Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých i slovenských vysokých a středních školách

Společnost pro dějiny věd a techniky + Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
18. a 19. února 2002 v Národním technickém muzeu v Praze

PROGRAM

Pondělí 18. února

8,30 Registrace
9,00 Zahájení semináře
Dopolední blok: 9,15-12,00 s přestávkou na kávu v 10,30
Věda, technika a hodnoty ( Břetislav Fajkus )
Matematicko-fyzikální společnost v Brně ( Pavel Šišma )
Porovnání vývoje teorie pravděpodobnosti v českých zemích a ve světě ( Karel Mačák )
Česká geologie v 2. pol. 19. st. v kontextu vývoje světové geologie ( Eduard Kočárek )
Poznámka k středoškolským osnovám z hlediska DVT ( Maria Bezchlebová )
Ivo Kraus prezentuje své Dějiny evropských objevů a vynálezů
Utajené muzeum (video: Muzeum technologie SPOFY) ( Karel Král )
100 let historie přírodovědy ve světle Nobelových cen ( Lubomír Sodomka )
Přestávka na oběd 12,00-13,00
Odpolední blok: 13,00-17,00 s přestávkou na kávu v 15 hod.
Některé aspekty výuky dějin techniky na střední odborné škole ( Josef Gruber )
Historický vývoj počítačovej techniky a jeho interpretácia v edukácii ( Jana Burgerová )
Vývoj vedy a techniky v reflexii samostatnej navrhovateĺskej činnosti študentov ( Peter Beisetzer )
Odraz vedeckých a technických poznatkov pri riešení úloh z pružnosti a pevnosti ( Iveta Kisliková )
Organizace, řízení a technický rozvoj obuvnické výroby u firmy Baťa ( Marek Tomaštík )
Přírodní filosofie u nás a v cizině v 1. pol. 19. st. ( Jan Janko )

Úterý 19. února

Dopolední blok 8,00-11,15 s přestávkou na kávu v 10,00 hod.
K histórii baníctva v Rožňave ( Juraj Chyba )
Eduard Hořovský - český báňský technik a manažer 2. pol.19. st. ( Aleš Zářický )
Příspěvek k výuce DVT na základních a středních školách - videoprogram ( Petr Mach -- Tomáš Jílek )
Ekonomické aspekty výstavby železnic v dlouhodobé perspektivě na příkladu pražsko-drážďanské dráhy ( Ivan Jakubec )
Přestávka na oběd 11,15-12,30
Odpolední blok 12,30-17,00 s přestávkou na kávu v 15,00 hod
Vývoj chemie jako vědy a předmětu všeobecně vzdělávací a vysoké školy od 70. let 19. st. ( Jindřich Hellberg )
Vývoj lékopisů ( Pavel Drábek )
Únoroví laureáti Nobelovy ceny za přírodovědu ( Lubomír Sodomka )
Závěr semináře

© M. Barvík 2004