Logo SDVT
Společnost pro dějiny věd a techniky
Society for the History of Sciences and Technology

Obsahy časopisu Dějiny věd a techniky

Přehled obsahů

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Obsahy ročníků 1993—1999 / Contents of volumes 1993—1999

Tématická bibliografie 1968—1992
Záznamy za léta 1968—1992 ve formě tématické bibliografie / Records for the years 1968—1992 in the form of thematic bibliography
Nahoru ↑ 

Obsahy

Ročník 2020 (LIII)

Obálka ročníku LIII / 2020

Obálka: Pět set let od vydání spisu Novum Organum Francise Bacona

Ročník LIII – 2020, č. 4

DVT LIII (2020) č. 4

ČLÁNKY
213 Obrazy alchymických laboratorií: jak vystihují skutečnost? ● Vladimír Karpenko
245 První československé průmyslové roboty ● František Šolc – Lubomír Anděl

RECENZE
265 Michal V. Šimůnek – Antonín Kostlán (eds.), Biografický slovník obětí nacistické perzekuce 1939–1945, svazek 1 (A–K), Praha 2019 ● Petr Svobodný
267 Schwarzer Tod und Pestabwehr im frühneuzeitlichen Hermannstadt. Pestordnungen der Stadtärzte Johann Salzmann (1510, 1521), Sebastian Pauschner (1530) und Johann Stubing (1561). Robert Offner, Thomas Şindilariu vyd. Hermannstadt (Sibiu) – Bonn: Schiller Verlag 2020 ● František Šimon

Ročník LIII – 2020, č. 3

DVT LIII (2020) č. 3

119 Editorial

ČLÁNKY
120 Milada Paulová a její působení v mimouniverzitních vědeckých institucích ● Daniela Brádlerová
131 Jaroslav Bidlo jako člen Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění ● Marek Ďurčanský
152 Historik Josef Macůrek a brněnská škola historické slavistiky ● Radomír Vlček
188 Między filologią a historią. Slawistyka w dorobku naukowym Henryka Batowskiego ● Sebastian Grudzień

RECENZE
207 Zvláštní číslo časopisu Centaurus: Histories of Epidemics in the time of Covid 19. Spotlight issue 62, 2020, č. 2 ● Petr Hampl

Ročník LIII – 2020, č. 1–2

3 Editorial

ÚVODEM DO ROKU 2020
5 Ultra Columnas Herculis: Čtyři století od vydání Baconova Instauratio magna ● Jan Čížek

ESEJ
14 Poučení z korona-krizového vývoje ● Stanislav Komárek

ČLÁNKY
31 Alchymie v českých zemích I. První známky znalostí a rozšíření ve středověku ● Ivo Purš – Vladimír Karpenko
62 Fyzika v českých zemích mezi vědeckou revolucí a počátky osvícenství (1620–1750) ● Josef Smolka

ČLÁNEK A BIBLIOGRAFIE
84 Práce historika exaktních věd Josefa Smolky (1929–2020). Podíl na formování oboru a komentovaná bibliografie ● Tomáš Hermann

RECENZE
116 Harald SALFELLNER. Španělská chřipka. Příběh pandemie z roku 1918. Praha, Vitalis, 2018 ● Petr Hampl

Ročník 2019 (LII)

Obálka ročníku LII / 2019

Obálka: Sto padesát let periodické soustavy prvků

Ročník LII – 2019, č. 4

ČLÁNKY
167 Konkurz 1804: Bolzano a matematika v Českých zemích konce 18. století ● Jan Makovský
208 Epigeneze, nástup preformismu a recepce aristotelismu v raném novověku ● Tereza Liepoldová – Roman Figura

SDĚLENÍ
228 Jak jsem odhaloval periodickou geologickou časovou tabulku ● Radan Květ

RECENZE
238 Tara Nummedal: Anna Zieglerin and the Lion’s Blood. Alchemy and End Times in Reformation Saxony. University of Pennsylvania Press, 2019 ● Vladimír Karpenko

KRONIKA
243 Dějiny vědy v aktivitách a spolupráci s pracovišti ve Velké Británii a USA ● Tomáš Hermann

ZPRÁVY
246 Zprávy z literatury

Ročník LII – 2019, č. 3

ČLÁNKY
107 Nová čistírna odpadních vod v Praze – srovnání přístupu meziválečného a poválečného ● Kryštof Drnek
121 Diachronní ženské databáze ve středoevropském prostoru se zřetelem k biografistice ● Markéta Křížová
133 Nejčastější řešení vodorovných nosných konstrukcí činžovních domů přelomu 19. a 20. století ● Klára Kroftová

RECENZE
144 Bohdana Divišová. Francouzská nemoc v radách lékařů 16. století. Vznik a vývoj konsiliární literatury na příkladech francouzských, italských a německých představitelů medicíny. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2018 ● Šárka Caitlín Rábová
147 Soňa Štrbáňová: Bohuslav Raýman. Vědec, vlastenec a Evropan. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2019. Praha, 2019 ● Jan Janko
150 Soňa Štrbáňová: Bohuslav Raýman. Vědec, vlastenec a Evropan. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 1/2019. Praha, 2019 ● Jiří Jindra
156 Ernst Haeckel: Ausgewählte Briefwechsel. Historisch-kritische Ausgabe. Band 2: Familienkorrespondenz August 1854 – März 1857. Franz Steiner Verlag, 2019 ● Lenka Ovčáčková

KRONIKA
162 První konference Mezinárodní akademie pro dějiny vědy, Athény 12.–15. září 2019 ● Milada Sekyrková
163 Nová akce elektrochemiků v Heyrovského ústavu ● Jiří Jindra

Ročník LII – 2019, č. 2

ČLÁNKY
53 Příběh designu Babetty ● Zdeno Kolesár
66 Baltasar Conrad (1599–1660) a jeho výzva evropským učencům ● Josef Smolka
79 Sociální a kulturní dějiny techniky: Ke konceptualizaci techniky v anglosaské historické vědě I. (do 1970) ● Jiří Janáč

RECENZE
95 Jiří Luňáček: Rakouské vojenské zdravotnictví za napoleonských válek. K činnosti hlavních polních nemocnic na Moravě v letech 1813–1814. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2018 ● Vojtěch Szajkó
98 Martin Kohlrausch and Helmuth Trischler: Building Europe on Expertise. Innovators, Organisers, Networkers. Palgrave-Macmillan, 2014 ● Helena Durnová
100 Juraj Šebesta: Zakladatel ́ slovenské fyziky. Život a dielo Dionýza Ilkoviča. Bratislava, Spektrum STU ● Jiří Jindra

KRONIKA
101 Dvě akce elektrochemiků ● Jiří Jindra
102 Kolokvium vizualita-věda-vnímání ● Lucie Čermáková

ZPRÁVY
102 Zprávy z literatury

Ročník LII – 2019, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2019
3 Periodická soustava prvků: úspěchy i omyly ● Vladimír Karpenko

ČLÁNKY
14 Positivismusstreit jako spor o metodu (nejen) sociálních věd ● Jitka Paitlová
34 Století dějin farmacie v samostatném státu 1918–2018 ● Ladislav Svatoš

SDĚLENÍ
43 Staráme se opravdu méně o therapii? Odpověď internisty profesora MUDr. Ladislava Syllaby na pasáž o zdravotnictví v projevu prezidenta T. G. Masaryka 28. 10. 1928 k desátému výročí vzniku ČSR ● Ludmila Hlaváčková

RECENZE
47 Martina Bečvářová, Ivan Netuka. Dopady první světové války na mezinárodní spolupráci matematiků. Praha, Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2019 ● Jiří Veselý
49 J. Veis (ed.). Neurochirurg (K osmdesátinám prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc., FCMA). Praha, 3. LF UK, 2018 ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
50 Zprávy z literatury

Ročník 2018 (LI)

Obálka ročníku LI / 2018

Obálka: Pět set let Klaudyánovy mapy Čech

Ročník LI – 2018, č. 4

ČLÁNKY
241 Zoologický ústav Německé univerzity v Praze mezi válkami ● Petr Hampl
263 Geografický ústav Německé univerzity v Praze ● Jiří Martínek
276 Počátky elektrifikace železniční dopravy v České republice ● Radim Ječný

RECENZE
300 Václav Grubhoffer. Zdánlivá smrt. Noční můra osvícenské Evropy. Polička a Praha, 2018 ● Ludmila Hlaváčková
301 Doubravka Olšáková – Jiří Janáč, Kult jednoty. Stalinský plán přetváření přírody v Československu 1948–1964. Praha, 2018 ● Jan Janko

ZPRÁVY
303 Zprávy z literatury

Ročník LI – 2018, č. 3

ČLÁNKY
169 Algologie a protistologie na Německé univerzitě v Praze v meziválečném období II. Ernst Georg Pringsheim a Institut pro rostlinnou fyziologii ● Jiří Neustupa
196 Algebra v Pacioliho díle Summa (1494) ● Luboš Nový

RECENZE
226 Alisha Rankin. Panaceia´s Daughters. Noblewomen as Healers in Early Modern Germany. Chicago-London, 2013 ● Bohdana Divišová
228 Milan Novák – Michal V. Šimůnek. Zdraví nemocní říšští protektoři v Čechách a na Moravě. Lékařsko-historický příspěvek k biografiím Konstantina von Neuratha, Reinharda Heydricha, Kurta Daluegeho a Wilhelma Fricka. Praha, 2018 ● Petr Svobodný
229 Ondřej Durczak. Důkazy objevů. Fotografie ve vědě v letech 1839–1939. Ostrava, 2017 ● Jiří Jindra
230 Zoltán Oláh – Alena Furdová – Peter Strmeň – Vladimír Krásník. Očná klinika Lékarskej fakulty Univerzity Komenského od svojich začiatkov po súčasnosť. 100. výročie činnosti. Bratislava, 2018 ● Jiří Jindra

KRONIKA
232 Medicína, farmacie a veterinární medicína v období vzniku Československé republiky ● Hana Mášová
236 39. mezinárodní konference Historie matematiky ● Jiří Veselý

Ročník LI – 2018, č. 2

ÚVOD
67 Proudné Labe, zlatá žíla. Několik slov na vysvětlenou ● Marek Ďurčanský, Michal Plavec

ČLÁNKY
68 Voroplavba mezi Kolínem a Nymburkem od doby Karla IV. Do začátku třicetileté války ● Michal Plavec
91 Zpráva o jezech na horním a středním Labi z roku 1554 (a jejich způsobilosti k voroplavbě) ● František Iša
114 Dopravní trasa, zdroj obživy i strategický prvek. Labe za třicetileté války ● Marek Ďurčanský
132 Labe a Brandýsko v raném novověku ● Roman Kolek

RECENZE
157 Josef Říman, František Houdek. Od pluhu >do senátu< a zpátky. Praha, Galén, 2017 ● Jindřich Schwippel
159 Paul Weindling (ed.). From Clinic to Concentration Camp. London and New York, Routdlege, 2017 ● Milan Novák

KRONIKA
161 Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století ● Hana Mášová

ZPRÁVY
166 Zprávy z literatury

Ročník LI – 2018, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2018
3 Klaudyánově mapě je 500 let ● Jiří Martínek

ČLÁNKY
10 Wardian case – Wardova schránka, jednoduchý vynález, který změnil svět ● Jakub Kocurek
32 Fotodokumentace života Československé akademie věd v prvním desetiletí její existence – Reportáže ČSAV a AV ČR ● Vlasta Mádlová

RECENZE
57 Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 2015. Berlin/Boston, 2016 ● Jiří Jindra
60 Max-Planck-Gesellschaft. Jahresbericht 2016 ● Jindřich Schwippel

KRONIKA
62 Seminář Moderní elektroanalytické metody na Albertově ● Jiří Jindra
62 Dějiny hutní výroby v Čechách ● Jiří Jindra
63 Kolokvium Vizualita-věda-vnímání ● Lucie Čermáková

ZPRÁVY
64 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků


Ročník 2017 (L)

Obálka ročníku L / 2017

Obálka: Dvousté výročí časopisu ISIS

Ročník L – 2017, č. 4

ESEJ
225 Vzestup a pád německé biologie ● Stanislav Komárek

ČLÁNKY
234 Algologie a protistologie na Německé univerzitě v Praze v meziválečném období I. Adolf Pascher a jeho odkaz ● Jiří Neustupa
259 Za republiku a demokracii: Karel Weigner mezi zednáři a eugeniky ● Rudolf Kardoš – Jan Musil

RECENZE
281 Vladimír Karpenko, Ivo Purš, Martin Žemla. Divadlo věčné Moudrosti a filosofická alchymie Heinricha Khunratha. Praha, 2017 ● Josef Smolka
282 Uwe Hoßfeld. Geschichte der biologischen Anthropologie in Deutschland. Von den Anfängen bis in die Nachkriegszeit. Stuttgart, 2016 ● Michal V. Šimůnek
283 Renilde Loeckx. Cold War Triangle: How scientists in East and West tamed HIV. Leuven University Press, 2017 ● Libor Grubhoffer

KRONIKA
285 43. mezinárodní kongres pro dějiny farmacie ve Varšavě ● Tünde Ambrus
286 Wichterleovy kontaktní čočky ● Jiří Jindra
287 Seminář na Albertově ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
288 Zprávy z literatury
290 Recenzní řízení v roce 2017

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník L – 2017, č. 3

ČLÁNKY
157 Historie tuberkulózy a její léčby ● Štěpán Tonar
174 Lékárna telčské koleje a její správci ● Markéta Holubová

SDĚLENÍ
192 Nová akvizice Národní knihovny a její význam pro dějiny astronomie ● Petr Hadrava – Alena Hadravová

RECENZE
209 Cathy Cobb, Monty L. Fetterolf, Harold Goldwhite. The Chemistry of Alchemy. From Dragon’s Blood to Donkey Dung. New York, 2014 ● Vladimír Karpenko
212 Medicína, farmacie a veterinární lékařství. Kapitoly k dějinám a vybraným tématům. R. Slabotínský (ed.). Brno, 2017 ● Jiří Jindra

KRONIKA
215 XIII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách ● Martina Bečvářová
217 Development of mathematics and related sciences in Central-Eastern Europe in the 20th century ● Martina Bečvářová
219 Brněnský seminář ● Jiří Jindra

ZPRÁVY 221 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník L – 2017, č. 2

ČLÁNKY
83 Pluralizace sluncí v 17. století a její důsledky ● Daniel Špelda
106 Hájkova metoskopie, její prameny, jádro a ohlas ● Jakub Hlaváček
122 „Medicinisches Pest-Consilium“ a další lékařská pojednání publikovaná s podporou úředních autorit v habsburské monarchii v druhé polovině 17. století ● Pavla Jirková

RECENZE
140 Thomas Söderqvist (ed.). The History and Poetics of Scientific Biography. London and New York, 2007 ● Václav Sixta
144 Libuše Spáčilová – Vladimír Spáčil. Nejstarší matrika olomoucké university z let (1576) 1590–1651 / Die älteste Matrikel der Olmützer Universität..., Olomouc, 2017 ● Jindřich Schwippel
146 Anna Falisová, Eva Morovicsová. Pôrodné asistentky a ošetřovatelky na Slovensku v rokoch 1918–1938 // Midwives and nurses at Slovakia between 1918–1938. Bratislava, 2015 ● Hana Mášová
147 Vlasta Mádlová – Josef Tomeš (eds.). Slavní i zapomenutí. Čeští vědci a umělci 19. století v kresbách Maxe Švabinského a Arna Naumana // Famous and forgotten. Czech scientists and artists of the 19the century in drawings of Max Švabinský and Arne Nauman. Praha, 2015 ● Jiří Jindra

KRONIKA
149 Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století. 37. mezioborové plzeňské sympozium ● Hana Mášová

ZPRÁVY
154 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Ročník L – 2017, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2017
3 Lorenz Oken a jeho encyklopedický časopis ISIS ● JAN JANKO – TOMÁŠ HERMANN

ČLÁNKY
9 Lékařské fakulty, nebo lékařské akademie? Vysokoškolská výuka medicíny a lékařská věda v sovětském bloku ve 40. až 60. letech 20. století ● PETR SVOBODNÝ
28 Nemoc, terapie a umírání v medicíně konce raného novověku: proměny konceptů mezi barokem a první polovinou 19. století ● VÁCLAV GRUBHOFFER
47 Smrt, pitva a pražská balzamace vévody Jindřicha Julia Brunšvického, tajného rady císaře Rudolfa II. ● BOHDANA DIVIŠOVÁ

RECENZE 65 Lenka Vaňková. Medizinische Texte aus böhmischen und mährischen Archiven und Bibliotheken. Ostrava, 2014 ● BOHDANA DIVIŠOVÁ
66 Seith C. Rasmussen. The Quest for Aqua Vitae. Heidelberg, 2014 ● VLADIMÍR KARPENKO
70 J. Kleinová a H. Králová (eds.): Věda a technika v českých zemích v období 1. světové války. Praha, 2016 ● JIŘÍ JINDRA
71 William H. Brock: The History of Chemistry. Oxford, 2016 ● VLADIMÍR KARPENKO

KRONIKA
75 37. mezinárodní konference Historie matematiky ● MARTINA BEČVÁŘOVÁ
77 Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VI ● HANA MÁŠOVÁ
79 Mlynářská symbolika aneb 900 let mlynářského znaku ● RUDOLF ŠIMEK

ZPRÁVY
80 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Ročník 2016 (XLIX)

Obálka ročníku XLIX / 2016

Obálka: Významná výročí objevů a vynálezů W. v. Siemense v elektrotechnice – 150 a 160 let

Ročník XLIX – 2016, č. 4

INTRODUCTION
225 Guest editor’s note ● Helena Durnová, Jan Kotůlek

PAPERS
227 Marvelous mathematics. How mathematics education improved the quality of life in post war Europe? ● Danny Beckers
249 How mathematics confronts its paradoxes ● Ladislav Kvasz
265 Nymburk Lan. Several notes on the units of modern times ● Michal Plavec

REVIEWS
276 Petr Vopěnka, Marie Větrovcová. Uvedení do obecné topologie a jejích dějin do roku 1960 // Introduction to general topology and its history till 1960. Praha – Plzeň, 2015 ● Jan Zeman
278 Martina Bečvářová. Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945 // Mathematics at the German University in Prague between 1882–1945. Praha, 2016 ● Jiří Veselý
280 Erhard Brepohl. Theophilus Presbyter und das mittelalterliche Kunsthandwerk // Theophilus Presbyter and medieval art handicraft ● Ivan Hlaváček

CHRONICLE
282 Winter school of the history of mathematics 2016 ● Jana Pokorná – Jan Kotůlek
283 Light and Shadow. Ernst Mach | Ludwig Mach ● Wilhelm Füssl – Johannes-Geert Hagm ann History of Sciences and Technology
volume XLIX – 2016 / number 4

REPORTS
287 Reports from literature
288 Review procedure in 2016

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Ročník XLIX – 2016, č. 3

ČLÁNKY
141 Hagecius Hermeticus. Astrologické souvislosti vědeckého díla Tadeáše Hájka z Hájku ● Vojtěch Hladký
162 Význam těžby zlata ve středověké historii českých zemí ● Petr Morávek
178 Investice a modernizace Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1869–1918 ● Martin Minařík

SDĚLENÍ
194 Josef Stepling v archivu Royal Society ● Josef Smolka

RECENZE
207 Historia litteraria v českých zemích od 17. do počátku 19. století. Praha, 2015 ● Antonín Kostlán
208 Galileo Galilei: Hvězdný posel. Johannes Kepler: Rozprava s hvězdným poslem. Přeložili Alena a Petr Hadravovi. Příbram, 2016 ● Antonín Kostlán
213 Výroční zpráva Max-Planck-Gesellschaft za rok 2015 ● Jindřich Schwippel

KRONIKA
215 36. mezinárodní konference Historie matematiky ● Martina Bečvářová
216 XII. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách ● Martina Bečvářová
218 Minerva armata – Le università e la Grande guerra ● Martina Bečvářová

ZPRÁVY
220 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Yumpu)
Abstrakta článků

Ročník XLIX – 2016, č. 2

ČLÁNKY
61 Nová, hezká, německá a česká: dělení pražské univerzitní botanické zahrady (1882–1898) ● Lucie Čermáková
87 Ošetřovatelské školství mezi tradicí a modernitou: snahy o prosazení anglosaského modelu v meziválečném Československu ● Růžena Zaoralová

SDĚLENÍ
110 Botanický dokument z poloviny 18. století – Joannes Kisling (1713–1748) ● Josef Smolka

RECENZE
127 Kaspar Schott an Athanasius Kircher. Briefe 1650–1664. Würzburg, 2016 ● Josef Smolka
130 Erling Norrby. Nobelovy ceny a přírodní vědy. Praha, 2013 ● Jiří Jindra, sr.

KRONIKA
135 Věda – národ – dějiny ● Jiří Jindra, sr.

ZPRÁVY
136 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník XLIX – 2016, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2016
3 160. výročí Siemensovy dvojité T-kotvy v dynamoelektrických strojích ● Jan Mikeš, Marcela Efmertová

ČLÁNKY
8 Recepce Darwinovy evoluční teorie v díle Johna Lubbocka (1834–1913) a Williama Crookese (1832–1919) ● Pavel Pecháček
26 Nádory u Rokitanského a Virchowa – vznik nového paradigmatu v medicíně ● Jan Hrudka

SDĚLENÍ
45 Českojazyčná vydání knih Johna Lubbocka z přelomu 19. a 20. století a jeho korespondence s českými překladateli ● Pavel Pecháček

RECENZE
52 Jan Apotheker – Livia Simon Sarkadi (eds.). European Women in Chemistry. Weinheim, 2011 + Elena Zajceva (Baum) – Taťjana V. Bogatova (eds.). Ženščiny – chimiki. Moskva, 2013 ● Soňa Štrbáňová
55 Astrologers and their Clients in Medieval and Early Modern Europe. Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 73, 2015 ● Ivan Hlaváček

ZPRÁVY
56 Zprávy z literatury

Vybrané rubriky on-line: Obsah, Contents, Recenze, Zprávy z literatury (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník 2015 (XLVIII)

Obálka ročníku XLVIII / 2015

Obálka: 150. výročí zveřejnění výzkumů Gregora Johanna Mendela

Ročník XLVIII – 2015, č. 4

Číslo je věnováno 7. mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro dějiny vědy, která se bude konat 22.–24. září 2016 v Praze.

ČLÁNKY
199 „Provinční“ univerzity a sítě vědy v Habsburské monarchii. Úvodní poznámky ● Mitchell G. Ash
205 Absolutní loajalita nebo ticho před bouří? Z dění na pražské univerzitě v první polovině 19. století ● Milada Sekyrková
217 Politika v pitevně. Vliv studentů medicíny a lékařů z českých zemí na liberální model lidského pokroku na Vídeňské univerzitě ● Felicitas Seebacher
229 Získávání zkušeností ze zahraničí. Studijní cesty studentů a vyučujících z Technické univerzity v Budapešti v letech 1899–1914 ● Attila Szilárd Tar
240 Dichotomie studentů a univerzitních vyučujících slovinského původu mezi akademickou kariérou a naděje slovinských nacionalistů od březnové revoluce po rozpad habsburské monarchie ● Ana Cergol Paradiž – Željko Oset
259 Alma mater česká Carolo-Ferdinandea – Alma mater Jagellonica. Vzájemné inspirace a kontakty mezi českou Karlo-Ferdinandovou univerzitou v Praze a Jagellonskou univerzitou v Krakově v letech 1882–1918 ● Marek Ďurčanský
274 Změna „provincie“ na centrum? Ambice vytvořit institucionalizovanou síť slovanských vědců na rozhraní 10. a 20. století ● Soňa Štrbáňová

RECENZE
311 Leah DeVun: Prophecy, Alchemy, and the End of Time. John of Rupescissa in the Late Middle Ages // Proroctví, alchymie a konec času. John of Rupecissa v pozdním středověku. Columbia University Press, 2014 ● Vladimír Karpenko

ZPRÁVY
314 Zprávy z literatury
316 Recenzní řízení v roce 2015

Celé číslo on-line (Issuu)
Abstrakta článků

Ročník XLVIII – 2015, č. 3

ČLÁNKY
135 Valerian Magni (1586–1661) o vakuu ● Tomáš Nejescheba
151 Krátká zpráva Ottaviana Roveretiho (1556–1626), lékaře Rudolfa II ● Bohdana Divišová

RECENZE
174 Claus Priesner. Chemie. Eine illustrierte Geschichte. Darmstadt, 2015 ● Vladimír Karpenko
175 Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Jana Kleinová (ed.) Praha, 2014 ● Jiří Jindra
179 Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945. Marie Bahenská a Hana Barvíková (eds.). Praha, 2014 ● Hana Mášová
180 Kapitoly z dějin medicíny a veterinárního lékařství. R. Slabotínský a P. Stöhrová (eds.) Brno, 2015 ● Jiří Jindra
183 Martina Bečvářová – Ivan Netuka. Karl Löwner and His Student Lipman Bers – Pre-war Prague Mathematicians. Zürich, 2015 ● Jiří Veselý

KRONIKA
185 42. mezinárodní kongres pro dějiny farmacie v Istanbulu ● Tünde Ambrus
185 Dějiny chemie v Drážďanech ● Jiří Jindra
187 Mezinárodní seminář k historii humánní a veterinární medicíny a farmacie v Brně ● Jiří Jindra
188 Vídeňská konference o vědě, technice a průmyslovém rozvoji ve střední Evropě v období studené války ● Antonín Kostlán
192 70 let studia farmacie v Brně ● Jiří Jindra
192 56. seminář z dějin hutnictví ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
193 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVIII – 2015, č. 2

ČLÁNKY
67 Idea vědecké filosofie u Franze Brentana ● Pavel Lomička
85 Proměna českého pivovarnictví v 19. století v obraze vývoje techniky, vědy a technologie a aplikování jeho výsledků v praxi ● Michal Horáček

SDĚLENÍ
102 Nově rozluštěný rukopis se zlomky antických pojednání o souhvězdích ze 6. století (Codex Climaci rescriptus) ● Alena Hadravová – Petr Hadrava

RECENZE
108 Lucie Storchová a kol. Koncepty a dějiny. Praha, 2014 ● Iva Lelková
113 Martin Franc – Vlasta Mádlová. Dějiny Akademie věd v obrazech. Praha, 2013 ● Jiří Jindra
116 Helena Kokešová. Eduard Albert (1841–1900). Praha, 2014 ● Ludmila Hlaváčková
117 Pivo, zbraně i tvarůžky. Drahomír Jančík – Barbora Štolleová (eds.). Praha, 2014 ● Bohumír Smutný

KRONIKA
121 Mathematics and Mathematicians in World War I ● MartIna Bečvářová
122 Exact Sciences and Mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-XIX Century till WWII ● Martina Bečvářová
125 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny ve dnech 26.–27. června 2015 ● Hana Mášová 128 Nenaplněné výročí časopisu Collection ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
129 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVIII – 2015, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2015
3 150 let od prezentace výsledků experimentálních výzkumů Gregora J. Mendela ● Michal Šimůnek

ČLÁNKY
6 Od medicíny k botanice: milník Zalužanský ● Lucie Čermáková – Jan Janko
25 Pýthagorova tabule v raném latinském středověku ● Marek Otisk

RECENZE
50 Ivana Fialová – Daniela Tvrdoňová (eds.). Od špitála k nemocnici. Bratislava 2013 ● Petr Svobodný
52 Rafał T. Prinke. Zwodniczy ogród błędów. Warszawa, 2014 ● Vladimír Karpenko
55 Miloš Grim (ed.) – Naňka, Ondřej – Černý, Karel (ed.). Anatomie od Vesalia po současnost: 1514–2014. Praha, 2014 ● Jan Pastor
58 Martin Vonka: Tovární komíny: funkce – konstrukce – architektura. Praha, 2014 ● Petr Svobodný

KRONIKA
60 Univerzity v ohrožení? ● Jiří Jindra
60 Česká věda a technika za Velké války ● Jiří Jindra
61 Úspěchy české vědy a techniky ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
63 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník 2014 (XLVII)

Obálka ročníku XLVII / 2014

Obálka: Pětisetleté výročí Koperníkova Commentariolu, poprvé zmíněného v roce 1514

Ročník XLVII – 2014, č. 4

ČLÁNKY
223 Alchymista Petr Hlavsa ve službách Viléma z Rožmberka – myšlenkový svět a společenské poměry českého alchymisty v 16. století ● Magda Dostálová
238 Italská cesta J. M. Marci a Fr. K. Šternberka (1640) ● Josef Smolka
247 Budova vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze Dejvicích a architekt Severin Ondřej (1889–1964) ● Milena Josefovičová

RECENZE
262 Alica Kapellerová – László Kovács. 150 rokov bratislavskej detskej nemocnice. Bratislava, 2005 ● Petr Svobodný
264 Karel Chobot. Dějiny hmyzu v obrazech, dějiny obrazu hmyzu. Červený Kostelec, 2010 ● Monika Špeldová
266 Libor Koudela: O pojetí křivky. Kanina, 2013 ● Josef Janyška
269 Doubravka Olšáková. Věda jde k lidu! Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí a popularizace věd v Československu ve 20. století. Praha, 2013 ● Miroslav Kunštát
276 Martin Franc a kolektiv. Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Praha, 2013 ● Jindřich Schwippel
281 Dušan Kováč a kol. Dejiny Slovenskej akademie vied. Bratislava, 2014 ● Jiří Jindra

KRONIKA
283 Konference o vědeckých korespondencích ● Josef Smolka

ZPRÁVY
284 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVII – 2014, č. 3

ČLÁNKY
141 Literární žánr snu jako myšlenkový experiment raně novověké vědy ● Iva Lelková
152 Orbis Naturalis Pictus: ilustrování přírody, zobrazování podivuhodného. Legitimizace přírodopisné ilustrace ● Jana Černá
176 České překlady Albrantova (Albrechtova) koňského lékařství ● Alena M. Černá

SDĚLENÍ
198 Neodarwinismus a August Weismann ● Uwe HossfeLd, Michal V. Šimůnek & Ulrich Kutschera

DOKUMENT
207 Výzva všem Evropanům ● Michal V. Šimůnek (ed.)

RECENZE
210 Nancy G. Siraisi. Communities of Learned Experience. Epistolary Medicine in the Renaissance. Baltimore, 2013 ● Bohdana Divišová
213 Ivana Lorencová. Významné osobnosti české chemie v Archivu Národního technického muzea v Praze. Praha, 2013 ● Martin Franc

KRONIKA
215 35. mezinárodní konference Historie matematiky ● Martina Bečvářová
217 Seminář veterinárních lékařů a farmaceutů a historiků vědy v Brně ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
219 Zprávy z literatury

CENA ZDEŇKA HORSKÉHO
220 Udělení Ceny Zdeňka Horského za rok 2013
220 Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2014

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVII – 2014, č. 2

ČLÁNKY
75 Věda a vědci v zrcadle denních (důvěrných) záznamů Bohumila Němce ● Jan Janko
91 Alchymista Petr Hlavsa ve službách Viléma z Rožmberka – pracovní postupy a technické vybavení laboratoria ● Magda Dostálová

SDĚLENÍ
111 Prosazování Newtonovy teorie ve Francii osmnáctého století a pokusy o její zpochybnění ● Jiřina Krausová

RECENZE
127 Jindřich Chatrný – Radana Červená (eds.). Otakar Teyschl. Univerzitní profesor – lékař – sběratel – mecenáš. Brno, 2012 ● Ivan Hlaváček
129 Michal V. Šimůnek – Antonín Kostlán (eds.). Disappeared Science: Jewish Scholars from Bohemia and Moravia – Victims of Nazism, 1939–1945. Praha – Červený Kostelec, 2013 ● Petr Svobodný
132 Gill Davies. Kompletní historie medicíny. Brno, 2013 ● Bohumil Tesařík
134 Miloš Hořejš. Protektorátní Praha jako německé město. Praha, 2013 ● Michal v. Šimůnek

KRONIKA
136 41. mezinárodní kongres pro dějiny farmacie v Paříži ● Martina Lisá

ZPRÁVY
137 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článkůnahoru ↑ 

Ročník XLVII – 2014, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2014
3 Commentariolus – ztracený a znovuobjevený milník na cestě k heliocentrismu ● Martin Šolc

ČLÁNKY
14 První mezinárodní farmaceutická výstava ve Vídni 1883 a rakousko-uherská farmacie ● Ladislav Svatoš
36 Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 3. část ● Zdeněk Koleška

RECENZE
58 Helmut Gebelein, Rainer Werthmann: Johann Rudolph Glauber. Kitzingen am Main, 2011 ● Vladimír Karpenko
60 Annette Lykkness – Donald L. Opitz – Brigitte van Tiggelen (eds.). For better or for worse? Heidelberg–New York–Dodrecht–London, 2012 ● Soňa Štrbáňová
67 Sybille Gerstengarbe. Paula Hertwig – Genetikerin im 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2012 ● Michal V. Šimůnek

KRONIKA
69 Jubileum Emila Zimmlera ● Michaela Havelková – Jan Janko
70 Hřebeny hor rozděleni i spojeni ● Jiří Jindra

ZPRÁVY
72 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2013 (XLVI)

Obálka ročníku XLVI / 2013

Obálka: Sté výročí Bohrova modelu atomu vodíku

Ročník XLVI – 2013, č. 4

ČLÁNKY
217 Arabské intelektuální inspirace latinského Západu kolem roku 1000 ● Marek Otisk
238 Plinius Nového světa: Francisco Hernández a první moderní vědecká expedice ● Jana Černá
255 Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 2. část ● Zdeněk Koleška

RECENZE
271 Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. R. Slabotínský, P. Stöhrová (eds.). Brno, 2013 ● Jiří Jindra
274 Anne C. Nagel. Hitlers Bildungsreformer. Frankfurt am Main, 2012 ● Helen Roche, Michal V. Šimůnek

KRONIKA
276 Chemie všude kolem nás. Nová stálá expozice v Národním technickém muzeu, červen 2013, Praha ● Jiří Jindra
277 Otto Wichterle v archivních dokumentech, říjen 2013, Praha ● Tomáš Pavlíček
278 Česko-norský seminář k dějinám vědy, listopad 2013, Praha ● Helena Durnová
279 Jubileum Emila Zimmlera, listopad 2013, Praha ● Michaela Havelková, Jan Janko

281 Recenzní řízení v roce 2013

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLVI – 2013, č. 3

ČLÁNKY
139 Templát – imunologický pojem ve službách genetiky. O imunologických teoriích první poloviny 20. století a jejich vlivu na terminologii molekulární genetiky ● Jana Hájková
151 K původu Josefa Steplinga ● Josef Smolka
164 Entomologická historie Prahy a vědeckého výzkumu pražské entomofauny. 1. část ● Zdeněk Koleška

SDĚLENÍ
181 Raketle, regytle, či rachejtle? Rakety v českých zemích v době předbělohorské ● Michal Plavec

RECENZE
190 Claudia Stein. Negotiating the French pox in the early modern Germany. Ashgate, 2009 ● Bohdana Divišová
194 Laura J. McGough: Gender, sexuality, and syphilis in early modern Venice. Basingstoke – New York, 2011 ● Bohdana Divišová
199 Zbyněk Roček: Kronika zoologického poznávání. Praha, 2013 ● Jan Janko

KRONIKA
200 XI. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách ● Martina Bečvářová
202 34. mezinárodní konference Historie matematiky ● Martina Bečvářová
203 Konference EAHMH, Lisabon 2013 ● Karel Černý
205 Mezinárodní konference Perception of Sciences in Central and Eastern Europe in the Period 1850–1920 ● Martina Bečvářová
209 Seminář Po stopách zdraví člověka a zvířat III ● Jiří Jindra – Hana Mášová

ZPRÁVY
211 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLVI – 2013, č. 2

ČLÁNKY
75 Domnělý objev chemického prvku dvi-manganu v Československu . Jiří Jindra
84 Tadeáš Hájek a Philipp Melanchthon . Josef Smolka
94 Problematika syfilis očima lékaře Christophora Guarinoniho (1534–1604) . Bohdana Divišová
113 Léčivé přípravky podle profesora Löwa . Pavel Drábek

RECENZE
118 Ivo Proks: Celok je jednoduchší ako jeho časti. Bratislava, 2012 . Jiří Jindra
121 Lawrence M. Principe: The Secrets of Alchemy. Chicago, 2013 . Vladimír Karpenko
125 Zdeněk Koleška: Retrospektivní institucionální přírodovědný slovník českých zemí, 659 s. . Jan Janko
127 Mitchell G. Ash and Jan Surman (eds): The Nationalization of Scientific Knowledge in the Habsburg Empire, 1848–1918. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012 . Antonín Kostlán

KRONIKA
130 CERN a okolí (věda – umění – recyklace), Praha, březen 2013 . Jiří Jindra
130 Konference o dějinách chemie, Heidelberg, březen 2013 . Jiří Jindra

ZPRÁVY
133 Zprávy z literatury
CENA ZDEŇKA HORSKÉHO
135 Výsledek soutěže o Cenu Zdeňka Horského v roce 2012
135 Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2013

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLVI – 2013, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2013
3 Historická, filosofická a fyzikální reflexe Bohrova převratného kroku z roku 1913 . Filip Grygar

ČLÁNKY
27 Monstra a hranice organizace . Lucie Šarkadyová

SDĚLENÍ
38 Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání II. Svědectví nápisů psaných starořeckými dialekty . Alena Hadravová
44 Zapomenutý objev z počátků televize. Střípky ze života a díla Jana Szczepanika, zvaného polský Edison . Vít Šmerha

RECENZE
51 Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci. Ivana Lorencová (ed.). Praha, NTM, 2012 . Jiří Jindra
55 Evžen Strouhal: Profesor Čeněk Strouhal – zakladatel české experimentální fyziky. Praha, Academia, 2012. Jiří Jindra
59 Stekeler-Weithofer, Pirmin – Kaden, Heiner – Psarros, Nikolaos (eds.): An den Grenzen der Wissenschaft. Stuttgart – Leipzig, 2011. . Jan Janko

KRONIKA
65 Vytěsněná elita . Jiří Jindra
66 53. seminář z dějin hutní výroby . Jiří Jindra
66 Rostlinná cytologie – současné poznatky i malý pohled do minulosti . Jaromír Kutík
68 Výstava Tycho Brahe . Jiří Jindra

ZPRÁVY
69 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2012 (XLV)

Obálka ročníku XLV / 2012

Obálka: Sté výročí Wegenerovy teorie kontinentálního driftu

Ročník XLV – 2012, č. 4

ČLÁNKY
213 Konec „nenahraditelného muže“. Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu. II. část . Michal Šimůnek
251 Ke zrodu a pádu legendy o německých atomových vědcích, kteří nechtěli z morálních důvodů sestrojit jaderné zbraně pro nacistické Německo . Filip Grygar

SDĚLENÍ
271 Ještě nevíme, proč kvetou… Vzpomínka na mezinárodní symposium 1964 . Jan Krekule

RECENZE
275 Johannes Kepler: Dioptrika. Olomouc, 2011 . Josef Smolka
278 Sabine Anagnostou, Florike Egmont, Christoph Friedrich (eds.): A passion for plants: materia medica and botany in scientific networks from the 16th to 18th centuries. Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2011 . Pavel Drábek

KRONIKA
281 Galerie zakladatelů a osobností Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR . Jiří Jindra
282 Seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat II. K historii a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství v Brně 11.–12. 9. 2012 . Hana Mášová

ZPRÁVY
285 Zprávy z literatury
Recenzní řízení v roce 2012

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLV – 2012, č. 3

ČLÁNKY
141 German-speaking migration of mathematicians to and from Czechoslovakia, caused by National Socialism in Germany . ReinhaRd Siegmund-Schultze
167 Československá věda a výzkum a centrální model plánování v letech 1946–1960 . Doubravka Olšáková
182 Dobyvatelé ultrafialového světa . Pavel Pecháček

RECENZE
193 Ivo Cerman: Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici. Praha, 2011 . Jan Janko
195 Claus Priesner: Geschichte der Alchemie. München, 2011 . Vladimír Karpenko
198 Apotheker Kalender 2012. Calendar for Pharmacists. Stuttgart, Deutscher Apotheker Verlag, 2012 . Pavel Drábek
199 Irene R. Lauterbach: Friedrich Witte (1829–1893). Stuttgart, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2011 . Pavel Drábek

KRONIKA
200 10. mezinárodní symposium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny . Jiří Jindra
203 33. mezinárodní konference Historie matematiky . Martina Bečvářová

ZPRÁVY
205 Zprávy z literatury
CENA ZDEŇKA HORSKÉHO
208 Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2012
208 Statut Ceny Zdeňka Horského

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLV – 2012, č. 2

ČLÁNKY
61 Byl Bruno upálen kvůli svým kosmologickým představám? . Daniel Špelda
88 I. ideologická konference vysokoškolských vědeckých pracovníků v Brně a její místo v dějinách československé jazykovědy v 50. letech 20. století . Vít Boček
105 Vladimír Bárta a jeho podíl na formování československého elektrotechnického průmyslu . Eva Mušková

SDĚLENÍ
124 Ignác von Born a Royal Society . Mikuláš Teich

KRONIKA
129 Věda a technika v Československu od normalizace k transformaci (70.–90. léta 20. století) . Ivana Lorencová
131 Významné výročí moskevského ústavu pro dějiny věd a techniky . Soňa Štrbáňová
134 Neobyčejná žena . Jiří Jindra

ZPRÁVY
136 Zprávy z literatury

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLV – 2012, č. 1

ÚVODEM DO ROKU 2012
3 Význam teorie kontinentálního driftu Alfreda Wegenera . Aleš Špičák

ČLÁNKY
7 Konec „nenahraditelného muže“. Likvidace R. Heydricha v lékařském kontextu. (I. část) . Michal V. Šimůnek
30 Vladimír J. A. Novák (1919–1997) a dějiny jedné koncepce (II. část) . Petr Hampl

RECENZE
46 Alchymie a Rudolf II. Ivo Purš a Vladimír Karpenko (eds.). Praha 2011 . Mikuláš Teich
48 Ivan Kupčík: Alte Landkarten. Stuttgart 2011 . Eva Semotanová
51 Karel Wágner: Poltergeist existuje! Praha 2011 . Vladimír Karpenko

KRONIKA
53 32. mezinárodní konference Historie matematiky . Martina Bečvářová
55 X. seminář z historie matematiky pro vyučující na středních školách . Martina Bečvářová
57 Konferencia Archeologie & Antropologie, Praha 16. listopad 2011 . Lucia Hlavenková

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2011 (XLIV)

Obálka ročníku XLIV / 2011

Obálka: 250 let důkazu iracionality čísla π (Lambert)

Ročník XLIV – 2011, č. 4

ČLÁNKY
219 Evoluce ve vlhku zrozená: Analogie a paralely Anaximandrovy pra-evoluce a darwinovské evoluce ● Radim Kočandrle — Karel Kleisner
237 Vybrané kolonizační podniky stejných lokátorů v Čechách ● Zuzana Pešková

SDĚLENÍ
261 Helpianska valcha — technická kultúrna památka na pozadí valchárstva jako tradičného remesla na Slovensku ● Pavol Sakáč

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIV – 2011, č. 3

ČLÁNKY
147 Vladimír J. A. Novák (1919–1997) a dějiny jedné koncepce ● Petr Hampl
165 Lesní řemesla a vývoj technologie chemického zpracování dřeva v raném novověku ● Jiří Woitsch

SDĚLENÍ
182 Sbírka školních přednášek a skript v Archivu Národního technického muzea ● Zdeněk Vácha

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIV – 2011, č. 2

ČLÁNKY
75 Projekty Franze Gustava Wolffa z Lokte o náhradě parního pohonu vozidel mechanickými systémy v létech 1846–1865 ● Ladislav Mergl
98 Transnacionální obrat? Nové trendy v konceptu světových / evropských dějin a jejich aplikace při studiu dějin technologií ● Jiří Janáč

DOKUMENTY
117 Vědec a přítel Zdeněk Horský ● Jaroslav Kolár

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIV – 2011, č. 1

ČLÁNKY
3 Proměny koncentrické metafory obrazu světa. Kykladské symboly, Achilleův štít a Anaximandrova mapa světa ● Zdeněk Kratochvíl

SDĚLENÍ
26 Dějiny nejstarších fází řeckého jazyka a příspěvek Antonína Bartoňka k jejich zkoumání ● Alena Hadravová

INTERVIEW
33 „Je jen jedna věda...“ Břetislav Friedrich. II. část ● Rozhovor vedla Milena Josefovičová

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2010 (XLIII)

Obálka ročníku XLIII / 2010

Ročník XLIII – 2010, Obsah ročníku

Obálka: 600 let pražského orloje

Ročník XLIII – 2010, č. 4

ČLÁNKY
225 Andrias scheuchzeri a Andrias bohemicus (nejen) v české vědě a kultuře • Marco Stella – Iva Lelková

SDĚLENÍ
249 Historiografie biologie a jejich grande dame Ilse Jahnová (1922–2010) • Tomáš Hermann – Uwe Hoßfeld – Michal Šimůnek
255 Philipp Weselsky – profesor chemie vídeňské techniky z Českomoravské vysočiny • Jiří Jindra

INTERVIEW
263 Z Československé akademie věd do exilu. Břetislav Friedrich • Rozhovor vedla Milena Josefovičová

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIII – 2010, č. 3

ČLÁNKY
153 Vědecký exil v období komunistického režimu (emigrace z Československé akademie věd) • ANTONÍN KOSTLÁN
182 Mendelovská notace a pojetí faktoru. O provázanosti interpretace zápisu křížení s chápáním faktoru v rané genetice • JANA HÁJKOVÁ

DISKUSE
198 Co vlastně dovedeme vyprávět o vědě? Několik úvah nad knihou Jana Horského [Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním] • JAN JANKO

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIII – 2010, č. 2

ČLÁNKY
77 Gerbert z Aurillacu a abacistické počtářské umění ● MAREK OTISK
102 Hájkova verze Mattioliho herbáře ● PAVEL DRÁBEK
103 Lothar Gottlieb Tirala: Závratná kariéra brněnského gynekologa ve „třetí říši“ ● PETR SVOBODNÝ

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     

Ročník XLIII – 2010, č. 1

ČLÁNKY
1 Renesanční lékař Georg Handsch (1529–1578) • JOSEF SMOLKA – MARTA VACULÍNOVÁ
27 Otakar Šulc – první český fyzikální chemik • JIŘÍ JINDRA

SDĚLENÍ
38 Ke scientometrickému hodnocení ve vědě • PETR HADRAVA
45 Z historie dědičnosti před Mendelovým příchodem do Brna • VÍTĚZSLAV OREL

Obsah, Recenze, Kronika, Zprávy z literatury... (Issuu)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2009 (XLII)

Obálka ročníku XLII / 2009

Ročník XLIII – 2009, Obsah ročníku

Obálka: Dobromyslná karikatura Charlese Darwina ze 70. let 19. století

Ročník XLII – 2009, č. 4 – Obsah

ČLÁNKY
209 Jaroslav Heyrovský a Nobelova cena za chemii: šťastný konec • JIŘÍ JINDRA
225 Katedra železohutníctva na Vysokej škole baníckej a lesníckej v Banskej Štiavnici a zásluhy jej profesora V. Barlaia na založení železohutníckeho experimentálneho laboratória • IVAN HERČKO – ESTERA HRONČEKOVÁ
241 Počátky emigrace pracovníků ČSAV v letech 1953–1966 (materiálová studie) • JAN HÁLEK – VÁCLAV HANKOVEC

Podrobný obsah čísla 4 ’09 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLII – 2009, č. 3 – Obsah

ČLÁNKY
137 Pokusy o reformu technických vysokých škol v Československu v 1. polovině 20. století • MILENA JOSEFOVIČOVÁ
153 Rada vzájomnej hospodárskej pomoci a farmaceutický priemysel ČSR • RICHARD R. SENČEK
173 Emanuel Purkyně – první pracovník hygieny vody ve Státním zdravotním ústavu • FRANTIŠEK KOŽÍŠEK

Podrobný obsah čísla 3 ’09 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLII – 2009, č. 2 – Obsah

ČLÁNKY
73 Antibiotiká v ČSR 1955–1957. Efektivita výroby a ich porovnanie zo svetom • RICHARD R. SENČEK
87 Příspěvek k začátkům studia environmentálních služeb lesního hospodářství. Kapitola z historie našeho lesnictví • VLADIMÍR KREČMER

SDĚLENÍ
103 Charles Darwin, Imperium Britannicum a Evropa: K Darwinovu dvojitému výročí • MARCO STELLA – TOMÁŠ HERMANN

DISKUSE
112 Diskutabilní hodnocení kvality časopisů v oboru dějin vědy a techniky

Podrobný obsah čísla 2 ’09 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLII – 2009, č. 1 – Obsah

ČLÁNKY
1 Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za chemii do roku 1956 • JIŘÍ JINDRA
17 „Nechutná“ léčiva v českých středověkých rukopisech • ALENA M. ČERNÁ
29 K počátkům radonových lázní v Jáchymově v Čechách. Část II. Lékařské zprávy (léčebné indikace a aplikace, Část II. Lékařské zprávy (léčebné indikace a aplikace, klientela) • EMILIE TĚŠÍNSKÁ

Podrobný obsah čísla 1 ’09 (pdf)    Abstrakta článků     nahoru ↑ 

Ročník 2008 (XLI)

Obálka ročníku XLI / 2008

Obálka: Podobizna na obálce připomíná letošní stoleté výročí úmrtí Josefa Hlávky, architekta, stavitele a mecenáše vědy.

Ročník XLI – 2008, č. 4 – Obsah

ČLÁNKY
233 Neúspěšní kandidáti na Nobelovy ceny za fyziku do roku 1956 • JIŘÍ JINDRA
255 Nové pohledy na mechanismus z Antikythéry • ALENA HADRAVOVÁ – PETR HADRAVA
267 Historický přehled české účasti na mezinárodních entomologických kongresech ve 20. století • ZDENĚK KOLEŠKA

Podrobný obsah čísla 4 ’08 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLI – 2008, č. 3 – Obsah

ČLÁNKY
145 Problém retrospektivní diagnostiky v dějinách lékařství • KAREL ČERNÝ
155 K diagnostice v česky psaných lékařských sbornících 15. a 16. století • DAVID TOMÍČEK
173 Popis pitvy a balzamace Melchiora z Redernu v Havlíčkově Brodě 20. září 1600 podle pohřebního kázání • MILAN SVOBODA
185 Úroveň diagnostiky v 17. až 19. století na základě protokolů nemocných pražských nemocnic milosrdných bratří a alžbětinek • IVANA EBELOVÁ
199 Diagnózy v lékařském deníku ronovského lékaře Josefa Hruše z roku 1840 • LUDMILA HLAVÁČKOVÁ
205 K počátkům radonových lázní v Jáchymově v Čechách. Část I. Organizace prvých radonových lázní (impulsy a vazby) • EMILIE TĚŠÍNSKÁ

Podrobný obsah čísla 3 ’08 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLI – 2008, č. 2 – Obsah

ČLÁNKY
65 Tabulka ekvací Měsíce z encyklopedie Pavla Žídka a její srovnání s Almagestem, Toledskými a Alfonsinskými tabulkami • ALENA HADRAVOVÁ – PETR HADRAVA
85 Metoposkopické aforismy Tadeáše Hájka • JOSEF SMOLKA – MARTIN ŠOLC
103 „Des deifels goltmacher haben kein golt im Peitl“. Die Geschichte des kaiserlichen Hof-Chymicus Wenzel Seiler im Lichte von Dokumenten des Mährischen Archivs Brünn • RUDOLF SOUKUP – JAROMÍR HLADÍK

SDĚLENÍ
130 Pozapomenutý lékař Josef Čejka • JOSEF ŽÁN

Podrobný obsah čísla 2 ’08 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XLI – 2008, č. 1 – Obsah

ČLÁNKY
1 Skupina zdravotnictví Úřadu říšského protektora 1939–1942. II. část (Obsazení a působnost) • MICHAL ŠIMŮNEK
27 Elektrochemické zdroje proudu v Československu do roku 1989. Kapitola z dějin české elektrochemie). Část II: Sekundární články (akumulátory) • JIŘÍ JINDRA

Podrobný obsah čísla 1 ’08 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2007 (XXXX)

Cover of DVT 2007

Obálka: Linnaea borealis připomínající letošní 300. výročí narození Carla von Linné

Ročník XXXX – 2007, č. 4 – Obsah

ČLÁNKY
209 • Osudy zabaveného majetku Českého vysokého učení technického v letech 1939–1945 • MILENA JOSEFOVIČOVÁ
229 • (Polo)zapomenutý vynálezce Vladimír Svatý • VLASTIMIL HAVLÍK

SDĚLENÍ
239 • Nad čtyřiceti ročníky našeho časopisu • PAVEL DRÁBEK

BIBLIOGRAFIE
243 • Bibliografie příspěvků uveřejněných v časopise DVT v letech 1993–2007 • PAVEL DRÁBEK

Podrobný obsah čísla 4 ’07 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XXXX – 2007, č. 3 – Obsah

ÚVAHA
137 • Dvacáté století a rozvoj techniky a vědy • JAROSLAV FOLTA

ČLÁNKY
151 • Intelektuálové zachránění Tureckem před nacismem a jejich souvislost s Československem • ARNOLD REISMAN
175 • Elektrochemické zdroje proudu v Československu do roku 1989. Kapitola z dějin české elektrochemie. Část I: Primární články, lithiové články, vodivé polymery a kompozitní elektrody • JIŘÍ JINDRA

Podrobný obsah čísla 3 ’07 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XXXX – 2007, č. 2 – Obsah

ČLÁNKY
65 • Výzkum dědičnosti – na cestě za poznáním Mendelova objevu • VÍTĚZSLAV OREL
73 • Vznik národného podniku Biogena • RICHARD R. SENČEK
87 • Počátky české elektrochemie • JIŘÍ JINDRA
103 • Československý betatron • IGOR JANOVSKÝ

SDĚLENÍ
119 • Počátky éterové anestézie na Moravě v únoru 1847 • JAKUB VETEŠNÍK

Podrobný obsah čísla 2 ’07 (pdf)    Abstrakta článků     

Ročník XXXX — 2007, č. 1 — Obsah

ČLÁNKY
1 • K vědeckým zahraničním stykům Jiřího Buquoye (1781–1851) • LUBOŠ NOVÝ
13 • Historický vývoj prostředků a aplikačních mechanismů k ochraně rostlin v českých zemích • ZDENĚK KOLEŠKA

SDĚLENÍ
35 • Vladislav Přistoupil jako jeden z prvních českých výzkumných chemiků ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu • IVANA LORENCOVÁ

Podrobný obsah čísla 1 ’07 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2006 (XXXIX)

Cover of DVT 2006

Obálka: Lee de Forestova trioda z r. 1906. Snímek pochází z Bell Telephone Laboratories

Ročník XXXIX — 2006, č. 4 — Obsah

Z obsahu:

ČLÁNKY

Obsah čísla 4 ’06 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Ročník XXXIX — 2006, č. 3 — Obsah

Z obsahu:

ČLÁNKY

DISKUSE

Obsah čísla 3 ’06 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Ročník XXXIX — 2006, č. 2 — Obsah

Z obsahu:

ÚVAHA

ČLÁNKY

SDĚLENÍ

Obsah čísla 2 ’06 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Ročník XXXIX — 2006, č. 1 — Obsah

Z obsahu:

ČLÁNKY

SDĚLENÍ

Obsah čísla 1 ’06 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2005 (XXXVIII)

Cover of DVT 2005

Na titulní straně obálky Logo světového roku fyziky
Logo of the World's Year of Physics on the cover

Obsah čísla 4 ’05

Podrobný obsah čísla 4 ’05 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Obsah čísla 3 ’05

Podrobný obsah čísla 3 ’05 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Obsah čísla 2 ’05

Podrobný obsah čísla 2 ’05 (pdf)    Abstrakta článků      na obsah stránky    orientace

Obsah čísla 1 ’05

Podrobný obsah čísla 1 ’05 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2004 (XXXVII)

Obálka ročníku 2004

Na titulní straně zobrazena Flemingova dioda jako detektor modulovaných kmitů, zkonstruovaná v roce 1904
On the cover J. A. Fleming’s diode (oscillation valve) from 1904


Obsah čísla 4 ’04

   Abstrakta článků

Obsah čísla 3 ’04

Podrobný obsah čísla 3 ’04 (pdf)    Abstrakta článků

Obsah čísla 2 ’04

Podrobný obsah čísla 2 ’04 (pdf)    Abstrakta článků

Obsah čísla 1 ’04

Podrobný obsah čísla 1 ’04 (pdf)    Abstrakta článků


nahoru ↑ 

Ročník 2003 (XXXVI)

Obálka ročníku 2003

Na titulní straně připomínáme první úspěšný let s letadlem těžším než vzduch, který uskutečnili v Severní Karolíně v roce 1903 bratři Wrightové
The Wright brothers made the first successful flight in a powered heavier than-air machine in North Carolina in 1903— on the cover


Obsah čísla 4 ’03

Číslo 4, ročník XXXVI (2003)    podrobný obsah čísla (pdf)

ČLÁNKY    Abstrakta článků

Obsah čísla 3 ’03

Číslo 3, ročník XXXVI (2003)    podrobný obsah čísla (pdf)

ČLÁNKY    go Abstrakta článků

Obsah čísla 2 ’03

Číslo 2, ročník XXXVI (2003)    podrobný obsah čísla (pdf)

ČLÁNKY    Abstrakta článků

Obsah čísla 1 ’03

Číslo 1, ročník XXXVI (2003)   

ČLÁNKY    Abstrakta článků

nahoru ↑ 

Ročník 2002 (XXXV)

Obálka ročníku 2002

V roce 2002 uplyne 550 let od narození Leonarda da Vinci. Na titulní straně uvádíme jeho skicu jízdního kola z roku 1501 srovnanou s modelem z r. 1896, kdy se řetězový převod na zadní kolo začal užívat
A draft of bicycle drawn by Leonardo da Vinci in 1501 is compared with another draft from 1896 on the cover and reminds 550th anniversary of his birth


Obsah čísla 3–4 ’02

ČLÁNKY    Abstrakta článků SDĚLENÍ

Obsah čísla 2 ’02

ČLÁNKY    Abstrakta článků SDĚLENÍ

Obsah čísla 1 ’02

ČLÁNKY    Abstrakta článků SDĚLENÍ DISKUSE OBSAH

nahoru ↑ 

Ročník 2001 (XXXIV)

Obálka ročníku 2001

Kresba kopytníku evropského — Asarum europaeum — z herbáře P. A. Mattioliho na obálce připomíná 500. výročí jeho narození
Drawing of Asarum europaeum from P. A. Mattioli’s herbarium on the cover reminds the 500th anniversary of his birth


Obsah čísla 4 ’01

ČLÁNKY    Abstrakta článků RECENZE KRONIKA ZPRÁVY

Obsah čísla 3 ’01

ČLÁNKY    Abstrakta článků KRONIKA ZPRÁVY

Obsah čísla 2 ’01

ČLÁNKY    Abstrakta článků
RECENZE KRONIKA ZPRÁVY SPOLEČNOST

Obsah čísla 1 ’01

ČLÁNKY    Abstrakta článků RECENZE KRONIKA ZPRÁVY SPOLEČNOST OBSAH OZNÁMENÍ

nahoru ↑ 

Ročník 2000 (XXXIII)

Obálka ročníku 2000

Na obálce: 400 let od úmrtí českého polyhistora Tadeáše Hájka z Hájku
The 500th anniversary of death of Czech polyhistor Tadeáš Hájek z Hájku (Thaddeus Hagecius)—on the cover


Obsah zvláštního čísla 5 ’00

   Abstrakta článků

Obsah čísla 4 ’00

ČLÁNKY    Abstrakta článků RECENZE KRONIKA ZPRÁVY

Obsah čísla 3 ’00

ČLÁNKY    Abstrakta článků RECENZE KRONIKA ZPRÁVY z literatury /145/ ČASOPISY OZNÁMENÍ

Obsah čísla 2 ’00

ČLÁNKY    Abstrakta článků RECENZE KRONIKA ZPRÁVY

Obsah čísla 1 ’00

ČLÁNKY    Abstrakta článků SDĚLENÍ RECENZE KRONIKA ZPRÁVY SPOLEČNOST

Nahoru ↑