Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Doručování časopisu DVT

Členský příspěvek, předplatné časopisu

V letošním roce (2005) se Výbor Společnosti, vzhledem k vývoji v posledních letech, rozhodl rozšířit rozsah časopisu z obvyklých 64 stran na 72 stran v každém čísle. Dovolujeme si proto apelovat na zvýšení Vašeho členského příspěvku minimálně na 275 Kč (dosud 250), resp. pro členy v důchodu a studenty 155 Kč (dosud 150).

Uvádějte, prosím, u plateb vždy jako variabilní symbol své identifikační číslo (najdete je na adresním štítku našich zásilek -- číslo vpravo nahoře za podtržítkem), i do útržku -- podacího lístku.

Děkujeme za včasnou úhradu.

Distribuce

Členům Společnosti dějin věd a techniky je časopis zasílán v rámci jimi uhrazeného členského příspěvku. Ostatní domácí zájemci si jej mohou objednat v redakci časopisu nebo v sekretariátu Společnosti.

Distribuci do zahraničí provádí firma Myris-Trade s.r.o. (p.o. box 2, V Štíhlách 1311, 142 00 Praha 411, Česká republika.

Slovenští abonenti se mohou obrátit přímo na redakci.

Potíže s doručováním časopisu DVT?

Nebylo Vám některé číslo doručeno? Přesvědčte se, prosím, zda jste aktualizovali své adresní údaje a zaplatili případné nedoplatky (zasílání mohlo být po marných připomenutích pozastaveno, výtisk obdržíte při rozesílání následujícího čísla), ozvěte se nám, dotažte se na své poště.

Česká pošta, bohužel, neustále zdražuje a zhoršuje své služby (alespoň u hromadných zásilek), pochopte proto naši sníženou trpělivost vůči dlouhodobým neplatičům.

Pokud byste zjistili, že v nepořádku je náš záznam o Vašem nedoplatku nebo máte jakékoli pochybnosti, spojte se, prosím, nejlépe přímo s Ivanou Svobodovou: telefon/fax 224240530, e-mail: iacr..kav.cas.cz, případně pošlete kopii dokladu o zaplacení na adresu Společnosti pro dějiny věd a techniky.


© M. Barvík 2004