Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology
Vítejte na stránkách Společnosti pro dějiny věd a techniky.
Společnost sdružuje badatele a zájemce o historii vědních oborů a techniky bez rozdílu jejich profesního působení. Byla založena v roce 1964, od roku 1968 vydává časopis Dějiny věd a techniky (History of Sciences and Technology).

Aktuality

Aktuality z oboru a plánované akce

Alena a Petr Hadravovi laureáty Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Letošními laureáty Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 jsou Alena a Petr Hadravovi.

Srdečně Vás jménem laureátů zveme na slavnostní předání Ceny (PDF), které proběhne 7. září 2022 v 16 hodin v Pražské křižovatce Zlatá ulice (vchod z ulice Liliové). Pořadatelé prosí o potvrzení účasti mailem nebo telefonicky, viz přiložená pozvánka.

Předání předchází týž den na témže místě v 10 hodin veřejná rozprava (PDF) na téma Ad fontes, které se oba laureáti zúčastní. I zde pořadatelé prosí o potvrzení účasti.

Výbor SDVT oběma laureátům k tomuto úspěchu srdečně gratuluje.


Vyhlášení 10. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Horského  za rok 2021

Společnost pro dějiny věd a techniky (SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Z. Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2021. Přihlásit lze magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2020 a 2021. Autorky/autoři v době uzávěrky podávání návrhů nepřesáhnou věk 35 let. Kvalifikační práce lze do soutěže přihlašovat do pátku 29. dubna 2022.

Bližší informace o soutěži a podání přihlášky najdete zde na webu v sekci Cena Z. Horského, příp. je poskytne předseda Společnosti doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., karel.cerny(at)lf1.cuni.cz.


Laureátkou 9. ročníku Ceny Zdeňka Horského Šárka Janotová

Laureátkou soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2020 se stala Mgr. Šárka Janotová, Ph.D. Blíže o laureátovi a vítězné práci v sekci Cena Z. Horského.


Výsledky korespondenční volby do orgánů Společnosti, nový předseda Společnosti doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Členy výboru byli zvoleni (abecedně): PhDr. Marie Bahenská, Ph.D. (MÚA AV ČR, Praha), doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. (1. LF, Praha), Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (PedF MU, Brno), Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. (PřF UK a ÚSD AV ČR, Praha), RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D. (VŠB-TU, Ostrava), RNDr. Ivana Lorencová (NTM, Praha), Mgr. Adéla Jůnová Macková, Ph.D. (MÚA AV ČR, Praha), PhDr. Milada Sekyrková, CSc. (ÚDAUK, Praha) a Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D. (ÚSD AV ČR, Praha).

Členy revizní a kontrolní komise byli zvoleni (abecedně): Mgr. Bohdana Divišová, Ph.D. (1. LF, Praha), PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D. (ÚDAUK, Praha) a RNDr. Magdaléna Hykšová, Ph.D. (MFF UK a FD ČVUT, Praha).

Výsledky volby byly sečteny na členské schůzi 11. 11. 2021. Funkční období je čtyřleté (2021—2025).

Na první schůzi nově zvoleného výboru 24. 11. 2021 byl zvolen předsedou Společnosti doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. a místopředsedkyní PhDr. Milada Sekyrková, CSc.


Stalo se

Volební členská schůze — 11. listopadu 2021

Volební členská schůze se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu 2021 od 15 h. v Malé aule Karolina (Praha 1). Členům je v těchto dnech rozesílána e-mailem nebo poštou pozvánka obsahující i pokyny ke korespondenční volbě. Na základě kandidátní listiny se volí členové výboru a členové revizní a kontrolní komise pro období 2021—2025.


Odešli naši dva kolegové a dřívější vedoucí redaktoři DVT Jan Janko (1943–2021) a Petr Vágner (1957–2021)

V rozmezí dvou a půl měsíce přišly smutné zprávy o odchodu dvou výrazných členů Společnosti pro dějiny věd a techniky a někdejších vedoucích redaktorů našeho časopisu: doc. Jan Janko, CSc. zemřel dne 9. února a PhDr. Petr Vágner, CSc. dne 22. dubna 2021. Dosti odlišné, ale oba výjimečné osobnosti, jejichž cesty se v určitém období jejich životní pouti blízce setkaly právě na poli dějin vědy.

Jan Janko

Jan Janko

Petr Vágner

Petr Vágner


číst dále →


Vyhlášení 9. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2020

Společnost pro dějiny věd a techniky vyhlašuje soutěž o Cenu Z. Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2020 (přihlásit lze magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2019 a 2020).

Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského autorům/autorkám, kteří v době uzávěrky podávání návrhů nepřesáhli věk 35 let. Práce přihlašují do soutěže jejich autoři nebo případně vedoucí či školitelé, náležitosti přihlášky jsou uvedeny v Hlavě II §4 statutu ceny. Výše odměny spojené s cenou za rok 2020 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže.

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2019 je 30. dubna 2021.

Bližší informace jsou na webu soutěže o Cenu Zdeňka Horského, příp. je poskytne tajemník ceny Z. Horského doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., karel.cerny(at)lf1.cuni.cz.


Volební členská schůze přesunuta na rok 2021

Původně plánovaná listopadová volební členská schůze se v souvislosti s vládními protiepidemickými opatřeními přesouvá do druhé poloviny roku 2021. Nové datum není prozatím stanoveno. K přesunu dochází na podkladě komunikace mezi výborem a členskou základnou, s vědomím a souhlasem členů.


Laureát 8. ročníku Ceny Zdeňka Horského – Jan Musil

Laureátem soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2019 se stal Mgr. Jan Musil, Ph.D. Blíže o laureátovi a vítězné práci v sekci Cena Z. Horského.


Zpravodaj Společnosti pro dějiny věd a techniky (září 2020)

Zpravodaj informuje o uplynulém a aktuálním dění ve Společnosti v posledních měsících a avizuje volební členskou schůzi 12. listopadu 2020 (aktualizováno: schůze přesunuta na rok 2021).

Zpravodaj SDVT (září 2020)


26th International Congress of History of Science and Technology

“Giants and Dwarfs in Science, Technology and Medicine”

July 25–31, 2021, Prague

Website of Congress

Deadline for submission of symposia proposals (including all individual abstracts within symposia): April 30, 2020

Logo


X. ročník leteckého historického semináře

Květen 1945 a jeho dozvuky
K 75. výročí konce 2. světové války v Evropě

28. dubna 2020, kinosál Národního technického muzea, Kostelní 42, 17078 Praha 7

Pozvánka a program

Pozvánka


Vyhlášení 8. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2019

Společnost pro dějiny věd a techniky vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2019 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2018 a 2019).

Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského autorům/autorkám, kteří v době uzávěrky podávání návrhů nepřesáhli věk 35 let. Práce přihlašují do soutěže jejich autoři nebo případně vedoucí či školitelé, náležitosti přihlášky jsou uvedeny v Hlavě II §4 statutu ceny. Výše odměny spojené s cenou za rok 2019 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2019 je 31. března 2020.

Bližší informace jsou na webu soutěže o Cenu Zdeňka Horského, příp. je poskytne tajemník ceny Zdeňka Horského doc. Karel Černý, karel.cerny(at)lf1.cuni.cz.


9. mezinárodní konference Evropské společnosti pro dějiny věd a techniky

s tématem „Visual, Material and Sensory Cultures of Science“ se bude konat 31. srpna—3. září 2020 v italské Boloni. Individuální přednášky lze přihlásit dle instrukcí na webu konference do 29. února 2020, registrace účastníků začíná 30. dubna 2020.


Einstein in Bohemia + workshop

Přednášku s názvem "Einstein in Bohemia", prosloví dne 19. září 2019 od 16 hod. v zasedací místnosti Filosofického ústavu (Jilská 1, Praha 1) profesor Michael D. Gordin (Princeton University).
http://www.michaelgordin.com/
Twitter: @GordinMichael

Přidružený workshop proběhne na Katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK (Viničná 7, Praha 2, přízemí) dne 20. září 2019 od 9 hod. Workshop bude tematicky otevřený také dalším badatelským zájmům prof. Gordina: věda a pseudověda, problém demarkace; vztah regionálních a obecných dějin vědy; věda v období studené války; věda a ideologie; věda na periferii. Podrobný program připravujeme.

Všichni zájemci jsou jsou srdečně zváni

Pozvánka


16th International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology
16. mezinárodní kongres o logice, metodologii a filosofii přírodních věd a technologie

August 5–10, 2019, Prague

Website of Congress

Logo


Vyhlášení 7. ročníku soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2018

Společnost pro dějiny věd a techniky vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2018 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2017 a 2018). Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského autorům/autorkám, kteří v době uzávěrky podávání návrhů nepřesáhli věk 35 let.

Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce. Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2018 je 31. března 2019. Bližší informace jsou na webu soutěže o Cenu Zdeňka Horského, příp. je poskytne tajemník ceny Zdeňka Horského doc. Karel Černý, karel.cerny(at)lf1.cuni.cz.


Cyklus přednášek k dějinám lékařství na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

25. 6. 2019: Christina AAMODT (Thessaloniki): Health and Healing of Mycenaean Women

Pozvánka... (pdf)

11. 6. 2019: John RICHARDSON (New Zealand): 'Hygiene as handmaid of civilisation', 19th century reform of public health in colonial India

Pozvánka... (pdf)

29. 4. 2019: Matej GOGOLA (Bratislava): Existujú na Slovensku dejiny medicíny? Kontext, problémy a riešenia

Pozvánka... (pdf)

Workshop Role institucí v dějinách vědy 20. století

Brno, Masarykova univerzita, 13.—16. června 2019


Archiv aktualit

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Nahoru ↑ 

Časopis Dějiny věd a techniky

Aktuálně se pracuje na nových webových stránkách časopisu.

Nová citační pravidla

Na stránce Podrobné pokyny pro autory uvádíme odkaz na nová citační pravidla (doupravená verze duben 2020)

Z obsahu posledních čísel

Obálka ročníku LIII / 2020

Obálka:
Pět set let od vydání spisu Novum Organum Francise Bacona


DVT LIII (2020) č. 4

ČLÁNKY
213 Obrazy alchymických laboratorií: jak vystihují skutečnost? ● Vladimír Karpenko
245 První československé průmyslové roboty ● František Šolc – Lubomír Anděl

RECENZE
265 Michal V. Šimůnek – Antonín Kostlán (eds.), Biografický slovník obětí nacistické perzekuce 1939–1945, svazek 1 (A–K), Praha 2019 ● Petr Svobodný
267 Schwarzer Tod und Pestabwehr im frühneuzeitlichen Hermannstadt. Pestordnungen der Stadtärzte Johann Salzmann (1510, 1521), Sebastian Pauschner (1530) und Johann Stubing (1561). Robert Offner, Thomas Şindilariu vyd. Hermannstadt (Sibiu) – Bonn: Schiller Verlag 2020 ● František Šimon

Celý obsah...


DVT LIII (2020) č. 3

119 Editorial

ČLÁNKY
120 Milada Paulová a její působení v mimouniverzitních vědeckých institucích ● Daniela Brádlerová
131 Jaroslav Bidlo jako člen Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění ● Marek Ďurčanský
152 Historik Josef Macůrek a brněnská škola historické slavistiky ● Radomír Vlček
188 Między filologią a historią. Slawistyka w dorobku naukowym Henryka Batowskiego ● Sebastian Grudzień

RECENZE
207 Zvláštní číslo časopisu Centaurus: Histories of Epidemics in the time of Covid 19. Spotlight issue 62, 2020, č. 2 ● Petr Hampl

Celý obsah...


DVT LIII (2020) č. 1—2

3 Editorial

ÚVODEM DO ROKU 2020
5 Ultra Columnas Herculis: Čtyři století od vydání Baconova Instauratio magna ● Jan Čížek

ESEJ
14 Poučení z korona-krizového vývoje ● Stanislav Komárek

ČLÁNKY
31 Alchymie v českých zemích I. První známky znalostí a rozšíření ve středověku ● Ivo Purš – Vladimír Karpenko
62 Fyzika v českých zemích mezi vědeckou revolucí a počátky osvícenství (1620–1750) ● Josef Smolka

ČLÁNEK A BIBLIOGRAFIE
84 Práce historika exaktních věd Josefa Smolky (1929–2020). Podíl na formování oboru a komentovaná bibliografie ● Tomáš Hermann

RECENZE
116 Harald SALFELLNER. Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918. Praha, Vitalis, 2018 ● Petr Hampl

Celý obsah...

On-line na ISSUU...


DVT LII (2019) č. 4

ČLÁNKY
167 Konkurz 1804: Bolzano a matematika v Českých zemích konce 18. století ● Jan Makovský
208 Epigeneze, nástup preformismu a recepce aristotelismu v raném novověku ● Tereza Liepoldová – Roman Figura

SDĚLENÍ
228 Jak jsem odhaloval periodickou geologickou časovou tabulku ● Radan Květ

Celý obsah...

On-line na ISSUU...


DVT LII (2019) č. 3

ČLÁNKY
107 Nová čistírna odpadních vod v Praze – srovnání přístupu meziválečného a poválečného ● Kryštof Drnek
121 Diachronní ženské databáze ve středoevropském prostoru se zřetelem k biografistice ● Markéta Křížová
133 Nejčastější řešení vodorovných nosných konstrukcí činžovních domů přelomu 19. a 20. století ● Klára Kroftová

Celý obsah...

On-line na ISSUU...


DVT LII (2019) č. 2

ČLÁNKY
53 Příběh designu Babetty ● Zdeno Kolesár
66 Baltasar Conrad (1599–1660) a jeho výzva evropským učencům ● Josef Smolka
79 Sociální a kulturní dějiny techniky: Ke konceptualizaci techniky v anglosaské historické vědě I. (do 1970) ● Jiří Janáč

Celý obsah...

On-line na ISSUU...


DVT LII (2019) č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2019
3 Periodická soustava prvků: úspěchy i omyly ● Vladimír Karpenko
ČLÁNKY
14 Positivismusstreit jako spor o metodu (nejen) sociálních věd ● Jitka Paitlová
34 Století dějin farmacie v samostatném státu 1918–2018 ● Ladislav Svatoš
SDĚLENÍ
43 Staráme se opravdu méně o therapii? Odpověď internisty profesora MUDr. Ladislava Syllaby na pasáž o zdravotnictví v projevu prezidenta T. G. Masaryka 28. 10. 1928 k desátému výročí vzniku ČSR ● Ludmila Hlaváčková

Celý obsah...

On-line na ISSUU...

Obálka ročníku 52 / 2018

Obálka:
Sto padesát let periodické soustavy prvkůNahoru ↑