Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Aktuality

Vítejte na stránkách Společnosti pro dějiny věd a techniky.
Společnost sdružuje badatele a zájemce o historii vědních oborů a techniky bez rozdílu jejich profesního působení. Byla založena v roce 1964, od roku 1968 vydává časopis Dějiny věd a techniky (History of Sciences and Technology).

Aktuality z oboru a plánované akce

Seminář „OD SNŮ K REALITĚ. FRANTIŠEK BĚHOUNEK (1898–1973)“

120 let od jeho narození – 90 let od letu vzducholodě Italia – 50 let od křtu balonu Praha – 45 let od jeho smrti

Čtvrtek 25. října 2018, Národní technické muzeum v Praze, Kostelní 42, 170 78 Praha 7

9. ROČNÍK LETECKÉHO HISTORICKÉHO SEMINÁŘE
Pořádá Muzeum dopravy a Oddělení pro dějiny vědy a techniky Národního technického muzea


Mezinárodní konference Historie matematiky

24.—28. srpna 2018, Poděbrady

Stalo se

Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2017

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2017 (přihlášeny mohou být magisterské, rigorózní a disertační práce obhájené v kalendářních letech 2016 a 2017).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2017 je 31. března 2018.

Druhý mezinárodní seminář Healthcare before Welfare States

8.—9. března 2018, Praha

Zimní seminář z historie matematiky

Katedra matematiky PedF MU Brno, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB Ostrava, Jednota českých matematiků a fyziků, Společnost pro dějiny věd a techniky pořádají seminář
Mathematicians and scientists as public figures: Living in Ivory Towers?
Matematici jako osobnosti veřejného života: mimo realitu?

4.—7. ledna 2018, Telč, Česko/Czechia

Archiv aktualit

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Nahoru ↑ 

Časopis Dějiny věd a techniky

Obsah posledního čísla

DVT 51 (2018) č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2018
3 Klaudyánově mapě je 500 let ● Jiří Martínek

ČLÁNKY
10 Wardian case – Wardova schránka, jednoduchý vynález, který změnil svět ● Jakub Kocurek
32 Fotodokumentace života Československé akademie věd v prvním desetiletí její existence – Reportáže ČSAV a AV ČR ● Vlasta Mádlová

Celý obsah...

Obálka ročníku LI / 2018

Obálka:
Pět set let Klaudyánovy mapy Čech


Připravujeme do dalšího čísla

Proudné Labe, zlatá žíla. Několik slov na vysvětlenou ● MAREK ĎURČANSKÝ, MICHAL PLAVEC

ČLÁNKY

Voroplavba mezi Kolínem a Nymburkem od doby Karla IV. Do začátku třicetileté války ● MICHAL PLAVEC
Zpráva o jezech na horním a středním Labi z roku 1554 (a jejich způsobilosti k voroplavbě) ● FRANTIŠEK IŠA
Dopravní trasa, zdroj obživy i strategický prvek. Labe za třicetileté války ● MAREK ĎURČANSKÝ
Labe a Brandýsko v raném novověku ● ROMAN KOLEK


Další informace


Technická poznámka

Na obranu před roboty shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy uvádíme adresy bez zavináče.


Obálka

Časopis TEORIE VĚDY / THEORY OF SCIENCE
je vydáván Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.
Bližší informace...


Nahoru ↑