Informace o Společnosti pro dějiny věd a techniky

Společnost sdružuje zájemce o vymezený obor bez rozdílu jejich profesionálního působení; do jejích řad se může přihlásit každý, kdo má vážný zájem o historii některého z mnohých vědních a teoreticky zaměřených technických oborů. V čele Společnosti je zvolený výbor (nyní devítičlenný) a předseda, jinak je jejím nejvyšším orgánem valné shromáždění členů. Členové se mohou podílet na práci sekcí a hlavně poboček, které jsou v současnosti ustaveny v Brně, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem a které pořádají řadu akcí, hlavně přednáškových setkávání.

Výbor Společnosti

Petr Svobodný (předseda), Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze, petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz

Eva Zatloukalová (místopředsedkyně), Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, zatloukalova(at)vfu.cz

Milada Sekyrková (vědecká sekretářka – jednatelka), Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze, milada.sekyrkova(at)ruk.cuni.cz

Miloš Hořejš (hospodář), Národní technické muzeum, milos.horejs(at)ntm.cz

Tomáš Hermann (vedoucí redaktor časopisu Dějiny věd a techniky, Ústav soudobých dějin AV ČR, v.v.i, hermannt(at)centrum.cz

Jan Kotůlek, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Jan.Kotulek(at)vsb.cz

Karel Černý (tajemník ceny Zdeňka Horského), Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze, karel.cerny(at)lf1.cuni.cz

Helena Durnová, Pedagogická fakulta MU v Brně

Martin Šolc, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Martin.Solc(at)mff.uk.cz

Revizní komise SDVT

Jan Hozák (předseda), Národní technické muzeum v Praze, jan.hozak(at) ntm.cz

Marek Ďurčanský, Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze, Marek.Durcansky(at)ruk.cuni.cz

Magdalena Hykšová, Fakulta dopravní ČVUT, hyksova(at)fd.cvut

Adresa Společnosti

Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 560 / 3
11636 Praha 1
Česko, EU

Umístění na mapě...

[+420] 224491475, 224491468
milada.sekyrkova(at)ruk.cuni.cz

Web

sdvt.cz alias dvt.hyperlink.cz


Nahoru ↑ 

Logo SDVT

Evidenční list člena Společnosti (přihláška)

Evidenční list člena Společnosti (xls)

Zprávy o činnosti SDVT

Zprávy z posledních let...
na webu Rady vědeckých společností

Starší zprávy za léta...
2007 (pdf), 2006 (pdf), 2005 (pdf), 2004 (pdf), 2001–2003, 2002, 2001

Cena Zdeňka Horského

Semináře, symposia, učebnice a knihy

Semináře pro vyučující dějinám věd a techniky

Nabídka sborníků z akcí Společnosti

Publikace z dějin vědy a techniky


Časopis DVT


Nahoru ↑