Logo SDVT

 

Společnost pro dějiny věd a techniky

Society for the History of Sciences and Technology
← Úvodní stránka webu

Cena Zdeňka HorskéhoVyhlášení soutěže a předání Cen Zdeňka Horského

Cena Zdeňka Horského — odkazy na oceněné práce

6. ročník

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o  nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2017

Společnost pro dějiny věd a techniky, z.s. (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2017 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2016 a 2017).
Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. března 2012, jehož znění je zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky (45, 2012, č. 3) a na webových stránkách SDVT: http://sdvt.cz/.
Výše odměny spojené s cenou za rok 2017 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Vyhlášení vítěze/vítězky bude zveřejněno a cena bude slavnostně předána do konce roku 2018.
Cena je udělována autorům/autorkám, kteří v době uzávěrky podávání návrhů nepřesáhli věk 35 let. Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce.
Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2017 je 31. března 2018.

Adresa pro zaslání návrhů:
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 3
11636 Praha 1

Případné další informace na petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz nebo karel.cerny(at)lf1.cuni.cz

5. ročník

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2016

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2016 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2015–2016).
Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012. Povahu a cíle, podmínky účasti v soutěži a kritéria pro udělení ceny stanoví statut, jehož znění je zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky (45, 2012, č. 3) a na webových stránkách SDVT: http://sdvt.cz/
Výše odměny spojené s cenou za rok 2016 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Vyhlášení vítěze/vítězky bude zveřejněno a cena bude slavnostně předána do tří měsíců po uzávěrce soutěže.
Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce.
Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2015 je 28. února 2017.

Adresa pro zaslání návrhů:
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 3
11636 Praha 1

Případné další informace na petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz nebo karel.cerny(at)lf1.cuni.cz

nahoru ↑ 


4. ročník

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2015

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2015 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2014–2015).
Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012. Povahu a cíle, podmínky účasti v soutěži a kritéria pro udělení ceny stanoví statut, jehož znění je zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky (45, 2012, č. 3) a na webových stránkách SDVT: http://sdvt.cz/
Výše odměny spojené s cenou za rok 2015 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Vyhlášení vítěze/vítězky bude zveřejněno a cena bude slavnostně předána do tří měsíců po uzávěrce soutěže.
Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce.
Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2015 je 29. února 2016.

Adresa pro zaslání návrhů:
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 560/5
11000 Praha 1

Případné další informace na petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz nebo karel.cerny(at)lf1.cuni.cz

nahoru ↑ 


3. ročník

Udělení Ceny Zdeňka Horského za rok 2014

Cena Zdeňka Horského je vyhlašována a udělována Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti. Za rok 2014 byla udělena 9. října 2015 dvěma kandidátům za jejich disertační práce.

Diplomy byly předány 3. února 2016 Mgr. Václavu Grubhofferovi, Ph.D. za práci Nemoci, smrt a pohřby v životních strategiích Schwarzenbergů (1732-1914) a v zastoupení Mgr. Marco Stellovi, Ph.D. za práci Tvorové vědy. Živé modely a budování vědeckých komunit

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Václava Grubhoffera

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského za rok 2014 pro Marco Stellu


Předání Ceny

Cena byla předána ve středu 3. února 2016 v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v ulici U Nemocnice 4, Praha 2.

Předání ceny

Před předáním cen

Předání ceny

Před předáním cen

Předání ceny

Prof. Petr Svobodný uvádí práci Václava Grubhoffera


Předání ceny

Václav Grubhoffer, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Předání ceny

Pohled do auditoria

Předání ceny

Dr. Tomáš Hermann za nepřítomného Stellu uvádí jeho práci


Předání ceny

Václav Grubhoffer hovoří u prezentace své práce

Předání ceny

Václav Grubhoffer při následující diskusi


Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014
Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2014 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2013–2014).
Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012. Povahu a cíle, podmínky účasti v soutěži a kritéria pro udělení ceny stanoví statut, jehož znění je zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky (45, 2012, č. 3) a na webových stránkách SDVT: http://sdvt.cz/
Výše odměny spojené s cenou za rok 2014 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Vyhlášení vítěze/vítězky bude zveřejněno a cena bude slavnostně předána do tří měsíců po uzávěrce soutěže.
Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce.
Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2014 je 28. února 2015.
Adresa pro zaslání návrhů:
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
Případné další informace na petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz

nahoru ↑ 


2. ročník

Udělení Ceny Zdeňka Horského za rok 2013

Cena Zdeňka Horského vyhlašovaná a udělovaná Společností pro dějiny věd a techniky ČR za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti byla za rok 2013 udělena PhDr. Filipu Hrbkovi za obhájenou diplomovou práci Lékaři, "preláti" a humanisté - morová nákaza v traktátech předbělohorské doby.

Diplom

Diplom Ceny Zdeňka Horského


Předání Ceny

Cena byla předána ve čtvrtek 27. listopadu 2014 ve 14:30 v Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v ulici U Nemocnice 4, Praha 2.

Předání ceny

Profesor Petr Svobodný uvádí letošní předání Ceny Zdeňka Horského

Předání ceny

...a předává cenu laureátovi za rok 2013 PhDr. Filipu Hrbkovi

Předání ceny

Docent Karel Černý seznamuje auditorium s prací laureáta


Předání ceny

PhDr. Filip Hrbek seznamuje přítomné se svou prací

Předání ceny

Auditorium – Přítomní při předání ceny F. Hrbkovi v Ústavu dějin medicíny a cizích jazyků 1. LF UK

Předání ceny

Auditorium – Přítomní při předání ceny F. Hrbkovi v Ústavu dějin medicíny a cizích jazyků 1. LF UK


Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2013
Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2013.
Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012. Povahu a cíle, podmínky účasti v soutěži a kritéria pro udělení ceny stanoví statut, jehož znění je zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky (45, 2012, č. 3) a na webových stránkách SDVT: http://sdvt.cz/
Výše odměny spojené s cenou za rok 2013 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Vyhlášení vítěze/vítězky bude zveřejněno a cena bude slavnostně předána do tří měsíců po uzávěrce soutěže.
Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce.
Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2013 je 31. 1. 2014.
Adresa pro zaslání návrhů je:
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
Případné další informace na petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz

nahoru ↑ 


1. ročník

Slavnostní veřejné zasedání spojené s předáním Ceny Zdeňka Horského

Odpoledne úterý 3. prosince 2013 byla v Malé aule Karolina poprvé předána Cena Zdeňka Horského, vyhlašovaná Společností pro dějiny věd a techniky za vynikající absolventskou práci s tematikou dějin věd, techniky a vzdělanosti.
Za rok 2012 byla oceněna Mgr. Michaela Havelková, Ph.D., za obhájenou disertační práci Ženy v české vědě za 2. světové války.

Předání ceny

Předseda SDVT, doc. Petr Svobodný, předává cenu Michaele Havelkové.

Předání ceny

Z auditoria při přednášce laureátky o její práci.

Předání ceny

Michaela Havelková s vedoucím své disertační práce, doc. Janem Janko.


Pozvánka...

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2012
Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2012.
Cena je udělována na základě usnesení výboru SDVT a v souladu se Statutem Ceny Z. Horského, schváleným na valném shromáždění SDVT dne 28. 3. 2012. Povahu a cíle, podmínky účasti v soutěži a kritéria pro udělení ceny stanoví statut, jehož znění je zveřejněno v časopise Dějiny věd a techniky (45, 2012, č. 3) a na webových stránkách SDVT: http://sdvt.cz/
Výše odměny spojené s cenou za rok 2012 bude stanovena při vyhlášení vítěze/vítězky soutěže. Vyhlášení vítěze/vítězky bude zveřejněno a cena bude slavnostně předána do tří měsíců po uzávěrce soutěže.
Návrhy na udělení ceny podávají vedoucí kvalifikační práce.
Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2012 je 31. 1. 2013.
Adresa pro zaslání návrhů je:
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 3
116 36 Praha 1
Případné další informace na petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz


nahoru ↑ 


© SDVT, M. B. 20114