Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Contact us

Society ↓  Journal ↓ 

Society for the History of Sciences and Technology

Address of Society

Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 560 / 5
11636 Praha 1
Czechia, EU

Location on the map...

[+420] 224491475, 224491468
e-mail: milada.sekyrkova(at)ruk.cuni.cz

Website

sdvt.cz (alias dvt.hyperlink.cz)


Back to Top ↑ 

Journal History of Sciences and Technology

Chief-in-Editor

Tomáš Hermann (Kabinet dějin vědy ÚSD AV ČR, v.v.i., Praha)

Executive editor

Lucie Čermáková, Přírodovědecká fakulta UK v Praze

e­mail: dvt.redakce(at)gmail.com

Language editor

Hana Barvíková, (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i, Praha)

Editorial Address

Časopis Dějiny věd a techniky
Viničná 7, 128 00 Praha 2, Czechia, EU,
[+420] 605440966
dvt.redakce@gmail.com, lucie.cermakova@gmail.com

e­mail: dvt.redakce(at)gmail.com

Website

sdvt.cz (alias dvt.hyperlink.cz)


Back to Top ↑