Časopis a web Společnosti pro dějiny věd a techniky, Praha — Journal and Web of Society for History of Sciences and Technology, Prague
kódováno v utf-8   úvodní stránka webu    úvodní stránka webu

Kronika akcí z oblasti dějin věd a techniky

Výběr. Řazeno chonologicky, sestupně.
rok 2004, rok 2003, rok 2002, rok 2001, rok 2000

Rok 2004

Název akce

SHOT Amsterdam 2004

Druh akce Každoroční setkání Society for the History of Technology (SHOT)
Kdy 8. až 10. října 2004
Kde Amsterdam
Kdo SHOT
Poznámky Viz DVT 2004, 4, 260 (zpráva v Kronice, Jana Nekvasilová). Více informací o společnosti SHOT na shot.jhu.edu/
Kontakt Text zprávy (pdf)

Název akce

Konference Goethe a přírodověda (Goethes Naturwissenschaft und der heutige Goetheanismus in der Naturwissenschaft)

Druh akce Mezinárodní konference
Kdy 24.–26. září 2004
Kde Praha
Kdo Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Poznámky Viz DVT 2005, 1, 79 (zpráva v Kronice, Jan Janko)
Kontakt Text zprávy (pdf)

Název akce

25. mezinárodní konference historie matematiky

Druh akce Mezinárodní konference
Kdy 27.–31. srpna 2004
Kde Velké Meziříčí
Kdo Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Poznámky Viz DVT 2005, 1, 78 (zpráva v Kronice, Martina Bečvářová). Podrobnější informace: http://fd.cvut.cz/Personal/Nemcova
Kontakt Text zprávy (pdf)

Název akce

23. setkání Gesprächskreis Technik-geschichte

Druh akce Konference německy hovořících historiků techniky
Kdy 9. až 13. června 2004
Kde Völklingen (Sársko)
Kdo  
Poznámky Viz DVT 2005, 1, 78 (zpráva v Kronice, Jana Nekvasilová)
Kontakt Text zprávy (pdf) Anita Kuisle (Auenstrasse 16, 80469 München, anita.kuisle..fh-augsburg.de)

Název akce

Josef Hlávka, jeho myšlenkový odkaz a 100 let činnosti jeho nadace

Druh akce Mezinárodní vědecká konference
Kdy 17. a 18. června 2004
Kde Praha, Lužany, Švihov
Kdo Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze
Poznámky Viz DVT 2004, 3, 196 (zpráva v Kronice, Hana Barvíková)
Kontakt Text zprávy (pdf)

Název akce

21. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

Druh akce Seminář
Kdy 16. a 17. února 2004
Kde Praha, Národní technické muzeum
Kdo Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky
Poznámky Viz DVT 2004, 2, 130 (zpráva v Kronice, Jana Nekvasilová)
Kontakt Text zprávy (pdf)

Rok 2003

Název akce

Studie o technice v českých zemích 1945 až 1992

Druh akce Křest publikace
Kdy 17. listopadu 2003
Kde Praha, Národní technické muzeum
Kdo  
Poznámky Viz DVT 2004, 2, 126 (zpráva v Kronice, Jana Nekvasilová)
Kontakt Text zprávy (pdf)

Název akce

Konference „Věda v exilu“

Druh akce Konference s mezinárodní účastí
Kdy 11.–12. listopadu 2003
Kde Praha, budova Akademie věd ČR
Kdo Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Poznámky Viz DVT 2004, 2, 127 (zpráva v Kronice, Markéta Devátá, Tomáš Hermann, Emilie Těšínská)
Kontakt Text zprávy (pdf), www.vcdv.cas.cz

Název akce

XLII. ročník sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice

Druh akce Mezinárodní sympozium
Kdy 14.–16. října 2003
Kde Příbram
Kdo  
Poznámky Viz DVT 2004, 2, 125 (zpráva v Kronice, Josef Haubelt)
Kontakt Text zprávy (pdf)

Název akce

Padesát let historie Fyzikálního ústavu AV ČR

Druh akce Společenské a odborné akce k výročí
Kdy 8. až 10. října 2003
Kde Praha
Kdo Fyzikální ústav AV ČR
Poznámky Viz DVT 2004, 1, 54 (zpráva v Kronice, Emilie Těšínská)
Kontakt Text zprávy (pdf)

Název akce

10. mezinárodní seminář z dějin fyziky

Druh akce Mezinárodní seminář
Kdy 4. až 6. září 2003
Kde Lednice. (Lednická Zahradnická fakulta Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně)
Kdo Slovenská společnost pro dějiny věd a techniky
Poznámky Viz DVT 2004, 2, 124 (zpráva v Kronice, Rudolf Kolomý). Text zprávy (pdf)
Kontakt RNDr. I. Hympánová (hympanova..fmph.uniba.sk)

Název akce

24. mezinárodní konference Historie matematiky

Druh akce Mezinárodní konference
Kdy 22.–26. srpna 2003
Kde Jevíčko
Kdo Výzkumné centrum pro dějiny vědy, brněnská pobočka JČMF a oborové komise doktorského studia „Obecné otázky matematiky a informatiky“ při MFF UK v Praze a PřF MU v Brně
Poznámky Viz DVT 2004, 1, 52 (zpráva v Kronice, Martina Bečvářová). Text zprávy (pdf)
Kontakt Nemcova..fd.cvut.cz

Název akce

6. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách

Druh akce Seminář
Kdy 18.–21. srpna 2003
Kde Jevíčko
Kdo Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF ve spolupráci s brněnskou pobočkou, gymnáziem a domovem mládeže v Jevíčku
Poznámky Viz DVT 2003, 4, 255 (zpráva v Kronice, Martina Bečvářová)
Kontakt 7. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách je plánován na srpen 2005, podrobnější informace: RNDr. Martina Bečvářová, PhD., Katedra aplikované matematiky, Fakulta dopravní, ČVUT v Praze, Na Florenci 25, Praha 1, 110 00 (mail:Nemcova..fd.cvut.cz)

Název akce

6. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny

Druh akce Mezinárodní sympózium (v řadě společných česko-slovenských setkání pro vzájemné styky v oblasti dějin lékařských věd)
Kdy 24.–26. června 2003
Kde Košice
Kdo Oddělení dějin medicíny a zdravotnictví Ústavu sociálního lékařství a lékařské etiky Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích, Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě a Univerzitou veterinárního lékařství v Košicích
Poznámky Viz DVT 2003, 3, 186 (zpráva v Kronice, Drahomír Suchánek – Michal Šimůnek)
Kontakt -

Název akce

Mezinárodní konference Women Scholars and Institutions

Druh akce Mezinárodní konference
Kdy 8.–11. června 2003
Kde Praha, v kongresovém centru Masarykovy koleje
Kdo Komise pro dějiny žen ve vědě při Mezinárodní unii pro historii a filozofii vědy/Divize pro dějiny vědy (International Union for History and Philosophy of Science/Division of History of Science – IUHPS/DHS), Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Poznámky Viz DVT 2003, 4, 251 (zpráva v Kronice, Soňa Štrbáňová)
Kontakt Kontakt: Mgr. Kateřina Mojsejevová, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Legerova 61, 120 00 Praha 2. Telefon: 221 990 617, FAX: 224 943 057. E-mail: mojsejevova..vcdv.cas.cz nebo katerinam..email.cz

Název akce

Jindřich Ladislav Barvíř – petrograf, montanista, geolog

Druh akce Seminář
Kdy 14.května 2003
Kde Jílové u Prahy
Kdo -
Poznámky Viz DVT 2003, 3, 184 (zpráva v Kronice, Josef Haubelt)
Kontakt -

Název akce

Pražská dubnová konference z dějin věd a techniky

Druh akce Mezinárodní konference u příležitosti 70. narozenin Jaroslava Folty
Kdy 14.–15. dubna 2003
Kde Praha, NTM
Kdo Společnost pro dějiny věd a techniky + Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
Poznámky Viz DVT 2003, 3, 184 (zpráva v Kronice, Hana Barvíková -- Pavel Drábek)
Příspěvky z konference -- společnou péčí Národního technického muzea a SDVT -- v řadě Acta historiae rerum naturalium necnon technicarum (New Series), jako její sedmý svazek
Kontakt -

Název akce

Astronomie as a Model for the Science in Early Modern Times

Druh akce Mezinárodní sympózium k raně novověkým dějinám astronomie
Kdy 20.–23. března 2003
Kde Mnichov
Kdo Ústav pro dějiny přírodních věd mnichovské univerzity (Institut für Geschichte der Naturwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität München), člen mnichovského Centra pro dějiny věd a techniky
Poznámky Viz DVT 2003, 3, 183 (zpráva v Kronice, Alena Hadravová – Petr Hadrava)
Kontakt -

Název akce

20. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých i slovenských vysokých školách

Druh akce Mezinárodní sympózium (v řadě společných česko-slovenských setkání pro vzájemné styky v oblasti dějin lékařských věd)
Kdy 10. a 11. února 2003
Kde Praha, NTM
Kdo Společnost pro dějiny věd a techniky + Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
Poznámky Viz DVT 2003, 2, 127 (zpráva v Kronice, Jaroslav Folta)
Kontakt Jaroslav Folta

Název akce

Emanuel Rádl – vědec a filosof

Druh akce Mezinárodní konference konaná u příležitosti 60. výročí úmrtí a 130. výročí narození
Kdy 9.–12. února 2003
Kde Praha
Kdo Přírodovědecká fakulta UK a Výzkumné centrum pro dějiny vědy
Poznámky Viz DVT 2003, 3, 181 (zpráva v Kronice, Tomáš Herrmann)
Kontakt -

Název akce

Přednáškový večer z dějin lékařství v Plzni

Druh akce Přednáška v rámci pracovních schůzí Spolku lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
Kdy 5. února 2003
Kde Plzeň, posluchárna Šafránkova ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Kdo Západočeská pobočka SDVT
Poznámky Viz DVT 2003, 3, 180 (zpráva v Kronice, Josef Kohout)
Kontakt -

Rok 2002

Název akce

Seminář a výstava k 250. výročí příchodu piaristů do Prahy

Druh akce Seminář a výstava
Kdy 11. prosince 2002, prosinec 2002 a leden 2003
Kde Praha, Národní knihovna
Kdo Státní ústřední archiv Praha, Slovanská knihovna při Národní knihovně v Praze, Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Praha a Česká křesťanská akademie Praha, historická sekce. Výstavu připravil SÚA Praha ve spolupráci se Slovanskou knihovnou při Národní knihovně v Praze
Poznámky Viz DVT 2003, 1, 60 (zpráva v Kronice, Václav Bartůšek)
Kontakt www.vosaspsekrizik.cz

Název akce

Otto von Guericke ve své době pro naši dobu

Druh akce Mezinárodní symposium konané u příležitosti 400. výročí narození fyzika
Kdy 28. 11. až 1. 12. 2002
Kde Magdeburg
Kdo Gesellschaft Otto von Guericke
Poznámky Viz DVT 2004, 1, 51 (zpráva v Kronice, Josef Smolka)
Kontakt Text zprávy (pdf)

Název akce

Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů v paměti současníků

Druh akce Setkání pamětníků
Kdy 25. a 26. listopadu 2002
Kde Praha, v prostorách hlavní budovy Akademie věd
Kdo Archiv AV ČR
Poznámky Viz DVT 2003, 1, 59 (zpráva v Kronice, Hana Barvíková)
Kontakt Archiv AV ČR

Název akce

41. Hornická Příbram ve vědě a technice

Druh akce Setkání badatelů v montánní problematice
Kdy 15. až 17. října 2002
Kde Příbram
Kdo -
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 249 (zpráva v Kronice, Josef Haubelt)
Kontakt -

Název akce

Matematika, přírodní filozofie a arkánní vědy v prostředí Friedricha Christopha Oetingera (1702--1782)

Druh akce Mezinárodní vědecké zasedání
Kdy 9. až 11.října 2002
Kde v Nové aule Velkého senátu Univerzity Eberharda Karla v Tübingenu
Kdo Ústav pro dějinnou vlastivědu a pomocné vědy historické (PD Dr. Sabine Holtz a Prof. Dr. Gerhard Betsch)
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 248 (zpráva v Kronice, Josef Haubelt)
Kontakt -

Název akce

Zdraví a sociální politika v Evropě

Druh akce pracovní seminář mezinárodního projektu Zdraví a sociální změna
Kdy 22. září 2002
Kde Evora
Kdo -
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 243 (zpráva v Kronice, Hana Mášová)
Kontakt Informace o doktorandském kurzu na toto téma

Název akce

Muzeum Tadeáše Haenkeho v Chřibské

Druh akce slavnostní otevření
Kdy 10. srpna 2002
Kde v Chřibské
Kdo Sdružení Tadeáše Haenkeho
Poznámky Viz DVT 2003, 1, 58 (zpráva v Kronice, Jana Krausová, Helena Krausová)
Muzeum otevřeno od 1. května do 31. října
Kontakt -

Název akce

XX. sympózium k dějinám vědeckých přístrojů (SIS, Scientific Instrument Symposium)

Druh akce sympózium
Kdy 9.–14. září 2002
Kde Athény
Kdo Komise pro vědecké přístroje (SIC, Scientific Instrument Commission), jedna ze sekcí Mezinárodní unie dějin a filozofie vědy (IUHPS, International Union od the History and Philosophy of Science), National Hellenic Research Foundation (NHRF), Národní technická univerzita v Athénách
Poznámky Viz DVT 2003, 2, 126 (zpráva v Kronice, Alena Hadravová – Petr Hadrava)
Kontakt -

Název akce

Technika a farmakologie

Druh akce přednáškové odpoledne, sedmdesáté narozeniny předsedy Společnosti pro dějiny věd a techniky Pavla Drábka
Kdy 18. června .2002
Kde Praha, v kinosále Národního technického muzea
Kdo SDVT, Oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM, Lékopisná komise Ministerstva zdravotnictví ČR a Farmaceutická společnost ČR
Poznámky Viz DVT 2002, 2, 109 (zpráva v Kronice, Hana Barvíková)
Kontakt -

Název akce

Archivy pro historii vědy a techniky: problematika a metodologie

Druh akce 7. seminář z historie vědy a techniky
Kdy 27. května 2002
Kde Praha, Emauzy
Kdo ve spolupráci Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES), EHESS v Paříži a Fakultou elektrotechniky ČVUT v Praze
Poznámky Viz DVT 2002, 2, 109 (zpráva v Kronice, Hana Barvíková)
Kontakt Hana Barvíková

Název akce

Změna, společnost a medicína

Druh akce pracovní seminář mezinárodního projektu Zdraví a sociální změna
Kdy 28. května 2002
Kde Praha
Kdo Výzkumné centrum pro dějiny vědy ÚSD a UK a Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 243 (zpráva v Kronice, Hana Mášová)
Kontakt Informace o doktorandském kurzu na toto téma

Název akce

Letectví a město Plzeň

Druh akce konference
Kdy 17. dubna 2002
Kde Plzeň, v posluchárně Procháskova ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Kdo Západočeská pobočka Společnosti pro dějiny věd a techniky
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 247 (zpráva v Kronice, Jaroslav Kohout)
Kontakt -

Název akce

Večer dějin lékařství v Plzni

Druh akce přednáškový večer
Kdy 20. února 2002
Kde Plzeň, v posluchárně Šafránkova pavilonu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Kdo Západočeská pobočka Společnosti pro dějiny věd a techniky
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 247 (zpráva v Kronice, Jaroslav Kohout)
Kontakt -

Název akce

19. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky na českých a slovenských vysokých a středních školách

Druh akce Seminář
Kdy 18. a 19. února 2002
Kde Praha, NTM
Kdo Společnost pro dějiny věd a techniky + Výzkumné oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 236 (zpráva v Kronice, Jaroslav Folta)
Program semináře
Příspěvky ze semináře -- devátý svazek Rozprav NTM, řady Dějiny vědy a techniky
Kontakt Jaroslav Folta

Rok 2001

Název akce

Věda v Československu v období normalizace (1970–1975)

Druh akce Konference
Kdy 21.–22. 11. 2001
Kde Praha, v budově AV ČR. Setkání s pamětníky a společenský večer ve vile Lanna
Kdo pořádaná Výzkumným centrem pro dějiny vědy (společným to projektem AAV ČR a UK) a Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky
Poznámky Tématické bloky: Úvodní blok, Vysoké školy, ČSAV, Vývoj vědeckých oborů, Osoby a osobnosti, Slovenské a polské pohledy, Shrnutí a zakončení.
Kontakt  

Název akce

Tycho Brahe a Praha: křižovatky evropské vědy

Druh akce Mezinárodní symposium věnované dějinám vědy rudolfínské doby konané u příležitosti 400. výročí úmrtí slavného astronoma v Praze 24. 10. 1601
Kdy 22. 10.--25. října 2001
Kde Praha
Kdo The Research Center for the History of Sciences and Humanities (RCHSH, founded by the Charles University and Academy of Sciences of the Czech Republic
Poznámky Předběžná informace a výzva pro zájemce
An International Symposium on the History of Science in Rudolphine period
Kontakt e-mail: brahe..kav.cas.cz

Název akce

XXI. mezinárodní kongres pro dějiny vědy, „Science and Cultural Diversity“

Druh akce Mezinárodní kongres
Kdy 8. 7.--15. 7. 2001
Kde Mexico City
Kdo Pořádá každé čtyři roky Mezinárodní unie pro dějiny a filozofii vědy /Divize pro dějiny vědy (International Union for History and Philosophy of Science / Division of History of Science – IUHPS/DHS)
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 237 (zpráva v Kronice, Soňa Štrbáňová)
Kontakt -

Název akce

Zum Nachlass von Dr.sc. nat. Dr.phil. h. c. Hans Prescher (1926--1996)

Druh akce Agricola-Gespräche
Kdy 24.března 2001
Kde Chemnitz
Kdo Agricola-Forschungszentrum
Poznámky Viz DVT 2002, 3-4, 246 (zpráva v Kronice, Josef Haubelt)
Kontakt -


Rok 2000

Název akce

100 let kvantové teorie (historie, fyzika, filosofie)

Druh akce mezinárodní kongres
Kdy 22.--25. listopadu 2000
Kde
Madrid
Kdo
Universidad Complutense Madrid, Facultad de Filosofia
Poznámky
Témata: Historie kvantové fyziky, fiozofie a metodologie fyziky, teorie poznání, sociologie fyziky, kvantová mechaniky, atomová fyzika, jaderná fyzika, elementární částice, kvantová gravitace atd.
Kontakt
http://fs-morente.filos.ucm.es/centenario/index.htm

Název akce

Česká věda a Pražské jaro

Druh akce Kolokvium
Kdy 22.--23. listopadu 2000
Kde Praha - Karolinum
Kdo Ústav dějin UK-Archiv UK ve spolupráci s Archivem AVČR, Ústavem pro soudobé dějiny AVČR a Společností pro DVT
Poznámky Zpráva o konferenci
Kontakt petr.svobodny..ruk.cuni.cz, blanka.zilynska..ruk.cuni.cz

Název akce

Filosofie Giordana Bruna

Druh akce Mezinárodní kolokvium ke 400. výročí jeho úmrtí
Kdy 7.--8. listopadu 2000
Kde Olomouc
Kdo Kabinet pro studium dějin filosofie středověku a renesance při Katedře filosofie FFUP Olomouc
Poznámky Návrhy na příspěvky do 31. 5. 2000
Kontakt E-mail: nejes..risc.upol.cz

Název akce

Ius Regale Montanorum

Druh akce Mezinárodní konference k 700. výročí vydání Královského horního zákoníku a měnové reformy krále Václava II.
Kdy 3.--5. říjen 2000
Kde Kutná Hora
Kdo město Kutná Hora
Poznámky Organizační výbor: Odbor kultury - Mgr. Pavel Landa, e-mail: kultura..mu.kutnahora.cz, Agentura Guarant - pí Helena Janoušková, e-mail: janouskova..guarant.cz
http://irm.zde.cz
Kontakt dtto

Název akce

Michael Maestlin

Druh akce Mezinárodní symposium k výročí 450. jubilea narození Keplerova učitele a významného korespondenčního partnera (30. září 2000)
Kdy 11.-–13. 10. 2000
Kde Fyzikální fakulta University v Tübingen
Kdo Fyzikální fakulta University v Tübingen
Poznámky Organizátoři předpokládají, že toto setkání přinese nové poznatky nejen v bádání o Maestlinovi, ale též o Keplerovi a Schickardovi.
Kontakt Dr. Gerhard Betsch z Tübingenské university. E-mail: gerhard.betsch..t-online.de

Název akce

Tadeáš Hájek (1525--1600) a chmel

Druh akce Výstava
Kdy Září až říjen 2000
Kde Žatec
Kdo Chmelařské muzeum v Žatci ve spolupráci se SDVT
Poznámky -
Kontakt -

Název akce

31. mezinárodní kongres pro dějiny veterinárního lékařství

Druh akce Mezinárodní kongres
Kdy 6.--10. září 2000
Kde Veterinární a farmaceutická universita v Brně
Kdo Světová asociace pro dějiny veterinárního lékařství ve spolupráci s Českou společností veterinárních lékařů – sekcí pro dějiny veterinárního lékařství
Poznámky Genetika ve šlechtění a léčení – Ženy ve veterinárním lékařství – Filmový festival o dějinách veterinárního lékařství – Volné příspěvky – Různé
Kontakt VETEDUCA s.r.o., Moravské náměstí 13, 602 00 Brno

Název akce

Seminář k 400. výročí úmrtí Tadeáše Hájka z Hájku
Slavnostní zahájení činnosti Výzkumného centra pro dějiny vědy

Druh akce Zasedání
Kdy 1. září 2000
Kde Ve vile Lanna (V sadech 1, Praha 6)
Kdo VCDV
Poznámky Referáty: Josef Petráň, Michal Svatoš, Martin Šolc
Kontakt Výzkumné centrum pro dějiny vědy, Praha

Název akce

Zasedání k výročí 400 let od úmrtí Tadeáše Hájka z Hájku

Druh akce Zasedání
Kdy 31. srpna 2000
Kde V budově Kanceláře Akademie věd ČR, místnost 206, Národní tř. 3, Praha l
Kdo Společnost pro dějiny věd a techniky + Oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
Poznámky Zasedání k uctění díla Tadeáše Hájka z Hájku, osobního lékaře Rudolfa II., matematika, astronoma, geodeta, botanika, alchymisty, pivovarského teoretika a organizátora vědeckého života v rudolfinském vědeckém středisku. V předvečer výročí 400 let od úmrtí významného učence.
Kontakt SDVT, NTM

Název akce

Sympózium Mezinárodní komise pro vyučování dějinám věd a techniky

Druh akce Sympózium
Kdy 27.--30. srpna 2000
Kde V kinosále Národního technického muzea v Praze
Kdo Společnost pro dějiny věd a techniky + Oddělení dějin techniky a exaktních věd NTM
Poznámky Program: 1. Nové trendy ve výuce dějin věd a techniky, 2. Úvahy o možné evropské učebnici dějin přírodních věd a techniky pro učitele
Kontakt SDVT, NTM

Název akce

Technická krajina: Energie -- Doprava -- Životní prostředí

Druh akce 27. symposium Mezinárodního výboru pro dějiny techniky - International Committee for the History of Technology (ICOHTEC)
Kdy 22.--26. srpna 2000
Kde Praha, Fakulta strojírenství ČVUT
Kdo České vysoké učení technické a Národní technické muzeum
Poznámky Program: 1. Nové trendy ve výuce dějin věd a techniky, 2. Úvahy o možné evropské učebnici dějin přírodních věd a techniky pro učitele
Kontakt info..ntm.cz nebo zeithamr..fsid.cvut.cz

Název akce

Věda a kulturní diverzita

Druh akce
XXI. mezinárodní kongres pro dějiny vědy
Kdy
8.--14. července 2001
Kde
Mexico City
Kdo
Oznámení Národního komitétu pro dějiny věd a techniky a Společnosti pro dějiny věd a techniky
Poznámky
lnformace o přípravě bibliografie prací českých historiků vědy a techniky na níže uvedené adrese a v 2. letošním čísle časopisu DVT.
Bibliografie prací publikovaných českými historiky vědy a techniky v letech 1995–2000 je k dispozici na webu. Pro Mezinárodní kongres pro dějiny vědy (Mexico 2001) ji sestavila Emilie Těšínská.
Kontakt Organizátoři Kongresu:
XXI International Congress of History of Science, Avenida Dr. Vértiz 724, 03020 Mexico City, P.O. Box 21-873, 04000 Mexico City, MEXICO
Webové stránky Kongresu:
www.smhct.org Příprava české bibliografie:
E. Těšínská
tesinska..cesnet.cz


© M. Barvík 2006