Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   home    home

Last updated: 2011-02-20

OBSAH ROČNÍKU

go to...    Obsahy čísel DVT

DVT XLIII – 2010 – Obsah

ČLÁNKY

Renesanční lékař Georg Handsch (1529–1578) ● JOSEF SMOLKA – MARTA VACULÍNOVÁ 1–26

Otakar Šulc – první český fyzikální chemik ● JIŘÍ JINDRA 27–37

Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění ● MAREK OTISK 77–102

Hájkova verze Mattioliho herbáře ● PAVEL DRÁBEK 103–112

Lothar Gottlieb Tirala: Závratná kariéra brněnského gynekologa ve „třetí říši“ ● PETR SVOBODNÝ 113–129

Vědecký exil v období komunistického režimu (emigrace z Československé akademie věd) ● ANTONÍN KOSTLÁN 153–181

Mendelovská notace a pojetí faktoru. O provázanosti interpretace zápisu křížení s chápáním faktoru v rané genetice ● JANA HÁJKOVÁ 182–197

Andrias scheuchzeri a Andrias bohemicus (nejen) v české vědě a kultuře ● MARCO STELLA – IVA LELKOVÁ 225–248

SDĚLENÍ

Ke scientometrickému hodnocení ve vědě ● PETR HADRAVA 38–44

Z historie dědičnosti před Mendelovým příchodem do Brna ● VÍTĚZSLAV OREL 45–49

Historiografie biologie a jejich grande dame Ilse Jahnová (1922–2010) ● TOMÁŠ HERMANN – MICHAL ŠIMŮNEK 249–254

Philipp Weselsky – profesor chemie vídeňské techniky z Českomoravské vysočiny ● JIŘÍ JINDRA 255–262

DISKUSE

Co vlastně dovedeme vyprávět o vědě? Několik úvah nad knihou Jana Horského [Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním] ● JAN JANKO 198–202

INTERVIEW

Z Československé akademie věd do exilu. Břetislav Friedrich ● Rozhovor vedla MILENA JOSEFOVIČOVÁ 263–286

RECENZE

Ho Peng Yoke: Explorations in Daoism. Medicine and alchemy in literature. J. P. C. Moffett, Cho Sungwu (eds.) London and New York, 2007 ● VLADIMÍR KARPENKO 49–52

Ruđer Bošković (Boscovich) und sein Modell der Materie. Wien, 2009 ● JOSEF SMOLKA 52–55

Michal Šimůnek – Dietmer Schulze (eds.): Die nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945 / Nacistická „eutanázie“ v říšské župě Sudety a protektorátu Čechy a Morava 1939–1945. Studies in the History of Sciences and Humanities, 22, 2008 ● JAN JANKO 55–57

Philip Ball: Ďáblův doktor. Paracelsus a svět renesanční magie a vědy. Praha, 2009 ● VLADIMÍR KARPENKO 57–61

Schriftenreihe Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik, Linz 2009 ● JOSEF SMOLKA 62–63

Irena Seidlerová – Jan Seidler: Jáchymovská uranová ruda a výzkum radioaktivity na přelomu 19. a 20. století. Praha 2007 ● JOSEF SMOLKA 130–131

Andrea Pokludová: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910.Opava 2008 ● HANA MÁŠOVÁ 131–133

Eugen Strouhal – Alena Němečková: Trpěli i dávní lidé nádory? Praha 2008 ● VÁCLAV SMRČKA 133–134

Dóra Bobory: The Sword and the Crucible: Count Boldizsár Batthyány… Newcastle upon Tyne 2009 ● VLADIMÍR KARPENKO 134–138

Ivan Štoll: Dějiny fyziky. Praha, Prometheus 2009 ● JOSEF SMOLKA 138–141

100 nejslavnějších vědců: nejvýznamnější osobnosti vědy od starověkého Řecka po současnost. Brno 2009 ● JIŘÍ JINDRA 202–204

Michael Hunter: Boyle. Between God and Science. New Haven and London 2009 ● VLADIMÍR KARPENKO 204–208

Medicina renata renesánsz orvostörténeti szöveggyüjtemény. Budapest 2009 ● FRANTIŠEK ŠIMON 209–211

Miloš Jesenský: História alchýmie na Slovensku. Bratislava s. d. ● VLADIMÍR KARPENKO 211–215

Zbrojařský král. Zdeněk Jindra: Když Krupp byl „dělovým králem“ Praha 2009 ● JAN ŠTEMBERK 216–218

Charles Webster: Paracelsus. Medicine, Magic and Mission at the End of Time. New Haven and London 2008 ● VLADIMÍR KARPENKO 286–290

Daniel Špelda: Proměny historiografie vědy. Praha 2009 ● JAN JANKO 290–291

KRONIKA

Keplerův odkaz v kosmickém věku ● MILADA SEKYRKOVÁ 63–65

39. mezinárodní kongres z dějin farmacie ● JAN BABICA 65

Mezinárodní konference Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry ● IVANA LORENCOVÁ 65–67

Příběh kapky. Výstava k 50.výročí udělení Nobelovy ceny za chemii Jaroslavu Heyrovskému ● JIŘÍ JINDRA 142–143

Seminář Století letectví v zemích Koruny české ● IGOR JANOVSKÝ 143–145

VI. pardubické bienále ● PETR DVOŘÁK 145–146

Slavnostní seminář 600 let pražského orloje ● IGOR JANOVSKÝ 146–147

Konference Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci ● IVANA LORENCOVÁ 219–220

Konference ICA/SUV Praha 2010 – Archivní tradice a praxe: Jsou archiváři historiky? ● HANA BARVÍKOVÁ 291–292© M. Barvík 2011