Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   home    home

Last updated: 2011-02-20

OBSAH ROČNÍKU

go to...    Obsahy čísel DVT

DVT XLII – 2009 – Obsah

ČLÁNKY

Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za chemii do roku 1956 ● JIŘÍ JINDRA 1–15

„Nechutná“ léčiva v českých středověkých rukopisech ● ALENA M. ČERNÁ 16–28

K počátkům radonových lázní v Jáchymově v Čechách. Část II. Lékařské zprávy (léčebné indikace a aplikace, klientela) ● EMILIE TĚŠÍNSKÁ 29–54

Antibiotiká v ČSR 1955–1957. Efektivita výroby a ich porovnanie zo svetom ● RICHARD R. SENČEK 73–85

Příspěvek k začátkům studia environmentálních služeb lesního hospodářství. Kapitola z historie našeho lesnictví ● VLADIMÍR KREČMER 87–101

Pokusy o reformu technických vysokých škol v Československu v 1. polovině 20. století ● MILENA JOSEFOVIČOVÁ 137–152

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci a farmaceutický priemysel ČSR ● RICHARD R. SENČEK 153–171

Emanuel Purkyně – první pracovník hygieny vody ve Státním zdravotním ústavu ● FRANTIŠEK KOŽÍŠEK 173–188

Jaroslav Heyrovský a Nobelova cena za chemii: šťastný konec ● JIŘÍ JINDRA 209–224

Katedra železohutníctva na Vysokej škole baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici a zásluhy jej profesora V. Barlaia na založení železohutníckeho experimentálneho laboratória ● IVAN HERČKO – ESTERA HRONČEKOVÁ 225–239

Počátky emigrace pracovníků ČSAV v letech 1953–1966 (materiálová studie) ● Jan Hálek – Václav Hankovec 241–254

SDĚLENÍ

Charles Darwin, Imperium Britannicum a Evropa: K Darwinovu dvojitému výročí ● MARCO STELLA – TOMÁŠ HERMANN 103–111

DISKUSE

Diskutabilní hodnocení kvality časopisů v oboru dějin vědy a techniky 112–115

RECENZE

Martina Bečvářová: Česká matematická komunita v letech 1848 až 1918. Praha, 2008 ● LUBOŠ NOVÝ 55–61

Ivan Herčko: Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom. Banská Bystrica, 2008 ● JÁN NOVÁK 62–63

Tara Nummedal: Alchemy and Authority in the Holy Roman Empire. Chicago, 2007 ● VLADIMÍR KARPENKO 63–67

Creating Networks in Chemistry. The Founding and Early History of Chemical Societies in Europe. Anita Kildebaek Nielsen – Soňa Štrbáňová (edd.) Cambridge, 2008 ● JIŘÍ JINDRA 116–122

Richard Dawkins: Boží blud. Praha, 2009 – Miroslav Král: Soumrak ateizmu. Praha, 2009 ● JAN JANKO 123–125

Albína Dratvová: Deník 1921–1961. Praha, 2008 ● MICHAELA HAVELKOVÁ 125–126

Claus Priesner: Grenzwelten. Schamanen, Magier und Geisterseher. Hamburg, 2008 ● VLADIMÍR KARPENKO 189–192

Václav Skuhravý: Historie a současnost entomologie v Česku. Praha, 2008 ● JAN JANKO 192–193

Kniha dvacatera umění mistra Pavla Žídka. Část přírodovědná. K vydání připravila, přeložila, úvodní studií, poznámkami, výběrem iluminací a rejstříky opatřila Alena Hadravová. Praha, 2008 ● TOMÁŠ HERMANN 255–263

Tomáš Nejeschleba: Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. Praha, 2008 ● JOSEF SMOLKA 263–265

KRONIKA

Konference Hydraulika a užití vody ve Francii a v českých zemích (v Československu) v období 18.–20. století ● JIŘÍ BAREŠ 67–69

Styly myšlení ve vědě a technice. 3. mezinárodní konference Evropské společnosti pro dějiny vědy, Vídeň. 10.–12. září 2008 ● SOŇA ŠTRBÁŇOVÁ 127–131

Konference Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války ● IVANA LORENCOVÁ 131–133

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740–1918 ● MILADA SEKYRKOVÁ 133–135

Slavnostní zahájení Mezinárodního roku astronomie v EU – Praha, 7. ledna 2009 ● MICHAL NOVOTNÝ 194–195

Tokamak COMPASS v Ústavu fyziky plazmatu AV zahájil provoz ● IGOR JANOVSKÝ 195–197

Prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918–1929) ● LUKÁŠ NACHTMANN 196–197

IX: seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách ● MARTINA BEČVÁŘOVÁ 266–268

30. mezinárodní konference Historie matematiky ● MARTINA BEČVÁŘOVÁ 268–270

16. mezinárodní seminář z dějin fyziky ● RUDOLF KOLOMÝ 270–273

Mezinárodní konference Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry ● IVANA LORENCOVÁ 273–276

Konference Věda a technika v českých zemích 1945–1960 ● IGOR JANOVSKÝ 276–278© M. Barvík 2011