Přednáškové odpoledne z dějin lékařství v Olomouci

8. prosince 2017, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Pozvánka a program... (pdf)

Členská schůze Společnosti pro dějiny věd a techniky

30. listopadu 2017, Karolinum

Pozvánka... (pdf)

Sympozium „Historia magistra vitae“

LXIV. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny věnované RNDr. PhMr. Pavlu Drábkovi k 85. narozeninám

1. listopadu 2017, 10:00–15:00 hod.
v Divadle Za plotem

Pozvánka... (pdf)

Pavel Drábek

Přednáškové odpoledne Sekce dějin lékařství

Spolek lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně v Olomouci a Sekce dějin lékařství Vlastivědné společnosti muzejní v Olomouci zvou na přednáškové odpoledne
v pátek 13. října 2017

Pozvánka a program... (pdf)

4th International conference on history and philosophy of computing

​Masaryk University in Brno
from 4 to 7 October 2017

​ ​

Web konference...

Výstava Tři století technické výuky v Praze

Zajímá Vás, jak vypadá nejstarší dokument k dějinám ČVUT, jaký formát měl před sto lety vysokoškolský index či jak se vedla studentská klasifikace?
Archiv ČVUT připravil výstavu Tři století technické výuky v Praze
Zikova 2, Praha 6, 8. a 9. června 2017 8:00 – 18:00

Pozvánka... (pdf)

Mezinárodní konference Ringhoffer 200

Pozvánka a program...

Pořádají Národní technické muzeum, zámek ve Štiříně a Historický ústav AV ČR
24.—27. května ​2017, Národní technické muzeum v Praze, zámek Štiřín

Pozvánka a program... (pdf)

Ohlédnutí za Lubošem Novým

RNDr. Luboš Nový, DrSc., *13. 11. 1929 – †6. 1. 2017
Historik vědy, historik matematiky

Po studiích matematiky a fyziky na Karlově univerzitě v Praze v roce 1953 obhájil doktorskou disertaci na téma Bolzanova logika; v roce 1956 se stal vedoucím oddělení dějin věd a techniky Historického ústavu ČSAV, doktorát věd získal v roce 1977. V letech 1985–1990 ředitel Ústředního archivu ČSAV. Dlouholetý předseda Československé společnosti pro dějiny věd a techniky a šéfredaktor časopisu Dějiny věd a techniky.

Podrobněji...

Luboš Nový

Prohlášení Výboru SDVT k udělení Ceny Zdeňka Horského

Prohlášení Výboru SDVT k udělení Ceny Zdeňka Horského Marco Stellovi.
Prohlášení Výboru SDVT (jpg)

Cena Zdeňka Horského — odkazy na oceněné práce

7. zimní seminář z dějin matematiky Mathematics and computing: How mathematicians contributed to the developments in computing machinery and in computing in general

26.—29. ledna 2017, Tři Studně (Žďár nad Sázavou)

Pozvánka / Invitation... (pdf)

Abstrakty příspěvků 7. konference Evropské společnosti pro dějiny vědy


Vyhlášení soutěže o Cenu Zdeňka Horského za rok 2016

Výbor Společnosti pro dějiny věd a techniky ČR (dále SDVT) vyhlašuje soutěž o Cenu Zdeňka Horského o nejlepší kvalifikační práce s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2016 (přihlášeny mohou být práce obhájené v letech 2015–2016).

Termín pro zaslání návrhů na udělení ceny za rok 2016 je 28. února 2017.

Další podrobnosti na stránce Cena Zdeňka Horského...

Mendel Day 2017

Pozvánka...

Pořádá Moravské zemské muzeum 8. března 2017 v Brně.

Pozvánka... (pdf)   Program... (pdf)

Etický kodex

Etická pravidla publikování (pdf)


Nahoru ↑