Přednáškové odpoledne

v pátek 10. prosince 2010 v 15:00 v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5.
Pořádají Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci, Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a pobočka v Olomouci SDVT.
Přednáší Petr Hubáček (Urgentní medicína a urgentní medicína v České republice) a Tomáš Hrbek (Za prof. MUDr. Otakarem Bittmannem)

Konference Věda a technika v českých zemích v šedesátých letech 20. století

Aktualizováno. Pořádá Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea v Praze ve spolupráci s Kabinetem dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Společností pro dějiny věd a techniky 7.–8. prosince 2010.

Přihlášky měly být zasílány nejpozději do 31. 10. 2010 na kontaktní adresu: michal.novotny..ntm.cz nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, oddělení dějin vědy a techniky, Kostelní 42, 170 78, Praha 7. Možné vyplnit také elektronicky. Další infomace na 220 399 267.
Vybrané příspěvky budou vydány formou odborné publikace, stejně jako příspěvky z uplynulých setkání Věda a technika v českých zemí v období 2. světové války (více...) a Věda a technika v českých zemích v letech 1945–1960 (v tisku 2010).

Pozvánka... (pdf), přihláška... (pdf), cirkulář... (pdf), PROGRAM... (Scribd)

XXVI. Zapletalův–Wondrákův medicínsko-historický den v Brně

27. října 2010 od 15 hodin v Kabinetu dějin veterinární medicíny a farmacie VCJDVL VFU Brno, Palackého 1–3
Pozvánka... (pdf)

Semináře z dějin hornictví a hutnictví

Národní technické muzeum zve na
  • Seminář z dějin hornictví (Jáchymovský smolinec a kovové radium), 9. 11. 2010
  • Seminář z dějin hutní výroby, 10. 11. 2010

Přihlášku zašlete nejpozději do 30. září 2010 na kontaktní adresu: irena.laboutkova..ntm.cz, nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, oddělení hornictví a hutnictví, Kostelní 42, 170 78, Praha 7.

Pozvánka...,  přihláška... (pdf),  program... (pdf)

XXVI. Zapletalův–Wondrákův medicínsko-historický den v Olomouci

V pátek 22. října 2010 v 15 hodin v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci, Nám. Republiky 5. Pořádají Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci, Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a Pobočka v Olomouci Společnosti pro dějiny věd a techniky.
Na programu přednášky Věry Linhartové, Vilíma Šimánka a Dimitrolose Krajčího.

Přednáškové odpoledne z dějin medicíny

20. 10. 2010 pořádají Ústav dějin lékařství 1. LF UK ve spolupráci ÚDAUK a SDVT přednáškové odpoledne z dějin medicíny.

Pozvánka s programem... (pdf)

Konference: Archivní tradice a praxe. Jsou archiváři historici? // Archival Traditions and Practice: Are Archivists Historians?

29. 9.–3. 10. 2010, Univerzita Karlova, Praha
29 Sept–3 Oct May 2010, Charles University, Prague, Czech Republic

International Council on Archives – Section on University and Research Institution Archives (SUV)

Podrobnosti...

Seminář „Je archivář historikem?“

Seminář Je archivář historikem?

Seminář archivářů vysokých škol a vědeckých institucí na téma „Je archivář historikem?“ uspořádali Veterinární a farmaceutická univerzita a Společnost pro dějiny věd a techniky. Uskutečnil se 14. září 2010 v Brně.

Bližší informace...
Zpráva o semináři...

XVII. mezinárodní seminář dějin fyziky MESDEF

Klentnice, Slovensko, 7.–9. října 2010
Pořádají Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV a Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV.

Pozvánka... (pdf) a přihláška... (doc)

Konkurs na postdoktorandské místo ve Filosofickém ústavu AV ČR

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., vypisuje výběrové řízení na obsazení místa postdoktorandky/postdoktoranda (příp. doktorandky/doktoranda) v Oddělení pro studium a edici díla J. A. Komenského. Podrobnosti... (pdf).

Přednáškové odpoledne v Olomouci

Spolku lékařů ČLS J. E. Purkyně v Olomouci, Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a pobočky Olomouc Společnosti pro dějiny věd a techniky
v pátek 18. června 2010 v 15 hodin v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci (Nám. Republiky 5)

Přednáší MUDr. Klára Marešová, Ph.D. (Problematika glaukomu) a Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. (Chirurgie jícnu v Olomouci...).

Prezentace publikací Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.

  • Jan Rychlík a kol.: Mezi Vídní a Cařihradem I. Utváření balkánských národů
  • Korespondence T. G. Masaryk – staročeši (Helena Kokešová a Vlasta Quagliatová eds.)
  • Martin Franc: Úderná skupina? Výprava českých lékařů a přírodovědců do SSSR v roce 1950 ve světle dopisů Ivana Málka

Ve středu 16. 6. 2010 v 16,30 hod. v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1. Knihy a autory představí PhDr. Josef Tomeš.
Pozvánka... (pdf)

Sborník Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války

Národní technické muzeum v Praze vydalo sborník (eds. Miloš Hořejš, Ivana Lorencová) ze stejnojmenné konference (říjen 2008).
Obálka...(pdf)

Aktualizováno! Konference Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci v českých zemích

Národní technické muzeum pořádá 22.–23. června 2010 konferenci Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci v českých zemích.

Pozvánka s podrobnostmi... (jpg)
Program konference... (pdf)

Petr Hadrava: Ke scientometrickému hodnocení ve vědě

DVT – Dějiny věd a techniky XLIII, 2006, č. 1, s. 38–44.
Plný text ve webové prezentaci...

Přednáškové odpoledne k památce Borise Mrni

Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci, Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a Společnost pro dějiny věd a techniky, pobočka v Olomouci zvou na 212. (253) přednáškové odpoledne v pátek 16. dubna 2010 o 15. hodině v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci (Nám. Republiky 5).
Na programu jsou přednášky primářky MUDr. Anežky Ticháčkové a MUDR. Igora Hartmanna s Ing. Miroslavem Rosulkou.
Odpoledne je věnováno památce nedávno zesnulého prof. MUDr. Borise Mrni, DrSc., dlouholetého člena SDVT a předsedy olomoucké pobočky.

Bohuslav Raýman (1852–1910), badatel, učitel a organizátor vědy

Seminář, 13. října 2010 v budově Karolina, Ovocný trh 3–5, Praha 1

Ohláška semináře... (pdf)

Vzorový dopis pro sekce a pobočky

Vzorový dopis pro sekce a pobočky Společnosti pro dějiny věd a techniky s nabídkou spolupráce v oboru dějin věd a techniky... (doc)

Seminář Století letectví v zemích Koruny české

letectví

Oddělení dějin vědy a techniky a oddělení dějin dopravy Národního technického muzea pořádají 13. dubna 2010 seminář Století letectví v zemích Koruny české.

Cirkulář... (pdf)
Přihláška... (doc)


Sborník Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války

Národní technické muzeum v Praze vydalo sborník (eds. Miloš Hořejš, Ivana Lorencová) ze stejnojmenné konference (říjen 2008).
Obálka...(pdf)Nahoru ↑