizováno) (pdf)

Odborný seminář K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku v meziválečném období (1918—1939) II.

Pozvánka a program...

Pořádá ​Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Společností pro dějiny věd a techniky.
25.—26. října 2016, Brno

Pozvánka a program... (pdf),   Přihláška... (doc)

Konference Český kinematograf

Národní technické muzeum, Praha, 20. října 2016

Pozvánka... (pdf)

Pozvánka...

Letecký historický seminář Ženy v českém (československém) letectví

Národní technické muzeum, Praha, 4. října 2016

Program... (pdf)

Pozvánka...

Konference Joseph Hardtmuth — Architekt, vynálezce a podnikatel ve službách Liechtensteinů

Národní technické muzeum pořádá mezinárodní konferenci k 200. výročí úmrtí Josefa Hardmutha.
15.—16. září 2016, ​​Zámek Lednice

Pozvánka
Pozvánka a program

Einladung
Einladung


Pozvánka...   Einladung... (pdf),   Přihláška...   Anmeldung... (pdf)
Program...   Programm... (pdf)

Seminář Po stopách zdraví a nemoci zvířat VI.

Seminář Po stopách zdraví a nemoci zvířat VI. K historii a současnosti medicíny, veterinárního lékařství a farmacie pořádá Technické muzeum v Brně ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze, Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a Společností pro dějiny věd a techniky. 6.—7. září 2016, Brno

Pozvánka a program... (pdf),   Přihláška... (docx)

Mezinárodní letní škola environmentálních dějin The Undesirable: How Parasites, Diseases, and Pests Shape Our Environments

Pozvánka...

Pořádá Dílna environmentálních dějin ve spolupráci s European Society for Environmental History (ESEH), Univerzitou Karlovou, Výzkumným centrem historické geografie a Pracovní skupinou pro environmentální dějiny při ÚSD AVČR v Praze 28.—31. srpna 2016.

Prodloužená doba podávání přihlášek do 15. 6. 2016 speciálně pro české a slovenské zájemce.

​Jako mentoři se na letní škole budou podílet renomovaní vědci v oboru environmentální historie a dějin vědy, mezi nimi Dolly Jørgensen (University of Lulea, Švédsko), Liza Piper (University of Alberta, Kanada), Paul Sutter (University of Boulder, USA) nebo Patrick Kupper (Universität Innsbruck, Rakousko).

Více informací...   Call for Papers... (pdf)

LXI. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2016

LXI. sympozium z historie farmacie a Otvírání muzea 2016 s tématem 20. výročí otevření Českého farmaceutického muzea veřejnosti.
30. dubna 2016 od 10:00 hodin, Hospital Kuks

Program... (pdf)

Seminář Z dějin technické a vědecké hračky a pomůcky a jejího uplatnění ve školách a muzeích

pořádá Národní technické muzeum ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem J. A. Komenského a Českými centry v Praze 20. dubna 2016

Podrobný program... (pdf)
Pozvánka a program... (pdf),   Přihláška... (docx)

Seminář se uskuteční ve středu 20. dubna 2016 od 10 hodin v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42 v Praze. Prezence začíná v 9:30 hodin. Další zájemci jsou srdečně zváni.
Kudy do NTM

Stavebnice Merkur r. 1934

V případě, že budete mít zájem o zakoupení knihy Hravý a zábavný svět vědy a techniky aneb historické naučné technické hračky a školní pomůcky, napište své fakturační údaje na adresu ivana.lorencova@ntm.cz a budete mít již připravenou fakturu. Cena je 450 Kč.
Publikace

Hravý a zábavný svět...

Předání Ceny Zdeňka Horského za rok 2014

Cena Zdeňka Horského je vyhlašována a udělována Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti. Za rok 2014 byla udělena 9. října 2015 dvěma kandidátům za jejich disertační práce.

Diplomy byly předány 3. února 2016 Mgr. Václavu Grubhofferovi, Ph.D. za práci Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732—1914) a v zastoupení Mgr. Marco Stellovi, Ph.D. za práci Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit.

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Václava Grubhoffera

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Marco Stellu


Další podrobnosti k předání a fotoalbum na stránce Cena Zdeňka Horského...

Konferenční abstrakty

Ad 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny: Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny
26.—27. června 2015 Ústí nad Labem (Filozofická fakulta UJEP). Původní zpráva...

Konferenční abstrakty — seznam, plné znění... (pdf)

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2015

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2015 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2014–2015).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2015 je 29. února 2016.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...


Nahoru ↑