Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Společnost pro dějiny věd a techniky

Informace o Společnosti pro dějiny věd a techniky

Společnost sdružuje zájemce o vymezený obor bez rozdílu jejich profesionálního působení; do jejích řad se může přihlásit každý, kdo má vážný zájem o historii některého z mnohých vědních a teoreticky zaměřených technických oborů. V čele Společnosti je zvolený výbor (nyní devítičlenný) a předseda, jinak je jejím nejvyšším orgánem valné shromáždění členů. Členové se mohou podílet na práci sekcí a hlavně poboček, které jsou v současnosti ustaveny v Brně, Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem a které pořádají řadu akcí, hlavně přednáškových setkávání.

Výbor SDVT

Revizní komise SDVT


Nahoru ↑ 

Evidenční list člena SDVT

Evidenční list člena Společnosti (přihláška) (xls)

Zprávy o činnosti SDVT

Zprávy z posledních let...
na webu Rady vědeckých společností

Starší zprávy za léta...
2007 (pdf), 2006 (pdf), 2005 (pdf), 2004 (pdf), 2001–2003, 2002, 2001

Semináře, symposia, učebnice a knihy

Semináře pro vyučující dějinám věd a techniky

Nabídka sborníků z akcí Společnosti

Publikace z dějin vědy a technikyNahoru ↑