Plné znění vybraných rubrik DVT od roku 2010 on-line

Obsah, Contents + plné znění vybraných rubrik: Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)


Informace o časopisu Dějiny věd a techniky

Vědecký recenzovaný časopis vydávaný od roku 1968, navazující na ročenku Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky (1954–1967). Časopis je zaměřen především na původní články z dějin přírodních a exaktních věd, z techniky a z dějin věd příbuzných, ale nevyhýbá se ani dějinám společenských věd a filosofii vědy. Vychází čtvrtletně jako členský časopis Společnosti pro dějiny věd a techniky, založené v roce 1965. Je vydáván s podporou Rady vědeckých společností ČR.

Uveřejňuje nejnovější výsledky původního výzkumu v podobě článků, zařazuje i diskusní příspěvky z této tematiky a materiálová sdělení, doplňuje je o recenze vyšlých prací nebo jejich stručné anotace v rubrice Zprávy z literatury a v rubrice Kronika informuje o nedávných akcích z oboru, které se konaly v České republice nebo jichž se čeští historici zúčastnili.
Podrobné pokyny pro autory.

Časopis byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (schváleném Radou pro výzkum a vývoj 20. června 2008). Je také zařazen do evropské databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Evidenční číslo Dějiny věd a techniky v databázi Ministerstva kultury ČR je E 4961 (evidováno 1. 1. 1970).

ISSN 0300-4414

Etický kodex

Etická pravidla (pdf)

Vedoucí redaktor

Tomáš Hermann (ÚSD AV ČR, v.v.i., Praha)

Výkonná redaktorka

Hana Barvíková
e­mail: dvt.redakce(at)gmail.com>

Redakční rada

Catherine Albrecht (Northern Ohio University, Ada, Ohio, USA)
Martin Dinges (Institut für Geschichte der Medizin, Stuttgart, BRD)
Pavel Drábek (Roztoky u Prahy)
Helena Durnová (MU, Brno)
Petr Hadrava (AV ČR, Praha)
Ivan Jakubec (UK, Praha)
Jan Janko (Praha)
Milena Josefovičová (AV ČR, Praha)
Vladimír Karpenko (UK, Praha)
Stanislav Komárek (UK, Praha)
Ladislav Kvasz (UK, Praha)
Christoph Meinel (Universität Regensburg, BRD)
Petr Svobodný (UK Praha, předseda SDVT)
Michal Šimůnek (AV ČR, Praha)
Martin Šolc (UK, Praha)
Zdeněk Tempír (Praha)
Emilie Těšínská (AV ČR, Praha)

Adresa redakce

Časopis Dějiny věd a techniky
Gabčíkova 2362/10 (budova Masarykova ústavu a Archivu AV ČR )
18200 Praha 8
tel.: +420 286 010 118
e­mail: dvt.redakce(at)gmail.com

Web

sdvt.cz alias dvt.hyperlink.cz

DTP

Nakladatelství Pavel Mervart

Tisk

Powerprint, s. r. o., Praha


Nahoru ↑ 

Obsahy, abstrakta

Obsah posledních čísel
Obsahy starších ročníků
Archiv abstrakt článků

Sdělení redakce

Sdělení redakce autorům

Předkládání příspěvků. Publikace příspěvků. Jak citovat prameny a literaturu v poznámkách. Autorské honoráře.

Sdělení redakce abonentům

Předplatné časopisu. Distribuce. Potíže s doručováním časopisu?


Společnost pro DVT


Nahoru ↑