Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

O Společnosti pro dějiny věd a techniky

Poslání Společnosti pro dějiny věd a techniky

Společnost sdružuje zájemce o historii některého z mnohých vědních a teoreticky zaměřených technických oborů, a to bez rozdílu jejich profesního působení. Společnosti řídí předseda, který stojí v čele zvoleného výboru (nyní má devět členů). Jinak je jejím nejvyšším orgánem valné shromáždění členů.

Společnost vydává recenzovaný vědecký časopis Dějiny věd a techniky s padesátiletou tradicí. Společnost každoročně vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti.

Členové se mohou podílet na práci sekcí a hlavně poboček, které jsou v současnosti ustaveny v Brně, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem a které pořádají řadu akcí, hlavně přednáškových setkávání.

Adresa

Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 560 / 5
11636 Praha 1
Česko, EU

Umístění na mapě...

Telefon: [+420] 224 965 621 (předseda), 224 491 468 (místopředsedkyně)

E-mail: Milada Sekyrková, milada.sekyrkova(at)ruk.cuni.cz

Web: sdvt.cz

Orgány SDVT (2021—2025)

Výbor SDVT

Karel Černý (předseda, tajemník ceny Zdeňka Horského), Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze, karel.cerny(at)lf1.cuni.cz

Milada Sekyrková (místopředsedkyně), Ústav dějin UK a archiv UK v Praze, milada.sekyrkova(at)ruk.cuni.cz

Tomáš Hermann (vedoucí redaktor časopisu Dějiny věd a techniky), Přírodovědecká fakulta UK v Praze a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., hermannt(at)centrum.cz

Marie Bahenská, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., bahenska(at)mua.cas.cz

Helena Durnová, Pedagogická fakulta MU v Brně, hdurnova(at)ped.muni.cz

Adéla Jůnová Macková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., junovamackova(at)mua.cas.cz (od ledna 2019)

Jan Kotůlek, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Jan.Kotulek(at)vsb.cz

Ivana Lorencová, Národní technické muzeum v Praze, ivana.lorencova(at)ntm.cz Michal Šimůnek, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., simunek(at)usd.cas.cz

Kontrolní a revizní komise SDVT

Bohdana Divišová, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze, bohdana.divisova(at)lf1.cuni.cz

Marek Ďurčanský, Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze, marek.durcansky(at)ruk.cuni.cz

Magdalena Hykšová, Matematicko-fyzikální fakulta UK a Fakulta dopravní ČVUT v Praze, hyksova(at)fd.cvut.cz

Výkonný sekretář SDVT

Roman Elner, Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze, roman.elner(at)ruk.cuni.cz

Orgány SDVT v letech 2015—2021

Výbor SDVT
Petr Svobodný (předseda), Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze, petr.svobodny(at)ruk.cuni.cz
Milada Sekyrková (místopředsedkyně, vědecká sekretářka – jednatelka), Ústav dějin UK a archiv UK v Praze, milada.sekyrkova(at)ruk.cuni.cz
Miloš Hořejš (hospodář), Národní technické muzeum, milos.horejs(at)ntm.cz
Tomáš Hermann (vedoucí redaktor časopisu Dějiny věd a techniky), Přírodovědecká fakulta UK v Praze a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., hermannt(at)centrum.cz
Karel Černý (tajemník ceny Zdeňka Horského), Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze, karel.cerny(at)lf1.cuni.cz
Helena Durnová, Pedagogická fakulta MU v Brně, hdurnova(at)ped.muni.cz
Adéla Jůnová Macková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., junovamackova(at)mua.cas.cz (od ledna 2019)
Jan Kotůlek, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Jan.Kotulek(at)vsb.cz
Martin Šolc, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze, Martin.Solc(at)mff.uk.cz
Eva Zatloukalová, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, zatloukalova(at)vfu.cz (do prosince 2018)

Kontrolní a revizní komise SDVT
Jan Hozák (předseda), Národní technické muzeum v Praze, jan.hozak(at)ntm.cz
Marek Ďurčanský, Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze, marek.durcansky(at)ruk.cuni.cz
Magdalena Hykšová, Matematicko-fyzikální fakulta UK a Fakulta dopravní ČVUT, hyksova(at)fd.cvut

Výkonný sekretář SDVT (od března 2018)
Roman Elner, Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze, roman.elner(at)ruk.cuni.cz

Orgány SDVT v letech 2012—2015

Výbor SDVT
Hana Barvíková, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.,
Karel Černý, Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze
Helena Durnová, Pedagogická fakulta MU v Brně
Tomáš Hermann, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Miloš Hořejš, Národní technické muzeum
Milada Sekyrková, Ústav dějin UK a archiv UK v Praze
Petr Svobodný, Ústav dějin UK a Archiv UK v Praze
Martin Šolc, Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
Eva Zatloukalová, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně

Revizní komise
Marek Ďurčanský, Ústav dějin UK a archiv UK v Praze
Jan Hozák, Národní technické muzeum v Praze
Magdalena Hykšová, Fakulta dopravní ČVUT

Regionální pobočky a oborové sekce

Brněnská pobočka


Nahoru ↑ 

Základní dokumenty

Stanovy (dle Veřejného rejstříku a Sbírky listin)

Výroční zprávy: (od roku 2008)

Starší zprávy za léta...
2007 (pdf), 2006 (pdf), 2005 (pdf), 2004 (pdf), 2001–2003, 2002, 2001

Členství (přihláška) (xls) (přihláška ke stažení)

Semináře, symposia, učebnice a knihy

Semináře pro vyučující dějinám věd a techniky

Nabídka sborníků z akcí Společnosti

Publikace z dějin vědy a techniky


Nahoru ↑