Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Stránka aktualizována: 2005-12-21

23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách – pozvánka

Společnost pro dějiny věd a techniky SDVT
a Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
Kostelní 42, 170 78 Praha 7 tel.: 220 399 216
e-mail: jaroslav.folta..ntm.cz

Vás zvou na
23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky
20. a 21. února 2006
v Národním technickém muzeu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na pondělí a úterý 20. a 21. února 2006 jsme pro Vás v Národním technickém muzeu připravili již 23. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách.

Seminář je určen pedagogům, studentům a badatelům se zájmem o dějiny techniky a přírodních a exaktních věd. Příspěvky by se měly soustředit zejména na komparaci českého a světového vývoje vědy a techniky, především v období od průmyslové revoluce do současnosti. (Vlastní příspěvek není podmínkou účasti na semináři.)

Předpokládáme začátek v 9 hodin v pondělí a konec, podle počtu přednášek, nejpozději kolem 17 hodin v úterý. Na přiloženém formuláři uveďte prosím svoji kontaktní adresu a název svého příspěvku. Uvítali bychom, kdybyste poslali text svého příspěvku (ve formátu .doc, .rtf) na disketě nebo CD či přímo e-mailem na výše uvedenou adresu. Obrazové přílohy ukládejte jako samostatné soubory ve formátu .jpg (rozlišení cca 300 dpi).

Přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok a těšíme se na Vaši účast

Za Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
a Společnost pro dějiny věd a techniky

RNDr. Jaroslav Folta, CSC.
vedoucí oddělení

Předpokládáme začátek v 9 hodin v pondělí a konec kolem 17 hodin v úterý. Poplatek 50 Kč, studenti a důchodci 30 Kč. O přestávce se podává káva a zákusky, oběd si zajišťuje každý sám.