Sdělení redakce abonentům


Předplatné časopisu

Uvádějte, prosím, u plateb vždy jako variabilní symbol své identifikační číslo (najdete je na adresním štítku našich zásilek), i do útržku -- podacího lístku. Děkujeme za včasnou úhradu.

Distribuce

Členům Společnosti dějin věd a techniky je časopis zasílán v rámci jimi uhrazeného členského příspěvku. Ostatní domácí zájemci si jej mohou objednat v redakci časopisu nebo v sekretariátu Společnosti.

Objednávky do zahraničí na adrese: Kubon&Sagner, Buch Export-Import GmbH, D80328 München, BRD

Potíže s doručováním časopisu DVT?

Nebylo Vám některé číslo doručeno? Přesvědčte se, prosím, zda jste aktualizovali své adresní údaje a zaplatili případné nedoplatky (zasílání mohlo být po marných připomenutích pozastaveno, výtisk obdržíte při rozesílání následujícího čísla), ozvěte se nám, dotažte se na své poště. Česká pošta, bohužel, neustále zdražuje a zhoršuje své služby (alespoň u hromadných zásilek), pochopte proto naši sníženou trpělivost vůči dlouhodobým neplatičům.
Pokud byste zjistili, že v nepořádku je náš záznam o Vašem nedoplatku nebo máte jakékoli pochybnosti, spojte se, prosím, nejlépe přímo s Ivanou Svobodovou: telefon 221403478, e-mail: iacr(at)kav.cas.cz, případně pošlete kopii dokladu o zaplacení na adresu Společnosti pro dějiny věd a techniky.Nahoru ↑