Setkání českých a slovenských odborníků v kosmonautice

Čs. družice Magion (www.rozhlas.cz)

se koná v zasedacím sále Ministerstva kultury ČR Maltézské náměstí 1 Praha 1 – Malá Strana dne 27. listopadu 2007 od 9,30

Pozvánka a program (pdf)


Kvarteto českých astronomů a jejich objevy ve výzkumu komet

Pozvánka
  • Alois Martin David, O. Praem. (1757–1836)
  • Josef Morstadt (1797–1869)
  • František Ignác Halaška (1780–1847)
  • Wilhelm von Biela (1782–1856)

Seminář a výstava, pořádané k 250. výročí narození Martina Aloise Davida a 210. výročí narození Josefa Morstadta.
Seminář se bude konat v pondělí dne 12. listopadu 2007 od 10 hodin ve výstavních prostorách v přízemí budovy Akademie věd ČR, Národní tř. 3, Praha 1, slavnostní otevření výstavy tamtéž v 17 hodin.

Program (pdf)

Pořádají Společnost pro dějiny věd a techniky, Klášter premonstrátů Teplá, Učená společnost České republiky, Masarykův ústav - Archiv AV ČR, v.v.i., Česká astronomická společnost, Astronomický ústav AV ČR, v.v.i., členové Rady vědeckých společností při AV ČR, Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Setkání odborníků k 50. výročí kosmonautiky

V úterý, 27. listopadu 2007, 9:30 hod., v prostorách Ministerstva kultury ČR – Nostický palác, Maltézské nám. 1, Praha 1 - Malá Strana

Pozvánka na Setkání odborníků k 50.výročí kosmonautiky

Styles of Thinking in Science and Technology

3. kongres European Society for the History of Science se koná 10.–12. září 2008 ve Vídni.

Organizačně zaštiťuje rakouská Akademie věd, podrobnější informace na www.oeaw.ac.at/kgnmm/ESHS3rdCongress

Důležitá data: Návrhy na sekce a symposia – do 15. listopadu 2007, Abstrakty příspěvků – 1. ledna až 15. března 2008, Informace o přijetí příspěvku bude zaslána do 15. dubna 2008, Registrace – 1. ledna až 1. června 2008

23. mezinárodní kongres pro dějiny vědy a techniky

pořádaný Mezinárodní unií pro Dějiny a filosofii vědy se bude konat 26. července–2. srpna 2009 v Budapešti.

Hlavní téma: Ideas and Instruments

Podrobnosti: www.conferences.hu/ichs09

Diagnóza jako pramen historického bádání

Pracovní zasedání
Praha, Karlova univerzita, 25.–26. října 2007

Call for Papers (pdf)

Pracovní schůze olomoucké pobočky

Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci, Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci a Společnost pro dějiny věd a techniky, pobočka v Olomouci zvou na svou 198. (239.) pracovní schůzi v pátek 22. června 2007 v 15 hodin v klubovně Vlastivědného muzea v Olomouci, Nám. Republiky 5.
Referáty přednesou prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., Doc. MUDr. Antonín Kolek, CSc. a MVDr. A Kohoutek.

Zábavná robotika

Celostátní výstava malé robotiky, 1. a 2. června 2007 od 10 do 17 hodin, Národní zemědělské muzeum v Praze, Kostelní 44, 170 00 Praha 7-Letná.

Zve Matematicko fyzikální fakulta Univerzity Karlovy a sdružení Hobbyrobot, které propaguje malou robotiku a mechanické modely pro výuku i zábavu.

Doplňující informace na www.hobbyrobot.cz nebo na čísle +420 728 409 801

Plakát (pdf)

International Society for the History of Pharmacy

ve svém News Letter 8, 2007, který je k dispozici na http://www.histpharm.org přináší

  1. novinky z činnosti Společnosti,
  2. e-mailové adresy redaktorů Newsletter: libert.charles..numericable.fr (Charles Libert), helmstaedter..govi.de (PD Dr. Axel Helmstädter)
  3. informaci o databázi o přednáškách v oboru na www.histpharm.org – tools
  4. informaci o příspěvcích z kongresu v Edinburghu (2005), dostupných jednak na www.bshp.org – events, jednak na www.histpharm.org
  5. výzvu k účasti na 38. Mezinárodním kongresu pro dejiny farmacie – Drugs and medicines from both sides of the Atlantic Ocean, 19.–22. 9. 2007 v Seville (Španělsko), www.38ichp.org; sekretariát kongresu:
VIAJES IBERIA CONGRESOS
c/Tetuán 24.41001 Seville (Spain)
Phone + 34 954 224095, Fax + 34 954 210215
E-mail: congresos.sevilla..viajesiberia.com

Přednáška Elektronové mikroskopy v Technickém muzeu v Brně

V úterý 22. května 2007 v 16 hodin v Technickém muzeu v Brně; přednášejí prof. Ing. Armin Delong, DrSc. a Ing. Libor Procházka.

Zvou Brněnská pobočka Společnosti pro dějiny věd a techniky a Technické muzeum v Brně.

Břetislav Ditrych: Sláva balonům! (Než v Čechách vzlétl první aeroplán.)

Daniel Mayer, DVT – Dějiny věd a techniky XXXIX, 2006, č. 4, s. 288.

Širší verze zprávy z literatury

Vzpomínkové setkání – Jan Klepl

Vzpomínkové setkání u příležitosti 100 let od narození PhDr. Jana Klepla, CSc., vedoucího Archivu dějin průmyslu, obchodu a technické práce v Národním technickém muzeu v Praze, se koná ve čtvrtek dne 22. března 2007 v 15 hodin v Národním zemědělském muzeu na Letné, Kostelní 44, Praha 7

Pozvánka s podrobnostmi (pdf)

Vzpomínkové setkání k památce Jana Klepla

PhDr. Jan Klepl, CSc. více než 20 let vedl Archiv dějin průmyslu, obchodu a technické práce v NTM. Ke 100. výročí jeho narození se uskuteční vzpomínkové setkání 22. března 2007 v Národním zemědělském muzeu od 15 do 17 hodin.

24. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

15. a 16. února 2007

Seminář se vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy Národního technického muzea uskuteční v konferenčním sále Národního zemědělského muzea, Kostelní 44, Praha 7. (Budova NZM se nachází v těsné blízkosti NTM, po vstupu do budovy jděte vlevo, konferenční místnost je na konci chodby).

Předběžný program (pdf)

Mezinárodní heliofyzikální rok IHY 2007 – přednášky pro studenty a veřejnost

Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnosti 205 a 206,
v úterý a ve středu 30. a 31. ledna, vždy od 9 do 17 hodin.

Program (pdf)

24. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky

24. seminář pro vyučující dějinám věd a techniky 15. a 16. února 2007 v konferenčním sále Národního zemědělského muzea, Kostelní 44, Praha 7.

Pozvánka (pdf)    Přihláška (doc)    Předběžný program (pdf)

John Cornwell: Hitlerovi vědci. Věda, válka a ďáblův spolek.

Jiří Jindra, DVT – Dějiny věd a techniky XXXIX, 2006, č. 3, s. 215–216.

Širší verze zprávy z literatury

Česká technika na pozadí světového vývoje

Poslední svazky edice Práce z dějin techniky a přírodních věd (ISSN 1801-0040), které vydává SDVT spolu s NTM v Praze, obsahující řadu „Česká technika na pozadí světového vývoje“

Anotace (pdf)


Akce v roce 2007

8. mezinárodní sympozium z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny

Přednáškový večer k 85. narozeninám RNDr. Z. HanzlíčkaNahoru ↑