Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Východočeská pobočka SDVT

Pozvánka na výjezdní zasedání Východočeské pobočky SDVT 29. října 2003

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na výjezdní zasedání Východočeské pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky.
Naším cílem bude Muzeum farmacie v Kuksu. Výjezd se uskuteční ve středu 29. října 2003. Předpokládaný odjezd v 13, 00 hod. od Muzea východních Čech v Hradci Králové. Předpokládaný návrat do Hradce Králové v 18,00 hod.

Program:
1) Nahlédnutí do historie farmacie s úvodním proslovem a prohlídkou muzea
2) Informace ze zasedání výboru Vč. pobočky SDVT
3) Různé

Prosíme zdvořile o zpětnou informaci tajemníkovi Pobočky Dr. Vedlichovi (e-mail: vedlich..seznam.cz ), zda se výjezdu zúčastníte, případně můžete-li vzít auto. Následně budete informováni o finální organizaci akce a rozmístění účastníků do aut. Náklady na benzín budou rozloženy mezi účastníky zájezdu. Připomínáme rovněž, do Kuksu se lze dopravit též vlakem; ty členy, kteří se rozhodnou cestovat takto, budeme očekávat v 13,45 hod. před Muzeem farmacie.

Za výbor pobočky SDVT Doc. PaedDr. Jiří Rychtera, PhD, v. r., předseda
V Hradci Králové, 2. 10. 2003

Schůzka východočeské pobočky SDVT 18. 6. 2003

18. 6. 2003 od 15 h. v Muzeu Východních Čech (Hradec Králové)

Z programu: založení knihovny, harmonogram činnosti, vystoupení zájemců o spolupráci, informace o odborných sekcích


© M. Barvík 2004