Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

PROGRAM
Konference z dějin věd a techniky
u příležitosti 70. narozenin Dr. Jaroslava Folty, CSc.

14.–15. dubna 2003
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 178 70 Praha-Letná

Pondělí 14. dubna 2003

8,45–9,00 prezence

9,00 zahájení

10,45–11,15 přestávka na kávu

12,30–14,00 oběd (individuální)

15,15–15,45 přestávka na kávu

17,00–19,00 přátelská diskuse a malé občerstvení

Úterý 15. dubna 2003

8,45–9,00 prezence

10,30–11,00 přestávka na kávu

12,30–13,00 diskuse

13,00 zakončení


© M. Barvík 2004